Na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy. W niniejszym, kolejnym wpisie w kontekście postępowania rozwodowego omówimy zagadnienie związane z rozwodem za porozumieniem stron (tj. rozwód bez orzekania o winie). Zapraszamy do zapoznania się z treścią wpisu.

Jak napisać pozew o rozwód za porozumieniem stron?

Obie strony, zarówno strona powodowa w pozwie o rozwód, jak i strona pozwana w odpowiedzi na rozwód – winny złożyć zgodne żądanie o rozwiązanie przez rozwód małżeństwa stron, bez orzekania o winie, stosownie do art. 57 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Należy także pamiętać o tym, że pozew o rozwód jest pismem procesowym, które wszczyna postępowanie sądowe o rozwód i niezbędne jest, aby pismo to było kompletne, tj. pozbawione braków formalnych. Bez wątpienia prawidłowo złożony pozew o rozwód przyspieszy tok postępowania. Pomoże w tym prawnik od rozwodów.

Dowiedz się, ile kosztuje rozwód.

Jak przeprowadzić rozwód za porozumieniem stron?

Tak jak wskazaliśmy, kluczowe jest, aby każda ze stron wniosła w pozwie o rozwód czy w odpowiedzi na pozew o rozwód, o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód bez orzekania o winie.

Dlatego tak ważne jest, aby przed wniesieniem pozwu do właściwego sądu okręgowego małżonkowie porozmawiali i ustalili konsensus w kluczowych kwestiach, tj.:

  • brak orzekania o winie małżonków,
  • sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej (jeżeli strony mają małoletnie dzieci),
  • podziału majątku,
  • korzystania ze wspólnego lokalu mieszkalnego/domu.

Ustalenie zgodnych żądań w przypadku wyżej wymienionych materiach pozwoli na sprawniejszy, a także mniej kosztowny przebieg postępowania rozwodowego dla stron. W przypadku orzeczenia rozwodu na zgodny wniosek stron bez orzekania o winie sąd z urzędu zwraca po uprawomocnieniu się wyroku połowę uiszczonej opłaty od pozwu. Przypomnijmy, że pozew o rozwód podlega opłacie stałej w wysokości 600 zł.

Sprawdź, co jeszcze musisz wiedzieć o rozwodzie bez orzekania o winie.

Ile się czeka na rozwód za porozumieniem stron?

Niestety trudno jest wskazać na konkretny termin – wszystko jest zależne od tego, czy strony mają małoletnie dzieci bądź czy żądają przeprowadzenia podziału majątku w toku postępowania rozwodowego. Istotnym jest wskazać, że sąd nie jest związany żadnymi terminami. Co więcej, należy mieć na uwadze obłożenia sprawami danego sądu okręgowego, ewentualnych sytuacji losowych po stronie sądów, np. urlopy w okresie wakacyjnym, choroby i związane z nimi zwolnienia.

Przede wszystkim należy mieć także na względzie termin na uzupełnienie braków formalnych przez strony, zobowiązanie sądu do przedstawienia dodatkowego materiału dowodowego czy ewentualną konieczność powołania biegłego rzeczoznawcy majątkowego.

W przypadku podjęcia decyzji o rozwodzie warto skontaktować się z radcą prawnym Toruń, który również zapewnia kompleksową pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa rodzinnego. Radca prawny specjalizujący się w sprawach rozwodowy może pomóc w zrozumieniu całej procedury rozwodowej, a także przedstawi wszelkie konsekwencje z tym związane. W razie pytań – zapraszamy do kontaktu.