Od kilku lat wśród rolników sporą popularnością cieszy się możliwość wydzierżawienia gruntu pod farmy fotowoltaiczne. Bez wątpienia może okazać się to trafionym i dochodowym pomysłem, niemniej tak jak w przypadku takich początkujących przedsięwzięć – należy mieć na uwadze potencjalnie czyhające pułapki. Dlatego niniejszy wpis zostanie poświęcony istotnym problemom, jakie mogą potencjalnie pojawić się w przypadku podjęcia przez rolnika decyzji o wydzierżawieniu gruntu pod instalację fotowoltaiczną. Zapraszamy do lektury!

Zanim podpiszesz umowę… sprawdź inwestora (spółkę)!

W pierwszej kolejności, gdy do rolnika zgłosi się z taką propozycją dana spółka, należy dokładnie ją sprawdzić za pomocą dostępnych baz w Internecie. Oczywiście bardzo pomocne mogą okazać się także najzwyklejsze opinie na sprawdzonych forach, ale warto także za pomocą numeru NIP, REGON czy KRS sprawdzić spółkę w Krajowym Rejestrze Sądowym (tzw. KRS). Dzięki temu można wyszukać dany podmiot, odczytać informacje na temat kapitału zakładowego danej spółki czy osób uprawnionych do reprezentacji. W tym punkcie podkreślenia wymaga, że jeżeli kapitał zakładowy danego podmiotu – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – będzie wynosił 5 000 zł, czyli minimalną kwotę – powinniśmy dokładniej sprawdzić dany podmiot. Ponadto warto odczytać także zapisy dotyczące osób uprawnionych do reprezentacji spółki. Podpisując umowę, należy zweryfikować czy osoba, z którą podpisujemy umowę, faktycznie jest osobą uprawnioną do reprezentacji, np. uprawnionym członkiem zarządu czy prokurentem.

Ważnym aspektem jest również sprawdzenie, czy dany podmiot nie ogłosił upadłości. Dane te również mogą zostać umieszczone w KRS, ale najbezpieczniejszym sposobem będzie sprawdzić informacje o potencjalnie prowadzonym postępowaniu upadłościowym czy restrukturyzacyjnym w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (tzw. KRZ).

W przypadku gdy kontrahentem, który zgłosił się do nas z propozycją wydzierżawienia gruntów pod instalację fotowoltaiczną, jest osoba prowadząca działalność gospodarczą, wówczas należy wszystkie wyżej wspomniane informacje pozyskać z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (tzw. CEIDG).

Dane dostępne w KRS, CEIDG czy KRZ dostępne o spółkach, czy danych działalnościach, które zajmują się wydzierżawianiem od rolników gruntów pod farmy fotowoltaiczne, są dostępne nieodpłatnie dla wszystkich.

Zanim podpiszesz umowę… sprawdź wiedzę kontrahenta!

W trakcie rozmów z osobą reprezentującą daną spółkę warto dopytać o jej wiedzę dotyczącą możliwości podejmowania inwestycji na terenie danej gminy, strefach wyłączonych, o powinność stworzenia planu zagospodarowania terenu, konieczności pozyskiwania pozwoleń na taką inwestycję, np. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W przypadku gdy brak jest wiedzy na powyżej wskazane tematy osobie reprezentującej spółkę – wówczas powinno to stanowić dla rolnika ostrzeżenie o kontrahencie.

Ponadto warto także zapisywać najważniejsze informacje dotyczące samej umowy, długości jej trwania, czynszu i innych opłat z tym związanych czy możliwości wypowiedzenia umowy. Po więcej informacji na temat samej umowy o dzierżawę gruntów pod instalację fotowoltaiczną – zapraszamy do kolejnego wpisu!