Na skutek rozmaitych okoliczności życiowych może pojawić się potrzeba u pracownika obniżenia wymiaru czasu pracy. Wówczas pojawiają się podstawowe pytania: w jaki sposób można tego dokonać oraz czy pracodawca będzie uprawniony do ewentualnej odmowy. W niniejszym wpisie omówimy kwestię zmiany wymiaru czasu pracy. Zapraszamy do zapoznania się z dalszą częścią wpisu.

Kiedy pracownik może obniżyć swój wymiar czasu pracy?

Właściwie każdy pracownik jest uprawniony do złożenia wniosku o obniżenie swojego wymiaru czasu pracy, z różnych przyczyn. Co ważne, również pracodawca może zainicjować obniżenie wymiaru czasu pracy. Przykładowo, po stronie pracownika może być to chociażby kwestia podjęcia innego zatrudnienia w mniejszym wymiarze czasu pracy u innego pracodawcy, opieka nad dziećmi czy nawet rozpoczęte studia. Z kolei po stronie pracodawcy – powodem może być chociażby potrzeba reorganizacji działalności. Niemniej w Kodeksie pracy przewidziana została także możliwość (dla pracowników uprawnionych do urlopu wychowawczego), złożenia wniosku w postaci papierowej lub elektronicznej o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Wówczas taki wniosek składa się na 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy (patrz art. 1867 § 1 oraz § 2 Kodeksu pracy). Czym jest urlop z powodu siły wyższej?

Czy pracodawca musi się zgodzić na zmniejszenie etatu?

Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek o zmniejszenie etatu pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego, niemniej nie ma takiego obowiązku względem pozostałych pracowników. Innymi słowy, pracodawca może, ale nie musi wyrażać zgody na zmniejszenie etatu.

Jak długo można korzystać z obniżonego wymiaru czasu pracy?

Dla pracowników uprawnionych do urlopu wychowawczego istnieje możliwość skorzystania z obniżonego wymiaru czasu pracy przez okres nie dłuższy niż 36 miesięcy i nie dłużej niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia.

Odnośnie do pozostałych pracowników (niebędących rodzicami) – na gruncie przepisów z zakresu prawa pracy brak jest wskazanego terminu obniżonego wymiaru czasu pracy, gdy wcześniej z takim wnioskiem wystąpił pracownik.

W przypadku jakichkolwiek trudności z zakresu prawa pracy – do Państwa dyspozycji pozostaje radca prawny Toruń. Zapraszamy do kontaktu!