W przypadku rozwodu pojawia się wiele problemów, szczególnie gdy rozstające się małżeństwo ma dzieci. Ważnym aspektem wówczas jest nie tylko opieka, lecz również aspekt finansowy. Pojawia się wówczas pytanie, co w przypadku, gdy rodzice uzyskiwali takie świadczenie jak 500+. Najłatwiej byłoby, gdyby rodzice doszli do porozumienia w sprawie podziału tego świadczenia. Świetnym pomysłem jest utworzenia konta oszczędnościowego dla dziecka, przeznaczenie tej na kwoty np. za przedszkole dziecka, bądź zajęcia dodatkowe. Jednak często rodzice nie potrafią dojść do porozumienia. Kto wówczas rzeczywiście jest uprawniony do pobierania świadczenia? Czy po rozwodzie tylko jednemu z nich przysługuje całe świadczenie czy opiekunowie dzielą się po równą?

Program 500 +

Program 500 + jest realizowany od 1 kwietnia 2016 roku. Świadczenie to przysługuje na każde dziecko w wieku do ukończenia przez nie 18 roku życia. Prawo do tego świadczenia przysługuje niezależnie od liczby dzieci oraz dochodów rodziny. Co warto podkreślić, jest niepodatkowane i wolne od egzekucji. Aby uzyskać tę pomoc należy złożyć wniosek. Od 1 stycznia 2022 r. nastąpiła zmiana, dzięki której to Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje oraz rozpatruje wnioski. Można złożyć je jedynie przez Internet za pośrednictwem: portalu PUE ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Ministerstwa Rodziny Emp@tia.

Co w przypadku, gdy rodzice dziecka nie są razem? Komu należy się świadczenie?

W przypadku rozstania lub rozwodu rodziców dziecka, świadczenie i tak będzie wypłacane, w tej samej kwocie. Jest jednak kilka opcji, komu przyznane zostanie świadczenie.

Po pierwsze, w przypadku rozstania rodziców, świadczenie wychowawcze zostaje przyznane opiekunowi, który faktycznie na co dzień sprawuje opiekę nad dzieckiem lub dziećmi. Polega ona na zamieszkiwaniu z dzieckiem, utrzymaniu jego oraz zaspokajaniu jego potrzeb.

W sytuacji, gdy rodzice sprawują, opiekę naprzemienną nad dzieckiem  w powtarzających i bardzo porównywalnych się okresach, to oboje z rodziców muszą złożyć wniosek i otrzymają świadczenie w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego, czyli w przypadku posiadania jednego dziecka jest to co do zasady kwota 250 zł .Jednak ważne jest to, aby opieka ta była orzeczona przez sąd. Nie może być to jedynie umowa słowna, decyzja między rodzicami.

W momencie, gdy zarówno ojciec jak i matka dziecka złożą wniosek o świadczenie wychowawcze. Wówczas należy przeprowadzić wywiad środowiskowy. Bada się w nim kto faktycznie sprawuje opiekę na dzieckiem. Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza pracownik socjalny. W ramach niego dokonuje się analizy i diagnozy sytuacji danej rodziny. W momencie, gdy organ nadal ma wątpliwości, wówczas może dopuścić inne dowody takie jak zeznania świadków, dokumenty. Jeśli jeden z rodziców odmówi przeprowadzenia wywiadu, skutkuje to odmową przyznania świadczenia wnioskodawcy.  

Należy pamiętać, że najważniejsze jest dobro dziecko, niezależnie od sytuacji między rodzicami. Głównym celem programu 500 + jest pomoc finansowa w wychowaniu dziecka i przeznaczenie tej kwoty na jego potrzeby życiowe. Dlatego ważne jest, aby przy ustalaniu osoby, która powinna uzyskać świadczenie brać pod uwagę przede wszystkim kto faktycznie sprawuje opiekę nad małoletnim.