Wpisem z dnia 28 lutego 2024 r. informowaliśmy Państwa o przełomowym wyroku NSA z dnia 22 lutego 2024 r., sygn. akt II FSK 710/21, w którym to uznano, że w przypadku odpowiednio opisanego i terminowego przelewu na konto fiskusa może dojść do złożenia oświadczenia o wyborze 19% podatku liniowego. W niniejszym wpisie dzielimy się kancelaryjnym sukcesem – uzyskanym pozytywnym rozstrzygnięciem w tym przedmiocie dla jednego z naszych Klientów i to już na etapie postępowania przed Urzędem Skarbowym. Zapraszamy do dalszej lektury!

Lutowy wyrok NSA – najważniejsze motywy

Przypomnijmy krótko, że w ramach wspomnianego lutowego wyroku NSA dotyczącego tytułu przelewu do fiskusa a wyboru formy opodatkowania podatnik wywalczył pozytywne rozstrzygnięcie, niemniej była to żmudna i wieloletnia walka sądowa. W pierwszej kolejności otrzymał on negatywną odpowiedź ze strony skarbówki, dlatego złożył wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej celem potwierdzenia, że sam tytuł przelewu do skarbówki był wystarczający do złożenia skutecznego oświadczenia o wyborze formy opodatkowania, tj. podatku liniowego. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (Dyrektor KIS) uznał jego stanowisko za nieprawidłowe, wskazując w uzasadnieniu, że oświadczenie to winno być pisemne. Dlatego wnioskodawca wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie. Sąd I instancji podtrzymał stanowisko Dyrektora KIS, ale podatnik nie poddał się i wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który jednak przychylił się do argumentacji podatnika. W uzasadnieniu NSA wskazał, że warunek pisemności oświadczenia będzie dochowany także poprzez wpisanie jego treści w tytuł przelewu. Ponadto podkreślono, że ustawodawca nie zastrzegł dla tego rodzaju oświadczenia formy pisemnej.

Dowiedz się, czy darowizna podlega opodatkowaniu.

Skuteczna zmiana formy opodatkowania przez właściwy tytuł przelewu? Fiskus jest na tak! 

W ostatnim miesiącu do Kancelarii zgłosił się podatnik, który mierzył się z podobnym problemem co przedsiębiorca, który przeszedł opisaną wyżej batalię z fiskusem przez wszystkie instancje. Mianowicie Klient otrzymał wezwanie z Urzędu Skarbowego do korekty błędnego zeznania PIT-36L za 2023 rok. Niemniej przedmiotowe wezwanie zdziwiło podatnika – był on przekonany, że dokonując zapłaty zaliczek na podatek dochodowy według stawki 19% od samego początku roku 2023 (jak i następnie w kolejnych miesiącach), poprzez wybór odpowiedniego symbolu formularza przy regulowaniu zaliczek, tj. PIT-5L, złożył prawidłowe i w pełni skuteczne oświadczenie o wyborze formy opodatkowania. Polubowne rozmowy z fiskusem po odebraniu wezwania nie przyniosły efektu – pracownicy skarbówki stali na stanowisku, że podatnik w CEIDG nie wybrał opodatkowania – podatku liniowego – poprzez wpis lub jego zmianę, ani też nie zawiadomił na piśmie Naczelnika Urzędu Skarbowego o wyborze owej formy opodatkowania. Fiskus uważał, że brak wyżej opisanych działań równoznaczny jest z opodatkowaniem na wcześniejszych zasadach, a sam tytuł przelewu do fiskusa nie uprawnia do zmiany formy opodatkowania. Dlatego podatnik zgłosił się do naszej Kancelarii celem rozwiązania sporu. W ramach uargumentowanej odpowiedzi do Urzędu Skarbowego na wezwanie do korekty zeznania – udało nam się przekonać fiskus, że podatnik skutecznie zmienił formę opodatkowania w roku 2023 poprzez właściwy i terminowy tytuł przelewu, który stanowi formę oświadczenia złożonego Naczelnikowi Urzędu Skarbowego. W innym przypadku nie deklarowałby i nie wpłacałby zaliczek na PIT 36L przez cały 2023 rok. Tym samym podatnik nie jest zobowiązany do korekty zeznania, a my mamy pozytywną informację zwrotną, że już na etapie postępowania w urzędzie skarbowym, z odpowiednim uzasadnieniem, można skutecznie załatwić sprawę, bez wchodzenia w wieloletnią batalię sądową z fiskusem.

Czy prezent komunijny podlega opodatkowaniu?

W razie dodatkowych zapytań czy też podobnego problemu podatkowego z fiskusem – serdecznie zapraszamy do kontaktu z radcą prawnym Toruń.