Maj stoi pod znakiem Komunii Świętych dzieci, którym to rodzice najczęściej organizują przyjęcia i zapraszają najbliższych. Nieodłącznym elementem tych uroczystości są prezenty – od pieniędzy, biżuterii zaczynając, przechodząc przez smartfony, tablety, rowery, a kończąc na quadach. Takie wartościowe prezenty mogą znaleźć się pod lupą fiskusa, który może upomnieć się o podatek. W niniejszym wpisie rozważymy czy ekskluzywny prezent komunijny może podlegać pod opodatkowanie od spadków i darowizn.

Pokrewieństwo i kwoty wolne od opodatkowania

Opodatkowaniu podlega nabycie, od jednego zbywcy, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:

  • 36 120 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
  • 27 090 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
  • 5 733 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Są to kwoty maksymalne darowizn, których otrzymanie nie spowoduje obowiązku złożenia zeznania podatkowego do urzędu skarbowego ani zapłaty podatku od darowizn. Innymi słowy, oznacza to, że nabycie rzeczy czy pieniędzy od jednej osoby (darczyńcy) do tego minimum – nie podlega podatkowi. Limit ten jest 5-letni.

Przypomnijmy, że do poszczególnych grup podatkowych zalicza się;

  • do grupy I – małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów;
  • do grupy II – zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych;
  • do grupy III – innych nabywców.

Zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku pomiędzy darczyńcą a obdarowanym. Przeczytaj także – Tytuł przelewu do fiskusa a wybór formy opodatkowania – zielone światło od skarbówki.

Prezenty w gotówce a zwolnienie

Problematyczną kwestią są prezenty w gotówce. Fiskus stoi na stanowisku, że zwolnienie od podatku obowiązuje tylko wówczas, gdy darowizna mieści się w limicie i została przekazana na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym. W przypadku uroczystości komunijnych większość prezentów to jednak pieniądze, które są przekazywane w formie gotówki. Wówczas niestety nie ma możliwości skorzystania ze zwolnienia – nawet jeśli doszło do przekazania darowizny w ramach „grupy zerowej”. Przypomnijmy, że w przypadku “zerowej” grupy podatkowej wszystkie darowizny, bez względu na ich wartość, mogą być zwolnione z opodatkowania. Tym samym wystarczy dokonać zgłoszenia darowizny do urzędu skarbowego na formularzu SD-Z2 w ciągu 6 miesięcy od momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku dokonania darowizny przekraczającej kwotę wolną w wysokości 36.120,00 zł.

Odnośnie do darowizn pieniężnych, poza zgłoszeniem do urzędu w ciągu 6 miesięcy darowizny, konieczne jest udokumentowanie otrzymania pieniędzy dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym. Powyższą interpretację potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z dnia 20 marca 2023 r., sygn. akt III FPS 3/22, który uznał, że warunkiem zwolnienia z podatku jest udokumentowanie wpłaty na rachunek obdarowanego, który pozwoli na identyfikację obdarowanego i darczyńcy, tj. przelewem bankowym lub przekazem pocztowym. W przypadku, gdy np. dziadkowie nie posiadają rachunku bankowego, a chcą przekazać dla wnuczki pieniądze w ramach prezentu komunijnego – winni przekazać je przekazem pocztowym.