W tym roku wyczekiwanym dniem pozostaje 15 października, czyli dzień wyborów parlamentarnych w Polsce. W tym kontekście tradycyjnie poruszona jest w okresie przedwyborczym kwestia frekwencji wyborczej. Wiele osób nie bierze udziału w głosowaniu ze względu na to, że nie ma meldunku. Niemniej mało kto mówi o tym, że możliwość głosowania w zbliżających się wyborach parlamentarnych jest również dostępna dla osób nieposiadających meldunku. Dlatego niniejszy wpis poświęcony zostanie obowiązkowi meldunkowemu oraz kwestii głosowania i krokom, jakie należy podjąć, aby móc głosować pomimo braku meldunku. Zapraszamy do lektury!

Obowiązek meldunkowy

Obowiązek meldunkowy wynika z przepisu art. 24 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. Niemniej jednak mimo nałożonego obowiązku meldunkowego wiele osób nie ma zameldowania. Jednocześnie warto podkreślić, że przepisy nie przewidują kar za brak meldunku. Dlatego pojawia się zapytanie o możliwość głosowania w dniu wyborów dla osób, które nie mają meldunku. Oczywiście osoby, które nie mają meldunku, mogą głosować w zbliżających się wyborach, niemniej koniecznym jest dopełnić pewnych formalności.

Brak meldunku a głosowanie – co należy zrobić?

Celem oddania głosu w dniu 15 października należy złożyć stosowny wniosek na obszarze danej gminy, w której chcemy zagłosować. Złożenie wniosku może nastąpić w formie tradycyjnej, tj. można udać się do gminy, na której terenie zamieszkujemy i tamże złożyć stosowny wniosek bądź za pośrednictwem Internetu (tj. Profil Zaufany). Należy mieć na uwadze, że wnioski złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy danego urzędu nie będą rozpatrywane.

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców, który należy wypełnić i złożyć osobiście w gminie celem zagłosowania pomimo braku meldunku znajduje się pod linkiem, który załączony został poniżej:

https://obywatel.gov.pl/documents/10181/0/wniosek_o_wpisanie_do_rejestru_wyborc%C3%B3w_deklaracja.pdf/f1b822ba-c611-416d-9cb8-f65b92fe4cfd

Do wniosku o wpisanie do rejestru wyborców powinna zostać dołączona także kserokopia dowodu tożsamości oraz pisemna deklaracja, w której muszą znaleźć się informacje dotyczące obywatelstwa wnioskodawcy, oraz miejsca jego stałego zamieszkania. Deklaracja ta również została umieszczona w linku umieszczonym powyżej.

Wyjeżdżamy, ale wiemy, gdzie będziemy – co z głosowaniem?

Wniosek w tej sprawie należy złożyć w urzędzie gminy właściwej dla wybranego stałego obwodu głosowania, w której mieliśmy przebywać w dniu wyborów. Wspomniany wniosek możemy złożyć na piśmie albo w formie elektronicznej, tj. Profil Zaufany. Złożenie wniosku skutkuje wpisaniem w spisie w obwodzie głosowania właściwym dla adresu przebywania i skreśleniem ze spisu w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania.

Poniżej załączony zostanie bezpośredni link do usługi online, która pozwoli na zmianę miejsca głosowania: https://www.gov.pl/web/gov/zmien-miejsce-glosowania

Do kiedy można składać wnioski?

Aby móc zagłosować należy złożyć wniosek w odpowiednim urzędzie gminy do 12 października. Termin ten dotyczy zarówno osób bez zameldowania, jak i osób, które wyjeżdżają i chciałyby zagłosować poza obwodem głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania.

Podsumowanie

W dniu 15 października każda pełnoletnia osoba, posiadająca czynne prawo wyborcze, ma możliwość oddania głosu, niezależnie od tego, czy znajduje się w swoim okręgu wyborczym, poza nim, w Polsce czy może za granicą. Wystarczy dopełnić prostych formalności, które zostały wskazane powyżej w niniejszym wpisie!