Mnogość obowiązków życia codziennego powoduje, że kierowcom zdarza się zapomnieć o upływie ważności przeglądu technicznego samochodu. Co w takim przypadku? Jakie są sankcje za brak ważnego przeglądu? Zapraszamy do dalszej lektury wpisu.

Brak przeglądu – jaka kara?

Słowem wstępu, nadmienić należy, iż co do zasady okresowe badanie techniczne pojazdu przeprowadza się corocznie. Wyjątek został przewidziany dla pojazdów nowych – wówczas pierwsze badanie techniczne przeprowadzane jest dopiero po 3 latach od jego rejestracji,  natomiast drugie badanie przed upływem dwóch lat od pierwszego przeglądu. Z kolei kolejne badania techniczne – muszą być wykonywane corocznie. Badanie techniczne przeprowadza się po uiszczeniu przez właściciela lub posiadacza pojazdu opłaty za przeprowadzenie badania technicznego.

W przypadku nieprzeprowadzenie takiego badania nie można uznać, że dany pojazd spełnia wymagania użytkowania pojazdu w ruchu (tak: wyrok NSA z 12 kwietnia 2016 r., II GSK 2672/14, LEX nr 2111109). Tym samym w przypadku kontroli funkcjonariuszy Policji, organ zatrzyma dokumenty, tj. dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe), zgodnie z przepisem art. 132 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym. W razie zatrzymania dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) policjant wydaje kierowcy pokwitowanie. Może on zezwolić na używanie pojazdu przez czas nieprzekraczający 7 dni, określając warunki tego używania w pokwitowaniu. Zatrzymany dokument pojazdu jest przesyłany niezwłocznie organowi, który go wydał. Zwrot zatrzymanego dokumentu następuje niezwłocznie po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie. Oczywiście, od kilku lat nie ma obowiązku wożenia ze sobą dowodu rejestracyjnego. Jednak zatrzymanie dowodu rejestracyjnego następuje także w CEPIKu. Tym samym w przypadku napotkania kolejnego patrolu – policjanci będą mieli widoczną informację o zatrzymanym dowodzie rejestracyjnym z uwagi na brak wymaganego badania technicznego.

Ponadto ważne jest, aby pamiętać, że w przypadku braku przeglądu technicznego wykupione (dobrowolne) ubezpieczenie AC może nie przyznawać ochrony, tj. szkody, spowodowane samochodem bez ważnego badania technicznego nie będą objęte zakresem ubezpieczenia AC! W przypadku niewydania przez policjanta wspomnianego pokwitowania, konieczne będzie zamówienie lawety, która dostarczy pojazd do najbliższej stacji diagnostycznej pojazdów. Wówczas pojawia się kolejny bezpośredni koszt.

Przeczytaj także, jak ominąć zakaż prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Mandat – w jakiej wysokości?

Istotnym jest pamiętać, że według nowego taryfikatora, osoba prowadząca pojazd bez ważnego badania technicznego, zostanie ukarana mandatem. Ten z kolei może wynieść od 1500 zł do nawet 5000 zł!