O nowelizacji ustawy o prawach konsumenta oraz Kodeksu cywilnego pisaliśmy już tutaj. Wskazany artykuł poświęcony został zmianom w prawie konsumenckim w obrębie nowych pojęć: treści cyfrowej oraz usług cyfrowych. Nie są to jednak jedyne zmiany, które wprowadziła nowelizacja. Obok omówionych już nowych rozwiązań, wprowadzono szereg innych zmian dotyczących ogółu konsumentów – w niniejszym artykule postaramy się wskazać te najważniejsze. 

Promocja – koniec z manipulacją cenami

Przedsiębiorca, który ogłasza promocję lub wyprzedaż, będzie musiał podać oprócz aktualnej ceny – także najniższą z 30 dni poprzedzających obniżkę. W przypadku produktów z krótką datą przydatności do spożycia – sprzedawca ma uwidaczniać aktualną cenę i tę sprzed pierwszego zastosowania obniżki, natomiast w przypadku produktów będących w ofercie przedsiębiorcy krócej niż 30 dni – najniższą cenę od rozpoczęcia sprzedaży do wprowadzenia obniżki. Co ważne – obowiązku takiego nie ma, jeżeli przedsiębiorca zwyczajnie obniża cenę regularną, bez ogłaszania promocji lub wyprzedaży.

Nowe zasady reklamacji

Zmieni się nazewnictwo: zamiast „rękojmi” będzie „odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową”. Zgodnie z nowymi przepisami, konsument w pierwszej kolejności może żądać naprawy lub wymiany wadliwego towaru. Zwrot pieniędzy (częściowy lub całkowity) będzie możliwy w kolejnym etapie dochodzenia roszczeń.

Wydłużenie terminu domniemania

Wydłużono do 2 lat termin domniemania, że niezgodność z umową istniała już w chwili zakupu. Sprzedawca odpowiada za wady przez 2 lata od wydania towaru (tak jak przed nowelizacja). Nowym rozwiązaniem jest to, że w przypadku rzeczy używanych nie będzie można skrócić tego czasu do roku.

Wydłużenie terminu przedawnienia roszczeń reklamacyjnych

Termin przedawnienia roszczeń reklamacyjnych wydłużono z dwóch do sześciu lat.

Zakaz podwójnej jakości

Zabroniono wprowadzania na rynek krajowy towaru identycznego z tym, który jest już sprzedawany w innych krajach UE, jeżeli będzie się istotnie od niego różnił np. składem, a nie będzie to obiektywnie uzasadnione.

Fałszywe opinie

Kwestia ta była już poruszana w poprzednim artykule dotyczącym niniejszej nowelizacji, jednakże dotyczy to ogółu konsumentów – wprowadzono zakaz zamieszczania fałszywych lub zniekształconych opinii o produktach. Każdy przedsiębiorca, który zapewnia dostęp do takich recenzji, będzie musiał informować, czy i w jaki sposób weryfikuje ich autentyczność, a także czy zamieszcza wszystkie opinie, czy tylko te pozytywne.

Boty wykupujące bilety

Zakazano wykupowania przez przedsiębiorców biletów na mecze czy koncerty za pośrednictwem botów, a potem odsprzedawania ich konsumentom.

„Zapłata” danymi osobowymi

W przypadku jeżeli konsument w zamian za np. dostęp do aplikacji, udostępni swoje dane osobowe, przysługują mu takie same prawa jak w odniesieniu do płatnych usług. Dzięki temu w przypadku „zapłaty” danymi osobowymi, konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni.

Podsumowanie

Wszystkie przytoczone rozwiązania weszły w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. – zarówno te omawiane w dzisiejszym artykule, jak i te omawiane w poprzednim, poświęconym tematyce niniejszej nowelizacji. Zmiany te należy ocenić pozytywnie, jako kolejny wyraz troski europejskiego ustawodawcy o dobro konsumentów. Jak twierdzi UOKiK, dzięki nowym rozwiązaniom łatwiej będzie walczyć z takimi zjawiskami jak fikcyjne promocje, fałszywe opinie w Internecie, inna jakość produktów w różnych krajach. W tym zakresie warto znać swoje prawa w relacjach z przedsiębiorcami i nie bać się z nich korzystać.