Amortyzacja samochodu

Przeważająca część przedsiębiorców posiada w ramach swoich działalności gospodarczych co najmniej jeden samochód osobowy, który wykorzystywany jest w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Nie…