Po podjęciu przez małżonków decyzji o rozwodzie pojawia się perspektywa wieloletniego postępowania sądowego. Odpowiedni zasób wiadomości z całą pewnością może ułatwić proces przejścia przez rozwód. Niniejszy wpis poświęcony zostanie pytaniom początkowym, jakie pojawiają się najczęściej tuż po podjęciu decyzji o rozwodzie. Od czego zacząć rozwód?

Co trzeba zrobić przed rozwodem?

Jednym z pierwszych i koniecznych kroków jest sporządzenie i złożenie pozwu do właściwego sądu okręgowego. Pomoże Ci w tym prawnik od rozwodów. Niemniej zanim to nastąpi, warto uzyskać wcześniej odpis aktu małżeństwa oraz skrócone odpisy aktów urodzenia małoletnich dzieci. W przypadku ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych – należy także przygotować stosowne oświadczenie na formularzu. Powyższe dokumenty powinny zostać załączone do pozwu o rozwód.

Jeszcze przed rozpoczęciem sporządzania pozwu, warto na spokojnie porozmawiać z małżonkiem, zastanowić się nad wspólnymi punktami, jeżeli sytuacja między stronami na to pozwala. Z całą pewnością konsensu osiągnięty przez strony w kluczowych kwestiach takich jak kwestia winy, sposób wykonywania władzy rodzicielskiej, ewentualny podział majątku – może przyczynić się do sprawniejszego, a także mniej kosztownego postępowania rozwodowego. Czy można nie zgodzić się na rozwód?

Sprawdź także, ile kosztuje rozwód.

Czego nie robić w trakcie rozwodu?

Lista czynności, jakich należy zaniechać w trakcie postępowania rozwodowego, jest długa, niemniej na potrzeby niniejszych rozważań skupimy się na tych, które z perspektywy dotychczasowej praktyki uważamy za najistotniejsze. Przede wszystkim nie należy ignorować zobowiązań/wezwań sądu do przedłożenia dokumentów czy przedstawienia swojego stanowiska, w szczególności, gdy rozwód przebiega w trudnej atmosferze. Brak ustosunkowania się do pisma strony czy przedłożenia stosownych dokumentów może mieć dalekoidące, negatywne skutki dla tej strony, która nie dopełniła formalności.

Ponadto w trakcie rozwodu nie należy lekceważyć małoletnich dzieci. Nierzadko w trudnej i napiętej sytuacji między małżonkami, dochodzi do próby zmuszenia dzieci, aby “wybrały” jedną ze stron. W toku postępowania rozwodowego należy je chronić przed przykrymi skutkami rozwodu, aby nie zostały one zaangażowane w bezpośredni konflikt. Nie należy także utrudniać kontaktów z dziećmi drugiemu rodzicowi.

Co więcej, nie należy także kierować się emocjami. Nie pozostawia wątpliwości to, że z rozwodem związane są silne przeżycia, niemniej w dalszej perspektywie decyzje podjęte w takich okolicznościach mogą mieć negatywne skutki w przyszłości. Spokój, opanowanie i trzymanie się faktów z całą pewnością dają szansę na szybsze i polubowne zakończenie procesu.

Ile czasu czeka się na rozwód?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Postępowanie rozwodowe może trwać kilka miesięcy albo i kilka lat. Wszystko zależy od woli stron (małżonków), czy chcą rozwieść się w zgodzie, tj. bez orzekania o winie, czy być może istnieją między nimi pewne kwestie sporne dotyczące chociażby sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi czy podziału majątku. Ponadto, oprócz samego stopnia skomplikowania sprawy, należy także mieć na uwadze czas na uzupełnianie ewentualnych braków formalnych w pozwie, materiał dowodowy przedstawiony przez strony, oraz ewentualną konieczność przeanalizowania go przez sędziego, czy powołania biegłego. Dodatkowo należy rozważyć ewentualne obłożenie sprawami danego sądu okręgowego, czy nawet choroby tudzież urlopy sędziów. Bez wątpienia, skorzystanie z pomocy doświadczonego radcy prawnego może znacząco przyspieszyć postępowanie rozwodowe nasza Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną także z zakresu prawa rodzinnego. Zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również, jak wygląda rozwód z alkoholikiem.