Wielu przedsiębiorców zapewne bardzo dobrze zna rygorystyczne stanowisko ZUS, że w przypadku dwóch udziałowców spółki z o.o., gdy jeden z nich obejmuje 99% udziałów, wówczas podlega on ubezpieczeniom jak jedyny wspólnik spółki. W minionym tygodniu pojawiła się przełomowa uchwała Sądu Najwyższego w tym zakresie, dlatego zapraszamy do zapoznania się z dalszą częścią wpisu i stanowiskiem SN!

Stanowisko ZUS

Zasadą jest, że wspólnicy wieloosobowej spółki z o.o. nie podlegają pod składki na ubezpieczenie społeczne, tj. składki ZUS. W przeciwieństwie do wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialności, wspólnicy wieloosobowej spółki z o.o. nie są uważani za osoby prowadzące działalność gospodarczą. Niemniej przez wiele lat ZUS uznawał, że w przypadku, gdy jeden wspólnik posiada, przykładowo, 99% udziałów, a udział drugiego wynosi 1%, to wówczas podział ten jest iluzoryczny, a spółka ta jest de facto jednoosobowa. W rezultacie wspólnik większościowy zostawał objęty obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne. Niniejszy pogląd wielokrotnie był powielany przez judykaturę. Przykładowo Sąd Apelacyjny w Łodzi, w wyroku z dnia 5 października 2021 r., sygn. akt AUa 2127/20, zakwestionował strukturę udziałów wynoszącą 90% do 10%.

Prowadzisz firmę i potrzebujesz porady radcy prawnego? Skontaktuj się z nami.

Co na to Sąd Najwyższy?

W uchwale z dnia 21 lutego 2024 r., sygn. akt III UZP 8/23, w składzie trzech sędziów, przyjęto, że Wspólnik dwuosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadającą 99% udziałów nie podlega ubezpieczeniom społecznym na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.”. Aktualnie nie mamy pisemnego uzasadnienia uchwały, niemniej w ustnych motywach wskazano, że należy w sposób ścisły odczytywać treść przepisu, tj. jeżeli mamy dwóch wspólników, i jeden z nich jest dominujący i ma przykładowo 99% udziałów, to nie mamy jednoosobowej spółki z o.o. Oznacza to, że Sąd Najwyższy przyjął literalną wykładnię przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i uznał, że osoba mająca prawie wszystkie udziały w spółce z o.o. nie będzie podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym jako jedyny wspólnik z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności.

Przeczytaj o sposobach optymalizacji podatków.