Dnia 19 marca br. przyjęto projekt ustawy dotyczący wakacji od ZUS. Planowane jest, już w 2024 roku, wprowadzenie wakacji od ZUS dla przedsiębiorców. W niniejszym wpisie omówimy najistotniejsze założenia wynikające z aktualnej wersji projektu oraz planowaną datę wejścia w życie przepisów. Zapraszamy do dalszej lektury!

Wakacje od ZUS – założenia

Nie ulega wątpliwości, że w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej uciążliwą kwestią pozostają obciążenia składkowe, których wysokość z roku na rok zwiększa się na skutek rosnącego przeciętnego wynagrodzenia w Polsce. Pomimo że na rozpoczęcie działalności przedsiębiorcy mogą skorzystać chociażby z Ulgi na start czy Małego ZUS Plus, to jednak udogodnienia te pojawiają się na samym początku prowadzenia działalności, a później zasadniczo nie ma możliwości skorzystania z żadnej preferencji. Dlatego wakacje składkowe to rozwiązanie, które pozwoli przedsiębiorcom przez jeden wybrany miesiąc, w każdym roku kalendarzowym, nie płacić składek na ubezpieczenia społeczne. Mowa o ubezpieczeniu:

  • emerytalnym,
  • rentowym,
  • wypadkowym,
  • chorobowym.

Ponadto przedsiębiorca nie będzie zobowiązany do zapłaty składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Wakacje składkowe nie obejmą składki zdrowotnej. Co istotne, przedsiębiorca korzystający z “wakacji od ZUS” nie będzie zobowiązany do formalnego zawieszenia działalności w tym okresie, tj. dalej będzie mógł ją prowadzić, osiągać przychody. Jak wskazane zostało w uzasadnieniu do projektu ustawy, osoba korzystająca z wakacji składkowych dalej będzie uczestnikiem systemu ubezpieczeń społecznych (w przeciwieństwie do chociażby wspomnianej wyżej ulgi na start, w której trakcie przedsiębiorcy nie podlegają pod ubezpieczenia społeczne). Czy niepłacenie składek ZUS jest przestępstwem?

Skorzystanie z wakacji składkowych odbywać się będzie w oparciu o wniosek zainteresowanego przedsiębiorcy. Dopiero rozpoczynasz swoją działalność jako przedsiębiorca? Sprawdź, z jakich ulg możesz skorzystać.

Dla kogo wakacje od ZUS?

Tak jak wspomniane zostało wyżej, wakacje od ZUS obejmą przedsiębiorców. Projektodawca wymienia przedsiębiorców:

  • prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,
  • odprowadzających składki za nie więcej niż dziewięciu ubezpieczonych, oraz
  • uzyskujących maksymalne roczne przychody w wysokości 2.000.000 euro (mikroprzedsiębiorcy).

Planowane wejście w życie przepisów

Zmiany mają wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 4 miesięcy od dnia ogłoszenia. Jednocześnie w uzasadnieniu do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw wskazano, że przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z omawianej preferencji jeszcze w 2024 r. Z doniesień medialnych można wywieść, że już w październiku/listopadzie będzie dostępna możliwość składania wniosków.

O ewentualnych zmianach legislacyjnych w tym zakresie będziemy Państwa informować na bieżąco, a dla osób chcących zapoznać się ze szczegółami uzasadnienia – zapraszamy na stronę Sejmu TUTAJ (Druk nr 275).

Przeczytaj również na temat ozusowania wspólników spółki.