W przypadku założenia jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG) pojawia się już na samym początku sporo formalności, a w późniejszym czasie – także i koszty związane z jej prowadzeniem. Dlatego niniejszym wpisem przybliżamy najistotniejsze informacje związane z kosztami prowadzenia swojego biznesu.

Ile kosztuje założenie działalności gospodarczej?

Samo założenie JDG w Polsce jest nieodpłatne. Wystarczy zarejestrowanie działalności w CEIDG. Wpis do CEIDG dokonuje się na wniosek poprzez formularz CEIDG-1 (tzw. wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej). Wniosek o zarejestrowanie działalności możemy złożyć:

  • za pośrednictwem strony internetowej: https://www.biznes.gov.pl/pl bądź poprzez bankowość internetową, bądź
  • osobiście w urzędzie gminy/miasta.

W formularzu wskazać należy podstawowe dane ewidencyjne, m.in. imię, nazwisko, PESEL czy adres wykonywania działalności gospodarczej. W przypadku braku nadanego NIP i REGON – samo złożenie formularza CEIDG-1 jest także wnioskiem o ich nadanie. Ponadto należy pamiętać, że już przy wypełnianiu wspomnianego formularza wymagane jest wskazanie formy opodatkowania. Aktualnie mamy możliwość wybrania następujących form opodatkowania:

  • zasady ogólne (skala podatkowa), (12% / 32%),
  • podatek liniowy (19%),
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Wymagane będzie także zgłosić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – jako ubezpieczony, ale także jako płatnik.

Pomimo tego, że powyższe czynności są nieodpłatne, to jednak na starcie może pojawić się konieczność chociażby założenia konta bankowego – rachunku firmowego, a co się z tym wiąże – opłaty.

Przeczytaj o zakładaniu spółek i firm Toruń.

Ile kosztuje utrzymanie firmy jednoosobowej w Polsce?

Składki na ubezpieczenie społeczne, składka zdrowotna, podatek – to tylko niektóre z podstawowych, nieuniknionych kosztów w przypadku każdej JDG. Niemniej wymaga podkreślenia, że w przypadku nowych przedsiębiorców i składek ZUS – istnieje możliwość skorzystania chociażby z ulgi na start (przez okres 6 pełnych miesięcy od rozpoczęcia działalności przedsiębiorca zwolniony jest z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy). Po upływie 6 miesięcy przedsiębiorca może korzystać z preferencyjnych składek ZUS przez 24 miesiące (tzw. mały ZUS).

Odnośnie składki zdrowotnej – tutaj niestety nie ma możliwości skorzystania z preferencji – od początku płacimy ją w pełnej wysokości, w zależności od wybranej formy opodatkowania.

Przechodząc do form opodatkowania, tak jak wspomnieliśmy wyżej, mamy 3 formy opodatkowania. Zaczynając od skali podatkowej – jest to forma dostępna dla wszystkich. Polega ona na obliczeniu podatku od dochodu (przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania). Obowiązują dwie stawki: 12% do 120.000 zł oraz 32% ponad 120.000 zł. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru składki.

Przedsiębiorca rozliczający się według podatku liniowego, płaci jednolitą stawkę opodatkowania w wysokości 19% – wówczas składka zdrowotna wynosi 4,9% podstawy wymiaru.

Odnośnie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – podstawę opodatkowania stanowi osiągnięty przychód. Stawki podatku zależą od rodzaju prowadzonej działalności – od 2% do nawet 17%.

Miesięczne koszty prowadzenia działalności gospodarczej

Tak jak zostało wykazane wyżej – nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zależy od rodzaju prowadzonej działalności, okoliczności gospodarczych, wybranej formy opodatkowania – a co z nią związane – także pozostaje otwarta kwestia wysokości składek, liczby pracowników, oraz formy ich zatrudnienia (tj. umowy zlecenia czy umowy o pracę), czy ewentualnych kosztów związanych z obsługą księgową. Ponadto w przypadku konieczności najmowania biura – należy policzyć także wydatek z tym związany.

W przypadku zapytań w tym zakresie – polecamy usługi radcy prawnego Toruń.