Nie ulega wątpliwości, że podatek od towarów i usług (VAT) jest najistotniejszym źródłem dochodów budżetu państwa. Tym samym pozostaje on w sferze silnego zainteresowania ze strony fiskusa, a od lat wprowadzane są liczne mechanizmy celem uszczelnienia systemu podatkowego przed wyłudzeniami VAT. W niniejszym wpisie przedstawimy konsekwencje, jakie wiążą się z wyłudzeniem podatku od towarów i usług. Zapraszamy do zapoznania się z dalszą częścią wpisu.

Co to jest wyłudzenie VAT?

Jest to działanie polegające na podaniu fiskusowi danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym lub zatajenie rzeczywistego stanu rzeczy, a następnie wprowadzeniu w błąd właściwego organu i narażenie na nienależny zwrot podatkowej należności publicznoprawnej, tj. podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług. Przykładowo, wystawiona została faktura, która nie dokumentowała rzeczywistej transakcji gospodarczej i przedsiębiorca odlicza podatek VAT, który de facto nie został zapłacony.

Gdzie zgłosić wyłudzenie VAT?

Zgłoszenia wyłudzenia zwrotu VAT można dokonać przede wszystkim do właściwego urzędu skarbowego. Ponadto należy wskazać także na Krajowy Telefon Interwencyjny KAS, który służy przyjmowaniu informacji na temat naruszeń przepisów prawa podatkowego, w tym także wyłudzeń VAT. Ponadto możliwe jest także złożenie stosownego zawiadomienia na policji bądź do prokuratury. Wszystko jest zależne od skali zjawiska.

Dowiedz się, jaka jest stawka VAT dla najmu miejsca postojowego.

Wyłudzenie VAT jaka kara?

Wyłudzenie zwrotu VAT najczęściej polega na wystawianiu fikcyjnych faktur VAT oraz ich podrabianiu lub przerabianiu w celu użycia jako autentycznych. Podstawową karą na gruncie Kodeksu karnego za niniejsze czyny jest kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Należy także mieć na uwadze tzw. zbrodnię VAT-owską, która stanowi typ kwalifikowany dla przestępstw z art. 270a § 1 albo 271a § 1 Kodeksu karnego, które to dotyczą fałszerstwa materialnego i intelektualnego faktur. Zbrodnia VAT-owska polega na wystawieniu faktury na kwotę przekraczającą dziesięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości, a zatem na kwotę przekraczającą 10.000.000 zł, przy czym faktyczna wartość towarów czy usług, na które opiewa faktura, nie ma żadnego znaczenia. Zbrodnia VAT-owska zagrożona jest karą 25 lat pozbawienia wolności. Co istotne – dla odpowiedzialności karnej nie ma znaczenia czy dana osoba była uprawniona do wystawienia faktury. A zatem oznacza to, że to przestępstwo ma charakter powszechny.

Sprawdź usługi optymalizacji podatkowej w Toruniu.