Syndyk stanowi najważniejszą postać w postępowaniu upadłościowym. Ma on kompetencję, jak i obowiązek uczestnictwa w postępowaniu upadłościowym. Syndyk przede wszystkim zarządza masą upadłości celem upłynnienia, tj. spieniężenia jej i spłacenia zobowiązań dłużnika wobec wierzycieli. W związku z tym pojawia się słuszne zapytanie – kiedy zakup od syndyka, np. nieruchomości będzie opłacalny? W niniejszym wpisie słów kilka o takich transakcjach.

Zakup od syndyka – zalety

Niewątpliwą pierwszą zaletą takich zakupów może być atrakcyjna cena. W postępowaniu upadłościowym nie ma obostrzeń co do ceny minimalnej. Tym samym cena nieruchomości może być niższa aniżeli w przypadku licytacji komorniczej. Kolejną zaletą może być również sama nieruchomość oraz jej korzystne położenie. W związku z tym, że różne są przyczyny popadnięcia w stan niewypłacalności, często w ramach ofert od syndyków można znaleźć atrakcyjne nieruchomości, które nie wymagają generalnych napraw, remontów. Istotnym jest również wskazać na to, że sam proces zakupu nieruchomości od syndyka nie jest szczególnie skomplikowany. Za większość formalności odpowiada sam syndyk, sędzia-komisarz i notariusz, który finalnie sporządza umowę sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego.

O czym należy pamiętać dokonując zakupu od syndyka?

Należy pamiętać, że sprzedaż mienia od syndyka może nastąpić w drodze przetargu lub aukcji, do których przepisu Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio. Zgodnie z ustawą – prawo upadłościowe, warunki przetargu lub aukcji zatwierdza sędzia-komisarz. Tym samym w celu wzięcia udziału w aukcji lub przetargu – konieczne jest złożenie oferty. Jednocześnie należy pamiętać, że każdorazowo przy każdej sprzedaży obowiązuje regulamin i złożenie oferty winno nastąpić zgodnie z wytycznymi wskazanymi w regulaminie. Przykładowo, w sytuacji braku własnoręcznego podpisu, przedstawienia konkretnego dokumentu – może dojść do sytuacji, w której to Twoja oferta zostanie wykluczona, nawet jeśli oferowana cena będzie znacznie wyższa aniżeli innych partycypujących w przetargu. Dlatego przed rozpoczęciem działań należy dokładnie przeczytać regulamin aukcji/przetargu.

Ryzyka jakie niesie ze sobą zakup od syndyka

Tak jak zostało wspomniane w przypadku każdej sprzedaży mienia przez syndyka w drodze przetargu lub aukcji dołączony jest regulamin. Tym samym w większości regulaminów organizator zastrzega, że może bez podawania przyczyny odwołać przetarg. Niemniej istotne jest to, że przy zakupie nieruchomości od syndyka wyłączona jest rękojmia za wady nieruchomości. Dlatego przed podjęciem decyzji należy gruntownie sprawdzić stan nieruchomości.

Poza tym aspektem zasadniczo nie ma większych zagrożeń w kontekście zakupu od syndyka.

Doradztwo prawne w zakresie zakupu od syndyka

Sporo kancelarii prawnych oferuje swoje usługi doradztwa prawnego w zakresie nabywania majątku upadłego od syndyka w toku postępowania upadłościowego. Dlatego każdorazowo warto skorzystać z pomocy kancelarii, która specjalizuje się w prawie upadłościowym i świadczy w tym zakresie swoje usługi.