W przypadku podjęcia decyzji o rozwodzie najczęściej pojawiające się pytanie brzmi: ile kosztuje rozwód? Dlatego w niniejszym wpisie przedstawimy najważniejsze koszty, jakie mogą pojawić się w toku postępowania rozwodowego, z uwzględnieniem tych obowiązkowych – wynikających ze złożenia samego pozwu o rozwód, jak i na te, które mogą pojawić się dodatkowo. O szczegółach – w dalszej części wpisu!

Ile kosztuje rozwód kościelny i czy jest zgodny z prawem?

W przypadku „rozwodu kościelnego” właściwie należy mówić o „stwierdzeniu nieważności małżeństwa”. Postępowanie to ma służyć wykazaniu, na podstawie przedstawionych dowodów, że związek małżeński właściwie nigdy nie zaistniał, tj. został zawarty w sposób nieważny na skutek ziszczenia się pewnych okoliczności. Postępowanie to prowadzone jest przed Sądem Biskupim i to ten sąd wydaje stosowne orzeczenie. Odnośnie do kosztów – niestety nie jesteśmy w stanie przedstawić precyzyjnych kwot. Szacuje się, że może być to wydatek od kilkuset złotych do kilku tysięcy złotych.

Przeczytaj, od czego zacząć rozwód.

Ile kosztuje rozwód cywilny?

W pierwszej kolejności należy pamiętać, że opłata od pozwu jest stała i wynosi 600 zł. W przypadku orzeczenia rozwodu na zgodny wniosek stron bez orzekania o winie sąd z urzędu zwraca po uprawomocnieniu się wyroku połowę uiszczonej opłaty od pozwu. Również na gruncie obowiązujących przepisów ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, zwolnienia od kosztów sądowych może domagać się osoba fizyczna, jeżeli złoży ona oświadczenie, z którego będzie wynikać, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny lub ich poniesienie narazi ją na taki uszczerbek. Do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych powinno być dołączone oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów.

Niemniej w przypadku, jeżeli w toku postępowania o rozwód sąd będzie miał także dokonać podziału majątku, wówczas należy uiścić dodatkową opłatę w wysokości 1.000 zł lub 300 zł, w zależności od tego, czy projekt podziału majątku jest zgodny.

Ponadto należy mieć na uwadze ewentualne koszty reprezentacji przez profesjonalnego pełnomocnika, tj. honorarium za poprowadzenie sprawy i tym samym opłatę skarbową w wysokości 17 zł. W razie, gdyby w toku procesu strony miały wolę przeprowadzenia mediacji – również należy mieć na uwadze kwotę od 200 zł wzwyż za przeprowadzone postępowanie mediacyjne.

Oczywiście, ewentualnych wydatków może pojawić się więcej, niemniej wyżej wskazane należą do podstawowych, najczęściej pojawiających się – na względzie należy mieć, że wszystko zależne jest od indywidualnej sytuacji stron.

Sprawdź także, jak złożyć pozew o rozwód za porozumieniem stron.

Ile kosztuje pozew o rozwód w Kancelarii Radców Prawnych Marcin Chowaniec?

W Kancelarii Radców Prawnych Marcin Chowaniec priorytetem jest, aby zapewnić indywidualne podejście, celem odpowiedniego zdefiniowania potrzeb Klienta. Przypomnijmy, że pozew o rozwód jest pismem procesowym wszczynającym postępowanie rozwodowe, które jako pierwsze trafia do sądu, dlatego warto, aby był on napisany kompleksowo. Dlatego każdorazowo Kancelaria przedstawia indywidualną wycenę usług. W razie pytań zapraszamy do kontaktu z radcą prawnym Toruń.