Narodziny dziecka to niewątpliwie radosne wydarzenie dla rodziców, niemniej wraz z nim pojawiają się zmartwienia dotyczące sprawnego godzenia pracy zawodowej (w tym dalszego prowadzenia działalności gospodarczej) z opieką nad nowonarodzonym dzieckiem. W ramach niniejszego artykułu podejmiemy rozważania w kontekście urlopu ojcowskiego oraz możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Zapraszamy do dalszej lektury wpisu.

Czy na ojcowskim można prowadzić działalność?

Jak najbardziej, nie ma żadnych przeszkód ku temu, aby przebywać na urlopie ojcowskim i dalej prowadzić działalność gospodarczą. Warunkiem jest podleganie ubezpieczeniu chorobowemu. Tata-przedsiębiorca może skorzystać z dwutygodniowego urlopu ojcowskiego, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia. Urlop ojcowski może być wykorzystany w 2 częściach. Przypomnijmy, że urlop ojcowski przysługuje także ojcom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.

Tacie-przedsiębiorcy przysługuje zasiłek wypłacany z ZUS na zasadach podobnych do pracowników na umowie o pracę. Za okres urlopu ojcowskiego zasiłek wynosi 100% podstawy wymiaru. Jakie uprawnienia przysługują dla świeżo upieczonego taty?

Jak złożyć wniosek o urlop ojcowski na działalność?

Do wypłaty zasiłku za okres urlopu ojcowskiego koniecznym jest złożyć komplet dokumentów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w formie pisemnej lub elektronicznej. Wymagane są następujące dokumenty:

  • formularz ZUS ZAO,
  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
  • formularz ZUS Z-3b.

Kiedy złożyć wniosek o urlop ojcowski przedsiębiorcy?

Wspomniany wniosek o urlop ojcowski w postaci pisemnej lub elektronicznej należy złożyć w terminie nie krótszym niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem korzystania z urlopu ojcowskiego.