Przekształcanie spółek to proces o wielu aspektach i potencjalnych pułapkach prawnych. Dla przedsiębiorców i właścicieli firm, którzy stają przed decyzją o restrukturyzacji swojego przedsiębiorstwa, może być to droga pełna niejasności i wyzwań. Właśnie dlatego pomoc radcy prawnego jest nieoceniona. Przyjrzyjmy się procesom przekształcania spółek.

Na czym polega łączenie, podział i przekształcanie spółek?

Łączenie, podział i przekształcenie spółek to różne procesy restrukturyzacji przedsiębiorstw, które pozwalają na zmianę struktury prawnej i organizacyjnej spółki. Krótko opisujemy każdy proces.

Łączenie spółek polega na połączeniu dwóch lub więcej oddzielnych spółek w jedną. Zachowując przy tym jedną z nich jako podmiot, który będzie kontynuować działalność. Może mieć to miejsce między spółkami o różnych formach prawnych. Istnieje kilka form łączenia, takich jak połączenie całkowite (jedna spółka wchłania drugą), połączenie częściowe (dwie lub więcej spółek tworzą nową spółkę), a także połączenie w wyniku przekształcenia.

Podział spółek polega na rozdzieleniu jednej spółki na dwie lub więcej nowych spółek, zwykle w celu separacji różnych działalności lub aktywów spółki macierzystej. Każda z powstałych spółek może przyjąć różne formy prawne i działać niezależnie od siebie. Podział może być przydatny, gdy np. spółka osiąga rozwój i chce skoncentrować się na różnych obszarach działalności.

Przekształcanie spółek to proces zmiany formy prawnej istniejącej spółki, np. z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Może obejmować zmianę statusu prawno-organizacyjnego, a także struktury własnościowej i zarządzania.

Jakie spółki mogą się przekształcać?

Przekształcanie spółek to strategiczny krok, który może znacząco wpłynąć na rozwój i długofalowy sukces przedsiębiorstwa. Istnieje wiele różnych form prawnych, w jakie może przekształcić się firma, aby dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych lub osiągnąć określone cele biznesowe. Poniżej przedstawiamy, jak mogą przekształcać się spółki.

Przekształcanie spółek handlowych

Przekształcanie spółek handlowych to proces zmiany formy prawnej istniejącej spółki na inną formę, która może lepiej odpowiadać potrzebom i celom biznesowym. W Polsce spółki handlowe to przede wszystkim spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne. Proces przekształcenia może być stosowany w takich kontekstach jak reorganizacja, restrukturyzacja lub adaptacja do zmieniających się warunków rynkowych.

Przekształcanie spółek cywilnych w jawne

Z punktu widzenia prawa spółka cywilna nie jest spółką, a uregulowaną w kodeksie cywilnym umową opierającą się na współpracy określonej liczby przedsiębiorców. Niemniej spółka cywilna jest formą prowadzenia działalności gospodarczej, która cieszy się dużą popularnością w Polsce. Powodem może być prostota zakładania spółki cywilnej, co wymaga bardzo mało formalności, a dodatkowo niewielkiego kapitału zakładowego.

Przekształcanie spółek cywilnych w spółki jawne przynosi wiele korzyści. Spółka jawna pozwala na rejestrację przez Internet, co wyklucza konieczność sporządzania umowy w formie aktu notarialnego. Jest to forma, która zapewnia większą swobodę w ustalaniu postanowień umowy, a także nie narzuca minimalnych kwot wkładów finansowych. W przypadku podatku dochodowego płatność obciąża jedynie wspólników, ponieważ spółka jawna jest pozbawiona osobowości prawnej. Kolejną zaletą jest uproszczona księgowość oraz opcja zwolnienia z VAT, a także możliwość prowadzenia spraw spółki przez każdego wspólnika.

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o.

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o. jest działaniem, które może przynieść wiele korzyści wspólnikom. Główną zaletą owej spółki jest ograniczenie odpowiedzialności do wysokości swojego wkładu. Oznacza to, że w przypadku problemów finansowych bądź długów spółki, prywatny majątek udziałowców jest chroniony. Dodatkowo pozyskiwanie kapitału jest łatwiejsze niż w przypadku spółki cywilnej. Udziały w spółce z o.o. mogą być łatwiej przenoszone i dzielone, co zachęca inwestorów. Spółka postrzegana jest jako stabilna i bardziej wiarygodna, co dodatkowo buduje zaufanie klientów.

