W wirze licznych zmian podatkowych, jakie miały miejsce w przeciągu ostatnich lat, w szczególności po reformie znanej szerzej pod nazwą “Polski Ład”, a następnie jego następcy – “Nowym Polskim Ładzie” – podatnicy poszukują coraz to nowych rozwiązań, które mają na celu zredukowanie obciążeń podatkowo-składkowych. Tym samym cyklicznie powraca temat optymalizacji podatkowej – czy aby na pewno jest ona legalna? W niniejszym wpisie znajdziemy odpowiedź na to pytanie!

Co to jest optymalizacja podatkowa?

Najprościej ujmując, optymalizacja podatkowa jest to poszukiwanie najkorzystniejszego podatkowo rozwiązania. Może ona dotyczyć zarówno samej formy prowadzenia działalności, jak i obciążeń podatkowo-składkowych. Wskazuje się w orzecznictwie sądów administracyjnych, że z żadnej normy prawnej nie można wywieść zasady nakładającej na podatnika obowiązku działania dla powstania zobowiązania podatkowego w najwyższej możliwej wysokości. Nadto podkreśla się, że zmniejszanie ciężaru opodatkowania może następować w sposób legalny, przy wykorzystaniu elementów konstrukcyjnych danego podatku, np. ulgi, zwolnienia podatkowe czy odliczenia. Co więcej, zarówno doktryna, jak i orzecznictwo pozostają zgodne co do tego, że jeżeli obowiązujący porządek prawny stwarza podatnikowi możliwość wyboru kilku legalnych konstrukcji do osiągnięcia zamierzonego celu gospodarczego, z których każda będzie miała inny wymiar podatkowy, to wybór najkorzystniejszego podatkowo rozwiązania nie może być traktowany jako obejście prawa (vide: wyrok WSA w Bydgoszczy z 11 września 2018 r., sygn.: I SA/Bd 324/18, nieprawomocny).

Co to oznacza w praktyce? Mianowicie to, że optymalizacji podatkowej nie należy traktować jako obejście prawa i z całą pewnością nie można uznać jej za działanie nielegalne.

Co to znaczy uchylanie się od podatku?

W przeciwieństwie do optymalizacji uchylanie się od podatku jest działaniem nielegalnym, sprzecznym z obowiązującymi przepisami. Na gruncie obowiązującego Kodeksu karnego skarbowego (k.k.s.) uchylanie się od opodatkowania stanowi klasyczny delikt karny skarbowy. Przepis art. 54 § 1 k.k.s. stanowi, że podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

Jak płacić niższe podatki?

W pierwszej kolejności polecamy śledzić podstawowe zmiany w przepisach podatkowych, a w szczególności te, które dotyczą zwolnień i ulg podatkowych – a następnie po przeanalizowaniu sytuacji – warto z nich korzystać, jeżeli przysługują. Jest to najprostszy, a zarazem najbezpieczniejszy sposób na zmniejszenie obciążeń podatkowych. Zachęcamy także do podejmowania konsultacji ze specjalistami w zakresie prawa podatkowego, którzy pozostają na bieżąco ze wszelkimi zmianami, w szczególności z doradcą podatkowym, czy radcą prawnym, którzy kompleksowo przeanalizują sytuację pod kątem obowiązujących regulacji prawnych, jak i podatkowych. Zapraszamy do kontaktu z radcą prawnym Toruń!