Rozwody są częścią prawa rodzinnego, w którym specjalizują się nasi prawnicy z Kancelarii Radców Prawnych Marcin Chowaniec. Poniżej wskazujemy wszystkie kluczowe kwestie związane z procesem, jakim jest rozwód Toruń oraz przedstawiamy, na czym może polegać pomoc prawnika rozwodowego.

W czym może pomóc prawnik przy rozwodzie?

Prawnik rozwodowy w Toruniu jest specjalistą od prawa rodzinnego, dlatego może odegrać kluczową rolę w wielu aspektach podczas procesu rozwodowego. Istnieje wiele sposobów, w jakich prawnik może pomóc przy rozwodzie, a głównymi są:

 • doradztwo prawne – nasi prawnicy specjalizujący się w rozwodach dostarczą klientom kompleksowych informacji na temat ich praw i obowiązków w trakcie procesu rozwodowego.
 • przygotowanie dokumentów – pomoc prawników obejmuje także przygotowanie odpowiednich i niezbędnych dokumentów, takich jak pozwy rozwodowe, umowy o podziale majątku czy ustalenie opieki nad dziećmi.
 • negocjacje i mediacje – prawnicy pomogą także w negocjacjach między stronami, aby osiągnąć porozumienie w kwestiach związanych z podziałem majątku, opieką nad dziećmi i innymi bardzo istotnymi zagadnieniami.
 • reprezentacja w sądzie – jeśli rozwód wymaga rozstrzygnięcia przez sąd, prawnik rozwodowy może reprezentować swojego klienta przed sądem.
 • współpraca z ekspertami – w niektórych przypadkach może być konieczna współpraca prawnika z innymi ekspertami, takimi jak psychologowie czy specjaliści od spraw finansowych, aby prawidłowo ocenić skomplikowane aspekty rozwodu, takie jak wpływ na dzieci lub podział dużego majątku.

Prawnik rozwodowy może pomóc klientowi przy rozwodzie na wielu płaszczyznach. Cenna wiedza i doświadczenie naszych radców prawnych umożliwia nam prowadzenie spraw z jak największą dokładnością, a przede wszystkim na korzyść naszego klienta.

Porady prawne rozwody – pomoc podczas rozwodu Toruń

Jednym z ważniejszych działań prawnika rozwodowego są porady prawne rozwody. Doświadczony radca prawny będzie w stanie udzielić wielu przydatnych informacji swoim klientom, a jednymi z bardziej kluczowych są prawa i obowiązki podczas rozwodu. Pomoże to klientowi na lepsze zrozumienie swojej sytuacji prawnej.

Niezwykle istotna jest porada prawna odnośnie do podziału wspólnego majątku, o co będą walczyć obie strony. W tej sytuacji prawnik może pomóc w negocjacjach dotyczących owego podziału, a także reprezentować klienta w sądzie właśnie w tej sprawie. Równie kluczową kwestią jest opieka nad dziećmi, w której prawnik pomoże w ustaleniu praw rodziców oraz płatności alimentów.

Pomoc podczas rozwodu będzie obejmować również skompletowanie i przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów rozwodowych, a także zadbanie o ich poprawność. Jest to szczególnie ważne dla przebiegu procesu, dlatego tę kwestię zalecamy powierzyć radcom prawnym z naszej Kancelarii.

Jak przygotować się do rozwodu? Rozwód Toruń

Odpowiednie przygotowanie się do rozwodu to ważny krok, który będzie miał wpływ na przebieg procesu rozwodowego. Jest ich jednak więcej, dlatego je przybliżymy i wyjaśnimy, dlaczego są istotne.

Krok 1: Skonsultuj się z prawnikiem. Doświadczony w sprawach rozwodowych prawnik nie tylko pozwoli Ci zrozumieć Twoje prawa i obowiązki, ale również dostarczy wiedzy na temat procedur rozwodowych. Dzięki temu będziesz przygotowany na każdą ewentualność.

Krok 2: Skompletuj dokumenty. Podczas rozwodu potrzebny jest cały komplet dokumentów istotnych dla sprawy. Dotyczą one m.in. Twoich finansów, majątku, ale również dzieci, np. akty urodzenia. Będziesz musiał dostarczyć je swojemu prawnikowi, a także w trakcie procesu rozwodowego.

Krok 3: Przygotuj budżet. Zanim rozpoczniesz proces rozwodowy, przyjrzyj się swoim finansom. Przygotuj budżet, w którym uwzględnisz obecne wydatki oraz te, które mogą wyniknąć po rozwodzie. Dzięki temu będziesz w stanie przygotować się na ewentualne zmiany w Twojej sytuacji finansowej.

