Wejście w życie w 2021 r. Nowego Ładu spowodowało, że składka zdrowotna stała się sporym obciążeniem dla polskich przedsiębiorców, tj. ukrytym podatkiem. Zniknęła możliwość jej odliczenia w rocznym zeznaniu podatkowym, co spowodowało niezadowolenie i konieczność wdrożenia stosownych zmian przez nową władzę. 21 marca br. podczas konferencji Ministra Finansów oraz Minister Zdrowia zaprezentowano zmiany w składce zdrowotnej, których wejście w życie planowane jest na 1 stycznia 2025 r. Zapraszamy do zapoznania się w ramach niniejszego wpisu z głównymi zmianami w tym zakresie.

Skala podatkowa

Dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych, tj. skala podatkowa zaproponowano przywrócenie zryczałtowanej składki zdrowotnej. Stawka składki będzie wynosić 9% z 75% płacy minimalnej, tj. ok. 310 zł miesięcznie. Wysokość składki będzie stała, ponadto składka zdrowotna nie będzie płacona od zbywanych środków trwałych, co aktualnie ma miejsce.

Podatek liniowy

W przypadku podatników opodatkowanych 19% liniową stawką PIT – stawka zdrowotna będzie płacona w następujący sposób:

  • jeżeli dochody miesięczne podatnika nie przekroczą 2-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia – wysokość składki zdrowotnej będzie taka sama jak u osób rozliczających się na skali podatkowej,
  • z kolei podatnik, którego dochody przekroczą dwukrotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia – zapłaci składkę zdrowotną w wysokości 4,9% od nadwyżki uzyskanych dochodów powyżej 2-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Co istotne, uchylona zostanie możliwość częściowego odliczania składek zdrowotnych w podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku zbycia środków trwałych – będzie możliwym niewykazywanie składki zdrowotnej.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Aktualnie wysokość składki zdrowotnej dla podatników rozliczających swoje przychody według ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest zróżnicowana – zależy od osiągniętego rocznego przychodu oraz od przeciętnego wynagrodzenia za IV kwartał roku ubiegłego w sektorze przedsiębiorstw. W 2024 r. stawki składki zdrowotnej na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych wynoszą:

  • do 60.000,00 zł przychodu – 419,46 zł miesięcznie;
  • od 60.000,00 zł do 300.000,00 zł przychodu – 699,11 zł miesięcznie;
  • od 300.000,00 zł przychodu i wzwyż – 1258,39 zł miesięcznie.

Od 1 stycznia 2025 r. proponowana jest dla tzw. ryczałtowców stała składka zdrowotna wynosząca 9% od 75% minimalnego wynagrodzenia do miesięcznego przychodu wynoszącego 4-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Następnie po przekroczeniu 4-krotności przeciętnego wynagrodzenia – składka w wysokości 3,5% od nadwyżki ponad 4-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Ponadto nie będzie możliwym odliczenie składki zdrowotnej w PIT.

Karta podatkowa

Zmiany obejmą także wąskie grono przedsiębiorców, którzy cały czas rozliczają swój podatek dochodowy według karty podatkowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, składka zdrowotna wynosi 9% od 100% minimalnego wynagrodzenia. Od 2025 r. składka zdrowotna dla osób rozliczających się na karcie podatkowej zostanie obniżona – będzie liczona jako 9% od podstawy stanowiącej 75% minimalnego wynagrodzenia.

O ewentualnych zmianach czy też przesunięciu daty wejścia w życie zmian – będziemy Państwa informować na bieżąco w ramach kolejnych wpisów. W razie pytań zapraszamy do kontaktu z radcą prawnym Toruń.