Każda osoba, która otrzymała wezwanie do stawiennictwa na policji w charakterze podejrzanego, może czuć niepokój z tym związany. Dlatego w ramach niniejszego wpisu spróbujemy przybliżyć konsekwencje związane z niestawieniem się na policji w charakterze podejrzanego.

Wezwanie w charakterze podejrzanego na policję – czy trzeba się stawić?

Po odebraniu wezwania, w którym to zostaliśmy wezwani w charakterze podejrzanego na policję, należy w pierwszej kolejności dokładnie zapoznać się z treścią wezwania – często już z treści samego wezwania jest wskazane o popełnienie jakiego czynu jest się podejrzewany. Przed stawieniem się na policję warto skorzystać z pomocy adwokata bądź radcy prawnego specjalizującego się w danych sprawach z zakresu prawa karnego, który oceni sytuację i może pomóc w trakcie przesłuchania (tj. towarzyszyć podczas przesłuchania) bądź może on udzielić wsparcia w przygotowaniach do przesłuchania, jeżeli nie byłoby potrzeby jego stawiennictwa. W wezwaniu wskazane zostanie:

  • termin, w którym należy się stawić,
  • miejsce,
  • sygnatura sprawy,
  • kontakt do osoby prowadzącej postępowanie,
  • pouczenie.

Oczywiście nie możemy liczyć na to, że jeżeli nie stawimy się na przesłuchanie, to sprawa dobiegnie końca, a policja o nas zapomni. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest się stawić, a tuż po otrzymaniu wezwania skorzystać z pomocy radcy prawnego czy też adwokata, który zadba o to, aby nasze prawa były przestrzegane. Należy pamiętać, że osoba wezwana w charakterze podejrzanego ma prawo do odmowy składania wyjaśnień!

Co grozi za niestawienie się na wezwanie policji?

Należy pamiętać, że w razie niestawienia się na wezwanie policji czy też innego organu prowadzącego czynności wyjaśniające bez usprawiedliwienia, może być zarządzone wobec nas zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie przez policję. Wynika to z art. 50 § 1 w zw. z art. 54 § 6 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Ponadto możliwe jest nałożenie kary porządkowej od 50 zł do 1.000 zł, a w razie ponownego niezastosowania się do wezwania od 100 do 1.500 zł. Przymusowe doprowadzenie może być zarządzone niezależnie od nałożenia kary porządkowej. Niemniej w praktyce przyjmuje się, że środek w postaci przymusowego doprowadzenia może być stosowany, gdy inne środki przymusu, w szczególności kary pieniężne, nie dały pożądanego rezultatu.

Co zrobić w przypadku niestawienia się na wezwanie policji?

W przypadku niestawienia się na wezwanie policji warto skontaktować się z osobą do kontaktu wskazaną w wezwaniu i spróbować uzgodnić nowy termin przesłuchania. Należy podać przyczynę niestawiennictwa, ewentualnie przedstawić stosowny dokument, który potwierdzi przyczynę niestawiennictwa w wyznaczonym terminie.