Polski ustawodawca nadal nie podjął działań w zakresie implementacji Dyrektywy Rady UE 2021/514 z 22 marca 2021 r. zmieniającą dyrektywę 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania (Dyrektywa DAC-7). Dlatego w ramach niniejszego wpisu przybliżymy najistotniejsze obowiązki wynikające z Dyrektywy DAC-7 oraz planowane wejście w życie przepisów wykonawczych.

Kogo dotyczy Dyrektywa DAC-7?

Dyrektywa DAC-7 ma na celu zwalczanie unikania opodatkowania transakcji sprzedażowych w Internecie i nakłada na platformy sprzedażowe, np. naffy.io, Allegro, OLX, Booking czy Vinted, dodatkowe obowiązki w zakresie raportowania do odpowiednich organów państwowych informacji na temat sprzedawców, którzy w danym roku, na platformie, wykonali więcej niż 30 transakcji sprzedaży albo uzyskali wynagrodzenie wyższe niż 2.000 euro. Oznacza to, że nowe obowiązki raportowe będą ciążyły na operatorach platform, tj. podmiotów prowadzących działalność na rynku e-commerce.

Jakie nowe obowiązki wynikają z Dyrektywy DAC-7?

Tak jak wspomnieliśmy wyżej, obowiązki raportowe będą dotyczyły operatorów platform cyfrowych, którzy zobligowani będą do przekazywania informacji krajowym organom na temat sprzedawców działających na platformach.

Operatorzy platform zobowiązani będą m.in. do:

  • przekazywania Szefowi KAS informacji o sprzedawcach, np. NIP, firma,
  • przestrzegania procedur należytej staranności, tj. ustalenia statusu sprzedawców czy ich rezydencji.

Raportowaniu podlegać będą m.in. informacje dotyczące usług świadczonych osobiście, sprzedaży towarów, udostępnianiu nieruchomości.

W przypadku niedopełnienia obowiązków przekazania wyżej wskazanych informacji – operatorzy platform będą podlegali karze pieniężnej do nawet 1 mln złotych.

Od kiedy nowe obowiązki dla operatorów platform?

Stosownie do treści omawianej Dyrektywy, powinna zostać ona zaimplementowana do polskiego porządku prawnego do dnia 31 grudnia 2022 r., niemniej ustawodawca nie dokonał stosownego wdrożenia. Zatem jesteśmy ponad rok „spóźnieni” z implementacją unijnych przepisów. 15 stycznia br. miało miejsce spotkanie w Ministerstwie Finansów na temat Dyrektywy DAC-7. MF chce, aby nowe przepisy zaczęły obowiązywać od 1 lipca br. Pozostaje oczekiwać na przepisy wykonawcze w tym zakresie i stosowne aktualizacje na Rządowym Centrum Legislacji, o których będziemy na bieżąco Państwa informować.  Jednocześnie w razie dodatkowych zapytań w przedmiocie Dyrektywy DAC-7 czy obowiązków – zapraszamy do kontaktu z radcą prawnym Toruń.