Podatek dochodowy w Polsce dotyczy zarówno osób fizycznych (PIT), jak i spółek (CIT). Wysokość podatku zależy od osiąganych dochodów przez dany podmiot. Przedsiębiorcy, chcąc rozwijać działalność poprzez finansowanie nowych inwestycji, szukają oszczędności i w tym celu podejmują działania związane z optymalizacją podatkową. W niniejszym wpisie podejmiemy próbę odpowiedzi na pytanie, jakie działania powinien podjąć podatnik, aby obciążenia wynikające z należności publicznoprawnych były jak najmniejsze.

Unikanie opodatkowania przykłady

Unikanie opodatkowania, tzw. optymalizacja podatkowa to legalne działanie mające na celu zminimalizowanie należności publicznoprawnych. Jako przykłady optymalizacji wskazać możemy chociażby:

 • wykorzystywanie ulg i zwolnień przez podatników,
 • amortyzacja środków trwałych,
 • zmiana rozliczenia z miesięcznego na kwartalne,
 • wybór uproszczonej zaliczki na podatek dochodowy,
 • rozliczanie strat podatkowych,
 • przeprowadzenie restrukturyzacji i łączenie spółek.

Oczywiście, to tylko przykładowy katalog działań optymalizacyjnych stosowany przez podatników. Należy mieć na uwadze, że w przypadku podejmowania decyzji o przedsięwzięciu inwestycyjnym nierzadko to kwestia opodatkowania “waży” o losach inwestycji, jej atrakcyjności. W sytuacji, gdy po uwzględnieniu obciążeń podatkowych wartość przedsięwzięcia okaże się ujemna – pozostają dwie możliwości: rezygnacja z inwestycji albo skorzystanie z dostępnych działań optymalizacyjnych. Dlatego warto być świadomym aspektów podatkowych w przypadku podjęcia konkretnej decyzji gospodarczej, aby nie narazić jej na niepowodzenie.

O co można zmniejszyć podatek dochodowy?

Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, w ustawach o podatkach dochodowych mamy szereg zwolnień i ulg, a podatnicy są w pełni uprawnieni do korzystania z nich. W przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych istnieje możliwość zmniejszenia podatku dochodowego o m.in. następujące ulgi:

 • na działalność badawczo-rozwojową,
 • na innowacyjnych pracowników,
 • na prototyp,
 • prowzrostową,
 • termomodernizacyjną,
 • na zabytki,
 • rehabilitacyjną,
 • prorodzinną,
 • abolicyjną,
 • PIT zerowy dla młodych
 • PIT zerowy dla seniorów
 • dla powracających z zagranicy.

Co ważne, w przypadku podatników osiągających małe dochody np. z tytułu stosunku pracy, tj. do 30.000 zł, istnieje możliwość skorzystania z kwoty wolnej od podatku, która w 2024 r. wynosi 30.000 zł.

Odnośnie do podatku dochodowego od osób prawnych i tzw. CIT-owców, ustawa w obecnie obowiązującym brzmieniu przewiduje m.in. następujące ulgi / odliczenia od podstawy opodatkowania:

 • darowizny przekazane na cele prospołeczne i dobroczynne,
 • odliczenia na kult religijny,
 • ulga dla wspierających sport, kulturę i edukację,
 • ulga na terminale płatnicze,
 • ulga na działalność badawczo-rozwojową,
 • ulga na prototyp,
 • ulga na innowacyjnych pracowników,
 • ulga prowzrostowa,
 • ulga konsolidacyjna.

Sprawdź również inne metody optymalizacji podatkowej.

Kiedy spółka nie płaci podatku dochodowego?

Co do zasady spółki kapitałowe, tj. spółka z o.o., prosta spółka akcyjna, spółka akcyjna oraz spółki osobowe, tj: spółka komandytowa oraz komandytowo-akcyjna – są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Przewidziane są dwie stawki podatku:

 • 9% – tzw. mały CIT – dla spółek rozpoczynających działalność w danym roku podatkowym lub dla spółek, których przychód brutto za poprzedni rok podatkowy nie przekroczył równowartości 2 milionów euro brutto i dodatkowo w bieżącym roku podatkowym nie przekroczył 2 mln miliony netto,
 • 19% – tzw. duży CIT – dla spółek niespełniających ww. wymagań.

Jednak w przypadku, gdy dana spółka nie jest nastawiona na wypłatę zysku, a na dalsze inwestycje – warto mieć na uwadze względnie nowe rozwiązanie dla spółek – tzw. ryczałt od dochodów spółek (estoński CIT), który pozwala na reinwestowanie zysków – spółka nie płaci podatku dochodowego tak długo, jak długo zysk pozostaje w spółce. Podatek pojawia się dopiero w momencie wypłaty zysków.

Dowiedz się, co zrobić w przypadku niezłożenia PIT-a do końca kwietnia.