Zakup od syndyka

Syndyk stanowi najważniejszą postać w postępowaniu upadłościowym. Ma on kompetencję, jak i obowiązek uczestnictwa w postępowaniu upadłościowym. Syndyk przede wszystkim zarządza masą…