Czasami zdarza się, że mama, która przebywa na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim dowiaduje się o kolejnej ciąży. Pojawia się wówczas problem, co w tej sytuacji będzie dla niej najbardziej korzystne? Wrócić do pracy? Pozostać na urlopie do końca? Czy skorzystać ze zwolnienia lekarskiego?

Urlop macierzyński a urlop rodzicielski

Urlop macierzyński jest urlopem obowiązkowym, o który nie trzeba wnioskować. Przysługuje za niego zasiłek macierzyński w wysokości 100 % podstawy i wynosi 20 tygodni. Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego pracownik ma prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 32 tygodni  (w przypadku urodzenie jednego dziecka).  Urlop rodzicielski jest dobrowolny i należy o niego wnioskować. Wniosek należy złożyć nie później niż 21 dni po porodzie. Wówczas przez cały okres trwania tego urlopu wysokość zasiłku wynosi 80 % podstawy. W przypadku, gdy złożymy go 21 dni po porodzie, przysługuje zasiłek w wysokości 100 % podstawy za 6 tygodni urlopu, po tym okresie przysługuje jedynie 60 % podstawy.

Co zrobić w sytuacji, gdy:

  1. Przebywasz na urlopie macierzyńskim

Pierwszą z możliwości jest wykorzystanie do końca urlopu macierzyńskiego i powrót do pracy do czasu porodu, a następnie skorzystanie z urlopu macierzyńskiego na drugie dziecko. Możesz również po wykorzystaniu minimum 14 tygodni zrezygnować z reszty urlopu, wówczas z pozostałej części może skorzystać ojciec dziecka, a mama może wrócić do pracy aż do czasu porodu lub po powrocie do pracy złożyć zwolnienie lekarskie.

  • Co jeśli ciężarna przebywa już na urlopie rodzicielskim?

Wówczas ma możliwość złożenia wniosku o przerwanie jego  (21 dni przed planowanym rozpoczęciem pracy), a następnie skorzystanie ze zwolnienia lekarskiego. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie, gdyż zasiłek chorobowy w okresie ciąży jest wyższy niż zasiłek macierzyński.

  • Dowiedziałaś się o ciąży, a nie złożyłaś jeszcze wniosku o urlop rodzicielski

W tej sytuacji najlepiej złożyć wniosek o 6 tygodni urlopu rodzicielskiego, ponieważ jest to okres, za który przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 100 % podstawy. Następnie wracamy do pracy i składamy zwolnienie lekarskie. Poniżej przedstawiamy jak korzystne jest to rozwiązanie w przypadku, gdy kobieta zarabia 5000 zł miesięcznie.

Zasiłek macierzyński podczas urlopu macierzyńskiego (trwający 20 tygodni) + 6 tygodni urlopu rodzicielskiego+ zasiłek chorobowy za ciążę (na okres 6 miesięcy). Za wszystkie z tych okresów przysługuje 100 % podstawy.

12 miesięcy * 5000 zł= 60 000 zł

Zasiłek macierzyński podczas urlopu macierzyńskiego (trwający 20 tygodni)+ 6 tygodni urlopu rodzicielskiego (100 % podstawy)+ pozostałe 26 tygodni urlopu rodzicielskiego (60 % podstawy)

                                               6 miesięcy * 5000 zł= 30 000 zł

                                               6 miesięcy * 5000 zł * 60 %= 18 000 zł

                                               30 000 zł + 18 000 zł= 48 000 zł

Powyższe obliczenia wskazują, że taka sytuacja opisana w punkcie 3 jest bardzo korzystna, gdyż kobieta zyskałaby aż 12 000 zł. Gdy dowiesz się o ciąży w czasie urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego warto zastanowić się, z której z opcji najlepiej skorzystać oraz która z nich okaże się dla w naszej sytuacji najbardziej korzystna.