Marzenie o własnej firmie staje się coraz bardziej realne dla wielu osób. Jednym z popularnych kroków w tej podróży jest założenie spółki cywilnej. Choć proces ten może się wydawać skomplikowany, można go przejść bez większych trudności. Przedstawimy dzisiaj, jak założyć spółkę cywilną krok po kroku.

Jak założyć spółkę cywilną?

Umowa spółki cywilnej powinna być zawarta przez minimum dwie osoby, które zamierzają stać się wspólnikami. Zasady zakładania spółki cywilnej reguluje Kodeks Cywilny (art. 860-875). Przedstawiamy, jak założyć spółkę cywilną krok po kroku.

Gdy zakładasz spółkę cywilną, to nie sama spółka jest rejestrowana, ale osoby, które ją tworzą, czyli wspólnicy. Aby to zrobić, muszą zarejestrować swoją działalność w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Ważne jest, że jeśli wspólnik jest zarejestrowany jako osoba prawna, nie musi ona rejestrować się osobno – przystępuje do umowy spółki jako partner.

Spółka cywilna to prawnie wiążąca umowa między wspólnikami. W jej treści powinny znaleźć się kluczowe elementy, takie jak zobowiązania wspólników do określonych działań, czyli precyzyjne określenie ich obowiązków oraz wspólny cel gospodarczy, wraz z planem jego osiągnięcia. W umowie istotne są również dane osobowe wspólników, nazwa i adres siedziby spółki, opis zakresu działalności spółki zgodnie z klasyfikacją PKD, okres obowiązywania umowy, podział zysków i strat, reprezentacja spółki oraz wysokość wkładu każdego wspólnika.

Następnym krokiem jest zarejestrowanie spółki w Głównym Urzędzie Statystycznym, aby otrzymać numer REGON. Na ten cel przewidziane jest 14 dni od chwili założenia spółki. Po otrzymaniu numeru REGON można przystąpić do zgłoszenia spółki w urzędzie skarbowym w celu uzyskania numeru identyfikacji podatkowej (NIP). Procedura ta zazwyczaj zajmuje około 3 dni robocze od złożenia formularzy NIP-2 i NIP-D razem z kopią umowy spółki. Warto również pamiętać o opłaceniu podatku od czynności cywilnoprawnych, który wynosi 0,5% i jest naliczany od wartości wkładu wniesionego do spółki. Po uzyskaniu numeru REGON i NIP każdy wspólnik spółki cywilnej musi zaktualizować dane w CEIDG.

Spółka cywilna, podobnie jak jednoosobowa działalność gospodarcza, może być zwolniona z płacenia podatku VAT. Ważne jest również zauważenie, że w przypadku podatku VAT spółka cywilna jest traktowana jako osobny podmiot podatkowy, co oznacza, że ma swoje własne obowiązki i prawa podatkowe, niezależnie od swoich wspólników.

Ostatnim krokiem zakładania spółki cywilnej jest założenie wspólnego rachunku bankowego dla jej wspólników oraz wybór rodzaju księgowości. Należy mieć na uwadze, że każdy wspólnik może działać samodzielnie w imieniu wszystkich wspólników i dokonywać wpłat lub wypłat z rachunku, a także wypowiedzieć jego umowę, dlatego warto zastanowić się nad dodatkowym zabezpieczeniem.

Sprawdź również, jak przekształcić spółkę cywilną w spółkę z o. o.

Gdzie rejestruje się spółkę cywilną?

Aby prowadzić spółkę cywilną, konieczne jest przeprowadzenie kilku rejestracji w różnych instytucjach. Na początku wszyscy wspólnicy spółki muszą zarejestrować swoją działalność gospodarczą w CEIDG. Jest to niezbędny krok, który umożliwia każdemu wspólnikowi oficjalne rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej. Następnie, sama spółka cywilna musi zostać zarejestrowana w Głównym Urzędzie Statystycznym, aby otrzymać numer identyfikacyjny REGON. Dodatkowo spółka musi zostać zarejestrowana w urzędzie skarbowym, aby uzyskać numer identyfikacji podatkowej NIP.

Po zakończeniu tych kroków spółka cywilna będzie miała wszystkie niezbędne identyfikatory i dokumenty, które umożliwią jej legalne prowadzenie działalności gospodarczej.

