W obliczu coraz częstszego zjawiska samotnego rodzicielstwa, kwestie związane z emeryturą samotnych matek nabierają większego znaczenia społecznego. Nierzadko jest tak, że w przypadku samotnego wychowywania dziecka kobiety tracą możliwość podejmowania regularnej pracy zarobkowej, co niewątpliwie ma wpływ na wysokość emerytury. W takiej sytuacji perspektywa osiągnięcia stabilnej emerytury, po osiągnięciu odpowiedniego wieku emerytalnego – może wydawać się odległa i niepewna. W niniejszym wpisie zweryfikujemy obowiązujące regulacje w kontekście emerytur i braku zatrudnienia samotnych matek.

Czy opieka nad dzieckiem wlicza się do emerytury?

Na gruncie obowiązujących przepisów kluczowym jest przede wszystkim przy ustalaniu prawa do emerytury okres składkowy, czyli okres faktycznej aktywności zawodowej. Niemniej ustawodawca wyróżnił także okres nieskładkowy, czyli czas, w którym nie regulowano składek na ubezpieczenia społeczne, tj. nie wykazywano aktywności zawodowej. Niemniej przy ustalaniu wysokości emerytury – okresy nieskładkowe również mogą zostać uwzględnione i wpłynąć na wysokość świadczenia. Tym samym należy zwrócić uwagę na art. 6 oraz art. 7 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w których wymieniono enumeratywnie rodzaje okresów składkowych (art. 6) oraz nieskładkowych (art. 7). W art. 7 pkt 5 wspomnianej ustawy wskazano, że okresem nieskładkowym są przypadające przed dniem nabycia prawa do emerytury lub renty okresy urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie przepisów w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek pracujących opiekujących się małymi dziećmi, innych udzielonych w tym celu urlopów bezpłatnych oraz okresy niewykonywania pracy – z powodu opieki nad dzieckiem:

  • w wieku do lat 4 – w granicach do 3 lat na każde dziecko oraz łącznie – bez względu na liczbę dzieci – do 6 lat,

Tym samym oznacza to, że lata opieki nad dzieckiem mogą wliczać się przy ustalaniu prawa do emerytury i jej wysokości, zgodnie z ww. informacjami.

Czy opieka nad niepełnosprawnym dzieckiem wlicza się do emerytury?

Tak jak wskazaliśmy wyżej, okresem nieskładkowym są przypadające przed dniem nabycia prawa do emerytury lub renty okresy urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie przepisów w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek pracujących opiekujących się małymi dziećmi, innych udzielonych w tym celu urlopów bezpłatnych oraz okresy niewykonywania pracy z powodu opieki nad dzieckiem:

  • na które ze względu na jego stan fizyczny, psychiczny lub psychofizyczny przysługuje zasiłek pielęgnacyjny – dodatkowo w granicach do 3 lat na każde dziecko.

Oznacz to, że również okres opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością może wliczać się przy ustalaniu prawa do emerytury. Potrzebujesz porady prawnej? Skontaktuj się z radcą prawnym Toruń.