Droga dojazdowa (wewnętrzna) może mieć kilku współwłaścicieli celem dojazdu do swoich nieruchomości. Wówczas mówimy o współwłasności drogi dojazdowej. W przypadku, kiedy stosunki są między podmiotami dobre i korzystanie z drogi nie wymaga nakładów – sprawa jest jasna. Niemniej należy mieć każdorazowo na uwadze, że w przypadku współwłasności rzeczą wspólną może pojawić się konieczność napraw czy samego utwardzenia. Zatem w przypadku wielości podmiotów konieczne jest, aby prawa i obowiązki korzystania z rzeczy były dokładnie dookreślone. Niniejszy wpis poświęcony zostanie współwłasności drogi dojazdowej oraz wynikającym prawom i obowiązkom. Zapraszamy do lektury!

Co to jest współwłasność drogi?

Współwłasność drogi dojazdowej to sytuacja, w której współwłaścicielami jest kilka osób, np. sąsiadów. Innymi słowy, własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom.

Do kogo należy droga dojazdowa?

Właścicielem drogi dojazdowej może być podmiot publiczny, jak i prywatny. Niemniej tak jak wspomnieliśmy wcześniej – droga wewnętrzna może być również przedmiotem współwłasności. W przypadku współwłasności drogi dojazdowej – należy ona do każdego współwłaściciela, w zależności od wielkości udziału. Zgodnie z art. 197 Kodeksu cywilnego, istnieje domniemanie, że udziały współwłaścicieli są równe. Czyli w przypadku 3 współwłaścicieli, udział w drodze dojazdowej każdego z nich będzie wynosił 1/3. Niemniej udziały te mogą być także nierówne.

Jakie są prawa i obowiązki?

Obowiązki

Podstawowym obowiązkiem jest współdziałanie współwłaścicieli w zarządzie rzeczą wspólną, stosownie do treść art. 200 Kodeksu cywilnego. Ponadto warto też mieć na uwadze, że zgodnie z art. 199 Kodeksu cywilnego, w sytuacjach rozporządzenia rzeczą wspólną oraz do dokonania innych czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu przedmiotem współwłasności – konieczna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. Z kolei w przypadku czynności zwykłego zarządu – potrzebna jest zgoda większości współwłaścicieli. W braku takiej zgody każdy ze współwłaścicieli może żądać upoważnienia sądowego do dokonania czynności.

Jednocześnie w kontekście drogi dojazdowej należy też pamiętać o kwestii podatków. Przepisy Kodeksu cywilnego stanowią, że w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną. Mianowice art. 3 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych stanowi, że jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach.

Więcej na temat prawa cywilnego dowiedzą się Państwo z naszego artykułu TUTAJ.

Prawa

W kontekście praw wskazać należy, że każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli. Pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów.

Sprzedaż udziału w drodze dojazdowej

Zgodnie z art. 198 Kodeksu cywilnego, każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli. Oznacza to, że możliwa jest sprzedaż udziału w drodze dojazdowej, bez wcześniejszego informowania o tej decyzji współwłaścicieli.

W razie wątpliwości co do powyższego tematu, zalecamy skontaktować się z radcą prawnym Toruń, który odpowie na wszystkie Państwa pytania.