Banki oferują szeroki zakres produktów i usług, nie zawsze jednak jesteśmy świadomi wszystkich szczegółów zawieranych umów. To właśnie w tych umowach mogą kryć się tzw. niedozwolone klauzule umowne, czyli postanowienia, które niesprawiedliwie ograniczają prawa konsumentów finansowych. W dzisiejszym wpisie omówimy, jak prawnik od spraw bankowych pomaga w radzeniu sobie z tym problemem.

Porady prawne bankowe

Kancelaria Radców Prawnych Marcin Chowaniec udziela porad prawnych bankowych, które obejmują szeroki zakres usług i wsparcia prawnego związanego z transakcjami finansowymi, instytucjami bankowymi oraz ogólnie prawem bankowym. Niektórymi obszarami, którymi zajmują się nasi prawnicy od spraw bankowych, są:

 • kredyty i pożyczki – doradztwo w zakresie kredytów hipotecznych, kredytów konsumenckich, pożyczek oraz zrozumienia warunków umownych i ewentualnych ryzyk z nimi związanych.
 • prawa konsumenta finansowego – informowanie klientów o ich prawach jako konsumentów finansowych oraz pomaganie w rozwiązywaniu sporów z bankami w przypadku nieprawidłowości lub sporów dotyczących umów i usług finansowych.
 • prawo upadłościowe – wsparcie w przypadku problemów finansowych, w tym negocjacjach z bankami w celu restrukturyzacji długów lub prowadzenia spraw upadłościowych.
 • zabezpieczenia prawne – pomoc w zrozumieniu i ochronie swoich praw w przypadku utraty danych bankowych, oszustw finansowych, kradzieży tożsamości oraz innego rodzaju zagrożeń związanych z bezpieczeństwem finansowym.

Porady prawne bankowe są istotne dla osób i firm korzystających z usług finansowych, ponieważ pomagają zrozumieć prawa i obowiązki wobec banków. Prawnik od spraw bankowych pomoże klientom zrozumieć skomplikowane umowy i regulacje oraz udzieli praktycznych wskazówek i wsparcia.

Niedozwolone klauzule umowne w sporach z bankiem – czym się charakteryzują?

Niedozwolone klauzule umowne to postanowienia zawarte w umowach, które naruszają prawa konsumentów i są sprzeczne z przepisami prawa. W przypadku umów bankowych takie klauzule są narzędziem, które może być używane przez banki w celu jednostronnego ograniczenia praw konsumentów lub tworzenia nieuczciwych warunków umów. Oto czym charakteryzują się niedozwolone klauzule umowne w sporach z bankiem:

 • jednostronność – niedozwolone klauzule umowne często dają bankowi wyjątkowe uprawnienia czy też przewagę w umowie. Odbiera to konsumentowi równość praw i możliwość negocjacji.
 • niezgodność z prawem – niedozwolone klauzule umowne są zazwyczaj sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z przepisami o ochronie konsumentów i regulacji bankowych.
 • niedostateczna przejrzystość – tego typu klauzule zazwyczaj formułowane są w sposób trudny do zrozumienia dla przeciętnego konsumenta. Z tego powodu klient może nie zdawać sobie sprawy ze znaczenia, a także konsekwencji związanych z daną klauzulą.
 • utrudnienia w odstąpieniu od umowy – niedozwolone klauzule umowne mogą również utrudniać lub uniemożliwiać odstąpienia od umowy lub zmianę warunków umowy na korzystniejsze.

W przypadku sporów z bankiem, gdy konsument uważa, że zawarta klauzula umowna jest niedozwolona, może zwrócić się do Kancelarii Radców Prawnych Marcin Chowaniec, a nasi prawnicy w sposób indywidualny przeanalizują sprawę.

Czym jest klauzula abuzywna?

Klauzula abuzywna, znana także jako niedozwolona klauzula umowna lub nieuczciwa klauzula, to postanowienie zawarte w umowie lub regulaminie, które jest sprzeczne z przepisami prawa i narusza prawa konsumentów. Według art. 385 KC są to takie postanowienia umowy, na które klient nie miał wpływu, a które wyraźnie naruszają jego interesy, a także ustawiają jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z normami uczciwego obrotu.

Klauzule abuzywne, jak każda niedozwolona umowa, są formułowane w taki sposób, aby były trudne do zrozumienia dla przeciętnego klienta. Często te treści pisane są małym drukiem, przez co konsument nie przywiązuje do nich uwagi lub trudno jest mu zrozumieć ich rzeczywiste konsekwencje. Co więcej, te klauzule naruszają przepisy prawne, a także dają znaczną przewagę silniejszej stronie umowy, którą zazwyczaj jest przedsiębiorca.

