Kiedy stawiamy pierwsze kroki w działalności gospodarczej, nie należy do wyjątków sytuacja, w której to w pierwszych miesiącach nie pojawiają się przychody, ale za to trafiają się faktury kosztowe. Tym samym pojawia się wśród osób prowadzących działalność zapytanie, czy można ująć poniesione koszty w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Ponadto w wyniku zmian związanych z Polskim Ładem pojawiło się sporo nowości dla pracowników w zakresie kosztów uzyskania przychodów. Zapraszamy do lektury!

Kiedy nie ma kosztów uzyskania przychodów?

W pierwszej kolejności wymaga wskazać, że nie ma kosztów uzyskania przychodów w przypadku, gdy podatnik – osoba fizyczna – wybierze opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, bądź dany podatnik kontynuuje opodatkowanie według karty podatkowej (Polski Ład zlikwidował tę formę opodatkowania i od 2022 r. nie ma możliwości wybrania karty podatkowej).

W kontekście kosztów uzyskania przychodów należy podkreślić, że mogą one się pojawić tylko w przypadku jednej z dwóch form opodatkowania: skali podatkowej oraz podatku liniowego. Z definicji zawartej w art. 22 ust. 1 ustawy o PIT wynika, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PIT. Tym samym przechodząc do art. 23 oraz wyłączeń przewidzianych przez ustawodawcę – klaruje się, że nie będzie kosztów uzyskania przychodów m.in. w przypadku, gdy dany wydatek został wyłączony od kosztów uzyskania przychodów.

Przykładowo, na gruncie ustawy o PIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

  • ​​strat w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych,
  • podatku dochodowego, podatku od spadków i darowizn,
  • kosztów egzekucyjnych związanych z niewykonaniem zobowiązań,
  • wydatków pracodawcy na działalność socjalną, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
  • daniny solidarnościowej.

Jaki rodzaj spółki jest najlepszy? Przeczytasz tutaj.

Czy można nie liczyć kosztów uzyskania przychodu?

Pytanie to odnosi się przede wszystkim do pracowników. Tak, pracownik może nie liczyć kosztów uzyskania przychodu. Od 1 stycznia 2022 r. pracownik może u wybranego pracodawcy złożyć pisemny wniosek w sprawie niestosowania miesięcznych kosztów uzyskania przychodów w wysokości 250 zł. Wówczas płatnik zacznie pobierać zaliczki bez stosowania tych kosztów najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek.

Czy mogę zmienić w PIT koszty uzyskania przychodu?

Niniejsze zapytanie dotyczy się przede wszystkim pracowników, którzy nie złożyli u pracodawcy oświadczenia o zastosowaniu podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, a z kolei w PIT-11 zostały ujęte koszty podstawowe. Wówczas owszem – sam pracownik może w zeznaniu rocznym uwzględnić podwyższone koszty uzyskania przychodów.

W razie wątpliwości w tym temacie, polecamy skontaktować się z radcą prawnym Toruń.