Wpisem z sierpnia 2023 r. o zmianach w prawie spadkowym zapowiadaliśmy Państwu m.in. nadchodzące zmiany w testamentach. W ramach niniejszego wpisu wracamy z “nowościami legislacyjnymi” i omawiamy nieco szerzej zapowiedzianą w ostatnich dniach przez Ministerstwo Sprawiedliwości nową formę testamentu w formie audiowizualnej. Zapraszamy do dalszej lektury.

Testament audiowizualny

W ostatnim kwartale roku 2024 niewykluczone, iż w polskim systemie prawnym pojawi się nowa forma testamentu, tj. testament audiowizualny, który będzie można sporządzić za pomocą technik audiowizualnych, np. nagrania wideo. Zatem nie będzie konieczności angażowania świadków do sporządzenia go.

Pozostałe zmiany w prawie spadkowym

Oprócz wejścia w życie wskazanej wyżej nowej formy testamentu audiowizualnego, Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje także nad kompleksową nowelizacją Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego. Planowana jest m.in. likwidacja testamentu podróżnego z uwagi na jego znikome zastosowanie, zaostrzenie nadzoru nad testamentem ustnym (niewykluczona jest jego całkowita likwidacja) oraz w zakresie postępowania cywilnego – planowane są zmiany mające na celu zapobieganie sytuacjom, w których to mamy do czynienia z dwoma postanowieniami o stwierdzeniu nabycia spadku po tej samej osobie. Sądy zostaną wyposażone w kompetencję uchylenia z urzędu i na posiedzeniu niejawnym prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, jeżeli wcześniej zostało wydane prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.

Ponadto planowane jest rozszerzenie katalogu podmiotów niemogących być świadkami sporządzania testamentu. Celem przykładu, będą to:

  • partner bądź partnerka osoby, dla której została przewidziana w testamencie jakakolwiek korzyść,
  • krewni lub powinowaci takiej osoby do czwartego stopnia,
  • osoba uprawniona do reprezentacji osoby prawnej, dla której w testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść.

Wejście w życie przepisów

Zgodnie z opublikowanymi dnia 17 kwietnia 2024 r. informacjami przez Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości, obecnie projekt Ministerstwa Sprawiedliwości znajduje się na etapie uzgodnień wewnątrzresortowych.