Egzekucja z rachunków bankowych dłużnika to jeden z najprostszych i najczęstszych sposobów komorników w toku prowadzonej egzekucji komorniczej. Niemniej nierzadko jest tak, że pojawiają się pomyłki, w szczególności w przypadku współmałżonków, gdy tylko jeden z nich jest dłużnikiem. Dlatego w ramach niniejszego wpisu zastanowimy się nad tym, czy komornik jest uprawniony do zajęcia środków z konta bankowego żony za długi męża.

Czy komornik może zająć konto małżonka?

W przypadku, gdy współposiadaczami rachunków bankowych są małżonkowie, gdzie jeden z małżonków jest z dłużnikiem i komornik prowadzi egzekucję przeciwko niemu, natomiast drugi nie jest dłużnikiem – nie ma to znaczenia – komornik i tak może zająć wspólne konto małżonków! Wówczas to małżonek wolny od długu, chcąc odzyskać swoją część środków pieniężnych ze wspólnego rachunku bankowego, zobowiązany będzie do wykazania komornikowi, jaka część środków jest jego własnością.

Odnośnie do osobistego konta małżonka i możliwości zajęcia go przez komornika – nie, komornik nie ma takiej sposobności, o ile dane zobowiązanie nie zostało zaciągnięte wspólnie przez oboje małżonków, bądź przez jednego z małżonków, ale za zgodą drugiego, bądź dane zobowiązanie nie zostało zaciągnięte na zaspokajanie potrzeb rodziny.

Co zrobić, żeby nie odpowiadać za długi męża?

Najskuteczniejszym sposobem będzie już przed zawarciem związku małżeńskiego zawrzeć umowę w formie aktu notarialnego o rozdzielności majątkowej (tzw. intercyza). Wówczas nie będzie żadnych wątpliwości co do odpowiedzialności za długi męża. Niemniej w przypadku braku “intercyzy” konieczne będzie zachowanie uważności w przypadku zaciąganych zobowiązań przez jednego z małżonków. Warto również zachowywać ewentualne kopie dokumentów potwierdzających zaciąganie danych zobowiązań ze szczegółami dotyczącymi ich wysokości oraz ustalonymi regułami odpowiedzialności za spłatę.

Kiedy żona nie odpowiada za długi męża?

Oczywiście najprostsza sytuacja jest wówczas, gdy między małżonkami nie ma wspólności ustawowej, tj. została zawarta przez małżonków w formie aktu notarialnego rozdzielność majątkowa przed zawarciem związku małżeńskiego. Jest to najpewniejszy sposób na uniknięcie odpowiedzialności za długi. Niemniej co w sytuacji, gdy tak się nie wydarzyło, a między małżonkami powstał ustrój wspólności majątkowej? Wówczas wszystko jest zależne od sposobu powstania długu. Jeżeli dana umowa została zawarta tylko przez męża bez zgody małżonki albo należność powstała jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego wówczas żona nie odpowiada za długi męża!

Znajdujesz się w podobnej sytuacji? Prawnik od spraw komorniczych jest do Twojej dyspozycji!