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o. może ułatwić proces planowania sukcesji, czyli przekazania firmy innym osobom, ze względu na możliwość łatwego dziedziczenia udziałów w spółce. Dodatkowo w niektórych przypadkach spółka z o.o. może oferować korzystniejsze rozwiązania podatkowe, co może prowadzić do obniżenia obciążeń podatkowych.

Przekształcenie spółki z o.o. w akcyjną

Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę akcyjną może być korzystne w niektórych okolicznościach, jednak taka decyzja powinna być przemyślana i skonsultowana z radcą prawnym na przykład w naszej Kancelarii Radców Prawnych Marcin Chowaniec.

Powodem, dla którego przekształcenie spółki z o.o. w akcyjną jest korzystniejsze, jest kwestia pozyskiwania kapitału. Spółki akcyjne mają większe możliwości w tym zakresie, gdyż akcje łatwiej jest sprzedać na rynku publicznym. Ten rodzaj spółki jest atrakcyjny dla inwestorów, którzy chcieliby inwestować w akcje notowane na giełdzie. Co więcej, przez dostępności akcji dla szerokiej grupy inwestorów możliwe jest zminimalizowanie ryzyka finansowego dla właścicieli.

Spółka akcyjna ułatwia planowanie sukcesji i przekazywanie firmy innym osobom, ponieważ udziały można łatwiej przenosić lub dziedziczyć. Kolejną zaletą tego rodzaju spółki jest rozpoznawalność i prestiż w oczach klientów oraz inwestorów. Może to się przyczynić do budowania silniejszej marki, a także zwiększenia konkurencyjności. Mimo tego przekształcenie spółki z o.o. w akcyjną wiąże się z pewnymi kosztami i wymaga spełnienia określonych formalności prawnych. Ponadto ten rodzaj spółki jest poddany bardziej rygorystycznym regulacjom i wymogom.

Radca prawny – przekształcanie spółek

Radca prawny w kwestii przekształcania spółek może pomóc na wiele sposobów, a głównymi są:

  • analiza i doradztwo prawne – radca prawny może przeprowadzić szczegółową analizę sytuacji prawnej i finansowej obecnej spółki oraz ocenić, czy przekształcenie jest właściwym krokiem.
  • przygotowywanie dokumentów prawnych – pomoc radcy prawnego obejmuje sporządzanie niezbędnych dokumentów prawnych, takich jak umowy przekształcenia, nowy status spółki, regulaminy oraz wszystkie dokumenty wymagane przez przepisy.
  • rozwiązanie kwestii podatkowych – radca prawny pomoże w zrozumieniu i zoptymalizowaniu skutków podatkowych przekształcenia, w tym w analizie korzyści podatkowych i strategii minimalizacji obciążeń podatkowych.
  • negocjacje i mediacje – w przypadku konfliktów związanych z przekształceniem radca prawny może działać jako mediator lub reprezentować interesy swojego klienta w rozmowach z innymi stronami.
  • zgodność z przepisami prawa – radca prawny zapewnia, że cały proces przekształcenia spółki jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami.

Pomoc radcy prawnego w przekształcaniu spółek jest niezwykle istotna, ponieważ błąd w tym procesie może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i finansowych.

Koszty przekształcenia spółki

Koszty przekształcenia spółki mogą się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak rodzaj przekształcenia, stopień skomplikowania procesu, lokalizacji czy rozmiaru firmy. Koszty, które mogą wystąpić w procesie przekształcania spółki, to:

  • opłaty rejestracyjne,
  • opłaty notarialne,
  • koszty prawnika lub doradcy podatkowego,
  • koszty doradztwa biznesowego,
  • koszty zmiany dokumentów firmowych.

Koszty przekształcenia są zależne od konkretnej sytuacji każdej firmy. W celu dokonania dokładnej analizy kosztów polecamy skontaktować się z radcą prawnym Toruń w naszej Kancelarii Radców Prawnych Marcin Chowaniec.