Krok 4: Rozważ mediacje. Jeśli obie strony są otwarte na negocjacje, rozważ mediacje. Jest to z pewnością mniej kosztowny i spokojniejszy sposób rozwiązania sporów związanych z rodowodem.

Krok 5: Ustal cele i plany na przyszłość. Jasno określone priorytety pomogą Ci podejmować świadome decyzje i uniknąć zbędnego konfliktu w trakcie negocjacji. Co więcej, zastanów się, jak chcesz, aby wyglądało Twoje życie po rozwodzie, co pomoże Ci określić kroki, jakie powinieneś podejmować podczas procesu rozwodowego.

Krok 6: Zachowaj dokumentację. Dokumenty związane z procesem, takie jak korespondencja z prawnikiem czy dokumenty sądowe mogą być przydatne w przyszłości.

Przygotowanie się do rozwodu to proces wymagający czasu i staranności. Dlatego warto jest skorzystać z pomocy radcy prawnego Toruń.

Pozew rozwodowy Toruń

Pozew rozwodowy Toruń to oficjalny dokument składany w sądzie przez jednego z małżonków w celu zainicjowania procesu rozwodowego. Pozew zawiera formalną prośbę o rozwód i stanowi pierwszy krok w prawej procedurze rozwiązania małżeństwa. Jego głównymi elementami są:

 • tytuł i numer sprawy nadany przez sąd,
 • sąd, który jest właściwy do rozpatrzenia sprawy,
 • dane strony składającej pozew oraz strony pozwanej,
 • uzasadnienie wniosku o rozwód,
 • wniosek o orzeczenie separacji,
 • wiosek o alimenty i podział majątku,
 • załączniki, takie jak akt małżeństwa czy dokumenty finansowe.

Przygotowanie pozwu rozwodowego zazwyczaj jest zadaniem radcy prawnego lub adwokata, którzy posiadają doświadczenie w tej dziedzinie.

Proces rozwodowy w Toruniu

Proces rozwodowy w Toruniu zaczyna się od złożenia pozwu rozwodowego przez jednego z małżonków w sądzie. Sąd ocenia pozew i jeśli uzna go za zgodny z prawem – zostaje wyznaczona rozprawa wstępna. Jeśli strony nie są zgodne co do warunków rozwodu, sąd może skierować sprawę na mediacje.

Jeżeli mediacje nie przyniosły porozumienia lub nie były konieczne, sprawa kierowana jest na rozprawę główną. Po niej sąd wydaje orzeczenie o rozwodzie, jeśli uważa, że przesłanki rozwodu zostały spełnione. Orzeczenie staje się ostateczne po upływie terminu na apelację.

Jeśli strony wcześniej nie osiągnęły porozumienia w kwestiach podziału majątku oraz alimentów, sąd może wydać odrębne orzeczenia w tych sprawach. Po wydaniu orzeczenia o rozwodzie oraz ewentualnych innych orzeczeń proces rozwodowy zostaje zakończony, a strony mają obowiązek dostosować się do ich treści.

Rozwody z orzeczeniem o winie

Rozwody z orzeczeniem o winie to takie, w których sąd rozstrzyga, że jedno z małżonków ponosi odpowiedzialność za zaistniałą sytuację rozwodową z powodu swojego postępowania lub działań, które naruszyły prawa lub obowiązki małżeńskie. Jeśli jedna ze stron ma zamiar wnosić o rozwód z orzeczeniem o winie, musi udowodnić w sądzie, że druga strona popełniła czyny, które uzasadniają owe orzeczenie.

Rozwody z orzeczeniem o winie mogą obejmować np.:

 • cudzołóstwo,
 • przemoc domowa,
 • uzależnienie od alkoholu lub narkotyków,
 • porzucenie,
 • ciężkie naruszenie obowiązków małżeńskich.

Rozwody bez orzekania winy?

Przy rozwodach bez orzekania winy sąd nie zajmuje się określeniem, która ze stron ponosi winę za rozpad małżeństwa. Wtedy decyzja o rozwodzie podejmowana jest na podstawie wniosku jednego lub obojga małżonków bez konieczności dowodzenia, że to jedna strona jest odpowiedzialna za zerwanie małżeństwa.

W Polsce bardziej preferowane są rozwody bez orzekania winy, ponieważ procedura rozwodowa jest prostsza i mniej konfliktowa. Wniosek o rozwód bez orzekania winy można złożyć na podstawie takich przyczyn jak trwałe rozstanie małżonków przez co najmniej rok lub niemożność dalszego wspólnego życia.