Ile kosztuje prowadzenie spółki cywilnej?

Założenie spółki cywilnej to jedynie koszt opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnej, reszta działań, takich jak wpis do CEIDG czy rejestracja w urzędzie skarbowym są całkowicie bezpłatne. Jeśli chodzi o prowadzenie spółki cywilnej, mogą pojawić się takie wydatki, jak koszty księgowe, np. wynagrodzenie dla księgowego lub wykorzystanie usług biura rachunkowego. Inne koszty operacyjne mogą obejmować koszty związane z codziennym funkcjonowaniem firmy, takie jak wynajem biura, opłaty za media czy zakup materiałów.

Jak zgłosić spółkę cywilną w CEIDG?

Spółka cywilna, jako forma prowadzenia działalności gospodarczej, różni się od spółek handlowych pod wieloma względami, a jedną z kluczowych różnic jest brak uznania jej za odrębny podmiot prawa. W praktyce oznacza to, że spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, co sprawia, że nie ma ona konieczności rejestracji ani w CEIDG, ani w Krajowym Rejestrze Sądowym, który jest odpowiedzialny za rejestrowanie spółek handlowych, takich jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółka akcyjna.

W przypadku spółek cywilnych formalności rejestracyjne są znacznie prostsze, ponieważ nie ma potrzeby zawiadamiania odpowiednich instytucji o powstaniu spółki. Spółka cywilna powstaje na podstawie umowy zawartej między wspólnikami, a jej działalność rozpoczyna się w momencie jej powstania. W rezultacie procedury rejestracyjne są mniej skomplikowane i czasochłonne w porównaniu do rejestracji spółek handlowych, co może być korzyścią dla osób chcących szybko rozpocząć działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej.

Ile wynosi ZUS w spółce cywilnej?

Jako wspólnik w spółce cywilnej, jesteś zobowiązany do opłacania obowiązkowego ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Składka ubezpieczenia społecznego obejmuje ubezpieczenie emerytalne, wypadkowe, rentowe oraz fundusz pracy. W rezultacie miesięczna składka, którą należy uiścić do ZUS, wynosi 1061,91 zł. Jeśli zdecydujesz się dodatkowo opłacać dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, kwota ta wzrośnie do 1121,52 zł miesięcznie.

Jest to istotny element finansowy, który należy uwzględnić w prowadzeniu działalności gospodarczej jako wspólnik spółki cywilnej. Dlatego zaleca się regularne monitorowanie zmian w przepisach oraz skonsultowanie się z doradcą podatkowym w celu uzyskania dokładnych informacji na temat składek ZUS.

Przeczytaj o ulgach na start dla początkujących przedsiębiorców.

Czy jedna osoba może założyć spółkę cywilną?

Spółka cywilna jest formą wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej dwie osoby. Jest to zasadnicza cecha spółki cywilnej. Umowa spółki stanowi podstawę jej funkcjonowania, określając prawa i obowiązki każdego z partnerów oraz zasady działania przedsiębiorstwa.

W przypadku gdy osoba chciałaby prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie, może rozważyć inne formy prawne, takie jak jednoosobowa działalność gospodarcza lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, które umożliwiają prowadzenie firmy przez jedną osobę. Jednak w przypadku spółki cywilnej wymagana jest obecność co najmniej dwóch wspólników.

W zakładaniu spółki cywilnej kluczową kwestią jest zrozumienie procesu rejestracji oraz odpowiednich kroków, które należy podjąć, aby z sukcesem założyć spółkę cywilną. Mimo że cały proces jest stosunkowo prosty, po drodze mogą pojawić się pewne zawiłości. Jeśli masz wątpliwości co do tego, jak założyć spółkę cywilną, skorzystaj z usług naszej Kancelarii Radców Prawnych, gdzie uzyskasz kompleksową pomoc. Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy możemy pomóc Ci w przejściu przez wszystkie formalności związane z zakładaniem spółki cywilnej, zapewniając profesjonalną obsługę i pewność, że wszystkie kwestie zostały załatwione zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Interesuje Cię przekształcanie spółek? Skontaktuj się z naszym radcą prawnym.