Kryzysy finansowe w działalności nie muszą oznaczać jej zakończenia. W przypadku podjęcia próby jej ratowania kluczowym krokiem może okazać się postępowanie restrukturyzacyjne. Niniejszy wpis poświęcony zostanie czterem rodzajom postępowania restrukturyzacja dla małych firm, oraz korzyściom, jakie niesie za sobą restrukturyzacja.

Restrukturyzacja firmy na czym polega?

Zgodnie z ustawą – Prawo restrukturyzacyjne, celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli. Dotyczy to wszystkich podmiotów, które posiadają zdolność restrukturyzacyjną i decydują się na wszczęcie postępowania poprzez złożenie wniosku restukturyzacyjnego.

W przypadku restrukturyzacji w jednoosobowych działalnościach gospodarczych również pozostają do wyboru cztery rodzaje postępowań:

  • postępowanie o zatwierdzenie układu,
  • przyspieszone postępowanie układowe,
  • postępowanie układowe,
  • postępowanie sanacyjne.

Restrukturyzacja firmy jednoosobowej

Przymiot przedsiębiorcy może przysługiwać każdemu podmiotowi stosunków cywilnoprawnych, tj. osobie fizycznej, osobie prawnej oraz jednostce organizacyjnej, niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Tym samym owszem, jest możliwa restrukturyzacja jednoosobowej działalności gospodarczej.

Kiedy restrukturyzacja?

Podstawą otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego jest to, że dłużnik jest niewypłacalny lub zagrożony niewypłacalnością. Przez dłużnika zagrożonego niewypłacalnością należy rozumieć dłużnika, którego sytuacja ekonomiczna wskazuje, że w niedługim czasie może stać się niewypłacalny. Przykładowo, jeżeli mamy pokryć przyszłe wydatki, tj. pewne wydatki, wynikające z zawartych umów a określone przychody nie wystąpiły – wówczas mówimy o zagrożeniu niewypłacalnością. Postępowanie restrukturyzacyjne może obejmować mikro-, małych-, średnich- i dużych przedsiębiorców.