Większość zeznań PIT, między innymi PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-28, PIT-37,PIT-38, PIT-39, składane są w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, za które są składane zeznania. Co jednak zrobić, jeżeli do tej daty nie udało się złożyć PIT-a? Czy istnieją sposoby na uregulowanie sprawy, unikając przy tym kłopotów z organem podatkowym?

Niezłożenie zeznania w terminie – konsekwencje

Zgodnie z art. 54 § 1 Kodeksu karnego skarbowego, podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania, lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie. Przepis ten dotyczy także niezłożenia zeznania podatkowego w terminie do dnia 30 kwietnia.

Sprawdź również, jak uniknąć podatku dochodowego w firmie.

Co zrobić, jeżeli nie złożyłem PIT-a w terminie?

Wbrew pozorom niezłożenie zeznania w terminie to nie koniec świata. W pierwszej kolejności należy jak najszybciej złożyć do urzędu skarbowego właściwe zeznanie podatkowe oraz uregulować wraz z odsetkami ewentualny podatek. Następnie należy złożyć czynny żal – warunkiem skutecznego złożenia czynnego żalu jest złożenie go, zanim organ poweźmie wiadomość o popełnieniu danego przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. Ponadto w przypadku wszczęcia przez organ jakichkolwiek czynności sprawdzających bądź postępowania – czynny żal również będzie bezskuteczny.

Niezłożenie PIT-a w terminie – pomoc prawnika

W przypadku problemów z rozliczeniem PIT-a – warto skorzystać z pomocy radcy prawnego Toruń, który może udzielić wsparcia w złożeniu zeznania podatkowego, a także pomocy w razie sporu z organem podatkowym. Ponadto – tak jak zostało to wskazane wyżej – może przygotować dokumenty, pisma niezbędne do złożenia czynnego żalu. Zapraszamy do kontaktu!