Nowe sprawy dotyczące unieważnienia umów frankowych cały czas napływają do sądów, a informacje na temat zwycięskich wyroków dla kredytobiorców nieustannie pojawiają się w mediach. W tym kontekście warto poczynić objaśnienie, co właściwie oznacza unieważnienie umowy frankowej, jakie są konsekwencje, oraz czy jest to lepsze rozwiązanie aniżeli jej odfrankowienie. Zapraszamy do lektury!

Co dalej w przypadku unieważnienia umowy frankowej?

W przypadku wygranej sprawy sądowej, w wyniku której to dojdzie do unieważnienia umowy frankowej (tj. umowa nie jest już dalej realizowana) należy pamiętać, że konieczne jest podjęcie czynności, które to umożliwią rozliczenie się z bankiem.

W pierwszej kolejności należy pamiętać, aby sporządzić i złożyć do banku oświadczenie o potrąceniu. Następnie, jeżeli po rozliczeniu się z bankiem, nasza nieruchomość dalej jest obciążona hipoteką – wówczas należy wystąpić do banku o wydanie „listu mazalnego”. Jest to dokument, w którym to bank daję zgodę na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Po uzyskaniu takiego zaświadczenia od banku – należy przesłać je do sądu rejonowego (tj. do wydziału ksiąg wieczystych) wraz z wypełnionym wnioskiem o wykreślenie wpisu w księdze wieczystej.

Po rozliczeniu się z bankiem oraz wykreśleniu hipoteki z księgi wieczystej – wówczas sprawa kredytu frankowego jest dla kredytobiorcy zakończona.

Co daje unieważnienie kredytu frankowego?

W wyniku unieważnienia kredytu frankowego umowa traktowana jest tak, jakby nigdy nie została zawarta. Wówczas strony powinny dokonać wzajemnych rozliczeń.

Ile można zyskać na unieważnieniu umowy frankowej?

W wyniku unieważnienia umowy frankowej bank będzie zobligowany zwrócić kredytobiorcy należności ponad kapitał, jeżeli doszło do ich zwrotu (tj. odsetki, opłaty, prowizje). Jeżeli nie doszło wcześniej do zwrotu wspomnianych należności – wówczas kredytobiorcy będą zobligowani do oddania bankowi wyłącznie pożyczonego kapitału.

Przykładowo, jeżeli kredytobiorca zaciągnął kredyt na kwotę 250.000 zł, z czego bank otrzymał 300.000 zł, wówczas w wyniku unieważnienia umowy frankowej bank zobligowany będzie do zwrotu kredytobiorcy kwoty 50.000 zł.

Unieważnienie a odfrankowienie umowy

Wskazaliśmy już czym jest unieważnienie umowy. Niemniej dla zachowania porządku wpisu warto wskazać także na to, czym jest odfrankowienie umowy i co jest lepszym rozwiązaniem dla Frankowicza. Mianowicie odfrankowienie umowy polega na tym, że umowa kredytowa pozostaje ważna, niemniej nieważne są klauzule przeliczające franki i one są z umowy eliminowane. Postanowienia te dotyczą najczęściej klauzul indeksacyjnych i denominacyjnych (wspomniane klauzule zawierały mechanizmy ustalania wysokości świadczenia kredytobiorcy-frankowicza przez bank).  Po uznaniu klauzul za niedozwolone przez sąd – kredyt przeliczany jest na polską walutę, a następnie spłacany jest wówczas przez kredytobiorcę w „złotówkach”. Wobec powyższego unieważnienie umowy jest zdecydowanie korzystniejsze aniżeli odfrankowienie, gdyż w wyniku unieważnienia umowy kredyt traktowany jest tak, jakby nigdy nie istniał.

Pomoc Frankowiczom

W przypadku zdecydowania się na podjęcie batalii z bankiem, który udzielił kredytu we frankach, warto zdecydować się na wybór adwokata czy radcy prawnego, który specjalizuje się w tego typu sporach. Unieważnienie umowy frankowej nie będzie możliwe w każdym przypadku, dlatego ważne jest, aby profesjonalny radca prawny/adwokat przeanalizował zapisy zawarte w danej umowie. Jeżeli po przeanalizowaniu umowy okaże się, że istnieją podstawy do unieważnienia umowy frankowej, wówczas warto mieć na uwadze, że pomimo tego, że co do zasady sądy opowiadają się po stronie konsumentów – sprawa może toczyć się przez wiele lat. Wówczas warto, aby przez cały ten okres czuwał nad sprawą doświadczony prawnik, co z całą pewnością przyczyni się do przyspieszenia postępowania. Co więcej, tak jak wskazywaliśmy wyżej, po zakończeniu postępowania również niezbędnym jest dopełnić pewnych formalności – celem rozliczenia się z bankiem – dlatego czujne oko prawnika również i na tym etapie może być przydatne.

Ponadto warto też zwrócić uwagę na to, że w przypadku osób, które cały czas spłacają kredyt we frankach – warto wnieść o zabezpieczenie na czas trwania postępowania, które pozwoli na wstrzymanie spłaty rat kredytu – wówczas w tym zakresie pomoc radcy prawnego czy adwokata może okazać się nieoceniona. Należy podkreślić, że sądy w ostatnim czasie coraz częściej udzielają zabezpieczeń, niemniej nadal nie jest to pewna i utarta praktyka, pomimo wyroku TSUE w tym zakresie.