Czy darowizna jest opodatkowana? To pytanie budzi wiele wątpliwości i ma istotne znaczenie dla osób dokonujących tego rodzaju transakcji, tj. darczyńców oraz ich beneficjentów, tj. obdarowanych. W niniejszym artykule omówimy najważniejsze zagadnienia związane z darowizną oraz najczęściej pojawiające się zapytania w tym zakresie.

Czy darowizna od rodziców jest opodatkowana?

Nie, darowizna od rodziców nie jest opodatkowana pod warunkiem dokonania pewnych formalności względem fiskusa. Rodzice jako wstępni należą do I grupy podatkowej. Niemniej w ramach I grupy podatkowej wyróżnia się tzw. grupę „zerową”. Należą do niej:

  • małżonek,
  • zstępni (np. syn, córka, wnuki),
  • wstępni (np. matka, ojciec),
  • pasierb,
  • rodzeństwo,
  • ojczym,
  • macocha.

W przypadku “zerowej” grupy podatkowej wszystkie darowizny, bez względu na ich wartość, mogą być zwolnione z opodatkowania. Tym samym wystarczy dokonać zgłoszenia darowizny do urzędu skarbowego na formularzu SD-Z2 w przeciągu 6 miesięcy od momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku dokonania darowizny przekraczającej kwotę wolną w wysokości 36.120 zł. Co zrobić w przypadku niesprawiedliwego podziału majątku przez rodziców?

Na względzie należy mieć także to, że darowizna środków pieniężnych przekazana w formie gotówkowej w wysokości przewyższającej kwotę wolną – nie będzie zwolniona z podatku, nawet jeśli obdarowany samodzielnie wpłaci środki na konto bankowe, gdyż według interpretacji fiskusa darowizna taka nie będzie udokumentowana we właściwy sposób. W wydawanych interpretacjach indywidualnych Dyrektor Krajowej informacji Skarbowej konsekwentnie wskazuje na to, że warunkiem zwolnienia jest przekazanie pieniędzy przez darczyńcę na konto obdarowanego. A nie wpłata dokonana przez samego obdarowanego (szerzej: interpretacja indywidualna z dnia 9 sierpnia 2022 r., sygn.: 0111-KDIB2-2.4015.68.2022.1.DR).

Sprawdź także, czy darowizna po ślubie wchodzi do majątku wspólnego.

Czy darowizna auta firmowego jest możliwa?

Tak, jak najbardziej darowizna auta firmowego jest możliwa. Niemniej należy rozważyć ewentualne skutki na gruncie podatku dochodowego oraz podatku od spadków i darowizn w kontekście darczyńcy i obdarowanego. Na uwadze należy mieć, że w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, przychody z darowizn nie podlegają pod opodatkowanie podatkiem dochodowym. Otrzymane przez osobę fizyczną darowizny podlegają podatkowi od spadków i darowizn. W związku z tym ta darowizna u osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą nie podlega podatkowi dochodowemu.

Darowizny rzeczowe takie jak chociażby auto firmowe, otrzymywane przez osoby fizyczne, w tym także przez przedsiębiorców, podlegają podatkowi od spadków i darowizn. Pozostaje tylko kwestia wartości darowizny i relacji między darczyńcą a obdarowanym, gdyż od tego zależy wysokość podatku, a nawet jego brak, w sytuacji przekazania darowizny w ramach I grupy podatkowej i złożenia deklaracji SD-Z2 w terminie 6 miesięcy od powstania obowiązku podatkowego do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Podsumowując, darowizna może być wolna od podatku od spadków i darowizn, jeżeli obdarowany względem darczyńcy był małżonkiem, zstępnym, wstępnym, pasierbem, rodzeństwem, ojczymem lub macochą, a następnie dokona on zgłoszenia w ramach deklaracji SD-Z2.

Przeczytaj także, co umożliwia Ci odpowiednie opisanie i terminowy przelew do fiskusa.

Czy darowizna drugiego mieszkania jest opodatkowana?

W przypadku dokonania darowizny drugiego mieszkania między osobami należącymi do wspomnianej wyżej “zerowej” grupy podatkowej np. między rodzicami a dziećmi, którzy dokonają stosownego zgłoszenia darowizny – wówczas darowizna drugiego mieszkania nie będzie opodatkowana. Kluczowym w tym przypadku pozostanie dokonanie zgłoszenia nabycia własności rzeczy w terminie 6 miesięcy od dnia obowiązku podatkowego na wspomnianym wyżej formularzu SD-Z2, gdyż w ramach zerowej grupy podatkowej wszystkie darowizny, bez względu na ich wartość, mogą być zwolnione z opodatkowania. Obowiązek zgłoszenia powstaje po przekroczeniu kwoty wolnej od podatku, która dla grupy 1 (w tym grupy „0”) wynosi 36.120 zł.

Dowiedz się, czy darowizna podlega podziałowi przy rozwodzie.