Usunięcie klauzul abuzywnych z umowy niekoniecznie prowadzi do unieważnienia umowy, o czym decyduje sąd. Jeżeli pozostałe zapisy umowy są zrozumiałe i mogą funkcjonować niezależnie od usuniętych fragmentów – umowa pozostaje wiążąca. W przeciwnym razie umowa jest traktowana, jakby nigdy nie istniała.

Klauzule abuzywne w kredytach frankowych – prawnik od spraw bankowych

Kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich (CHF) były popularne w Polsce ze względu na niższe oprocentowanie w porównaniu do kredytów w polskim złotym. Z powodu kryzysu finansowego, wartość CHF wzrosła na tyle, że kredytobiorcy mieli problem ze spłatą rat kredytów. Klauzule abuzywne w kredytach frankowych zostały uznane za nielegalne lub nieuczciwe z punktu widzenia konsumentów, dlatego Kancelaria Radców Prawnych Marcin Chowaniec specjalizująca się m.in. w poradach prawnych bankowych oferuje frankowiczom pomoc, która skupia się na:

 • konsultacjach prawnych – prawnik do spraw bankowych oferuje profesjonalne doradztwo prawne, które obejmuje analizę umów kredytowych i rozpoznanie potencjalnych naruszeń prawa oraz nieprawidłowości w zawieranych umowach.
 • reprezentacji w postępowaniach sądowych – świadczymy profesjonalną reprezentację klientów w postępowaniach sądowych związanych z kredytami hipotecznymi we frankach szwajcarskich.
 • mediacji z instytucjami finansowymi – nasza Kancelaria Radców Prawnych współpracuje z bankami w celu osiągnięcia korzystnych rozwiązań dla klientów korzystających z kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego. Naszym celem jest restrukturyzacja kredytów, aby sprostać potrzebom frankowiczów.
 • edukacji finansowej – oprócz w/w usług zapewniamy klientom najważniejsze informacje i porady związane z zarządzaniem finansami oraz pomagamy zrozumieć konsekwencje związane z korzystania z kredytów w obcych walutach.

Prawnik od spraw bankowych w naszej kancelarii oferuje szeroki zakres usług, które mają na celu wsparcie frankowiczów w rozwiązywaniu problemów związanych z kredytami frankowymi, a także podniesienie świadomości dotyczącej finansów.

Pozew przeciwko bankowi – pomoc prawna

W przypadku pozwu przeciwko bankowi prawnik od spraw bankowych w naszej kancelarii podejmuje działania, które mają pomóc klientowi w zabezpieczeniu jego praw i interesów w postępowaniu sądowym przeciwko instytucji finansowej.

Pierwszym krokiem jest skonsultowanie się z naszym doświadczonym prawnikiem od spraw bankowych. Oceni on podstawy prawne sprawy i pomoże określić, czy klient ma podstawy do pozwania banku oraz jakie jest ewentualne ryzyko danego postępowania. Konieczny jest wgląd prawnika we wszelką dokumentację związaną z umową lub transakcją bankową, która jest przedmiotem sporu. Pomoże to prawnikowi przygotować pozew przeciwko bankowi.

Zanim sprawa trafi do sądu, nasz prawnik będzie próbował mediacji lub negocjacji z bankiem w celu osiągnięcia ugody. Jeśli te próby nie przyniosą pożądanego efektu, a sprawa trafi do sądu, prawnik będzie reprezentował klienta, co oznacza, że będzie odpowiadał za przedstawienie argumentów i dowodów na rzecz klienta, a także bronił go przed działaniami banku.

Kiedy sąd wyda korzystny wyrok, prawnik będzie również pomagał klientowi w procesie egzekucji wyroku, czyli uzyskania świadczenia lub odszkodowania od banku. W przeciwnym razie pomoc prawna będzie polegała na ewentualnych apelacjach lub odwołaniach od decyzji sądu.

Prawnicy z naszej Kancelarii Radców Prawnych Marcin Chowaniec zapewniają klientom profesjonalną reprezentację i wsparcie w trudnym procesie prawnym, który może być skomplikowany i wymagać specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa bankowego. Skontaktuj się z nami, a zaproponujemy Ci porady prawne bankowe oraz skuteczne działania w Twojej sprawie.