Niniejszy wpis poświęcamy najnowszemu, a zarazem przełomowemu wyrokowi NSA z dnia 22 lutego 2024 r., sygn. akt II FSK 710/21, w którym to uznano, że w przypadku odpowiednio opisanego i terminowego przelewu na konto fiskusa może dojść do złożenia oświadczenia o wyborze 19% podatku liniowego. Zapraszamy do dalszej lektury!

Okoliczności sprawy

Podatnik został komandytariuszem w spółce zajmującej się m.in. zarządzaniem nieruchomościami. Udziały otrzymał w ramach darowizny od żony, która wcześniej wybrała opodatkowanie według 19% podatku liniowego. Po przejęciu udziałów w spółce komandytariusz również podjął decyzję o skorzystaniu z tej formy opodatkowania. Każdorazowo przy opłacaniu zaliczki na konto fiskusa odpowiednio tytułował przelewy, przykładowo, „zaliczki na podatek PIT-36L”. Jednocześnie podatnik nie złożył pisemnej deklaracji o wyborze opodatkowania dochodów w formie podatku liniowego i stał na stanowisku, że jest to wystarczające, aby rozliczać się w tej formie opodatkowania.

Przeczytaj, czy darowizna jest opodatkowana.

Problematyczne stanowisko fiskusa i WSA w Szczecinie

Podatnik wystąpił z interpretacją indywidualną do Krajowej Informacji Skarbowej, chcąc mieć pewność, że jego stanowisko jest prawidłowe. Niestety fiskus zanegował powyższą formę oświadczenia i wskazał, że tylko w przypadku zasad ogólnych, tj. skali podatkowej – możliwy jest brak złożenia stosownego oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania, gdyż jest ona stosowana domyślnie w przypadku braku wyboru formy opodatkowania. Niemniej nie jest możliwe, aby przy wyborze podatku liniowego dokonać zmiany tudzież wyboru w ramach tytułu przelewu do skarbówki. Podatnik nie zgodził się z taką wykładnią i zaskarżył interpretację do sądu. WSA w Szczecinie również nie przyznał racji podatnikowi i podkreślił, że oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania powinno być pisemne. Sąd I instancji wskazał na to, że przelew środków to jedna z form rozliczeń bezgotówkowych i nie może jako taka stanowić pisemnego oświadczenia, w rozumieniu art. 9a ust. 2 ustawy o PIT, adresowanego do naczelnika urzędu skarbowego.

Przełomowy wyrok NSA!

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 22 lutego 2024 r., sygn. akt II FSK 710/21 uznał, że omawiany tytuł przelewu stanowi wystarczające oświadczenie podatnika o tym, że chce on korzystać z podatku liniowego i na podstawie tego może on korzystać z tej formy opodatkowania. Jest to dobra informacja dla tych podatników, którym nie udało się w terminie złożyć prawidłowego oświadczenia o zmianie formy opodatkowania, a jednocześnie wysłali na konto fiskusa odpowiednio zatytułowany przelew.

Potrzebujesz porady pranej? Skontaktuj się z radcą prawnym Toruń.