Przestępstwa seksualne wobec dzieci są szczególnie piętnowane przez społeczeństwo. Tym samym stanowią jedno z najpoważniejszych oskarżeń na gruncie polskich przepisów. W niniejszym artykule skupimy się na kwestii, w jaki sposób można udowodnić molestowanie seksualne dziecka po latach, a także omówimy po krótce, ile może trwać postępowanie w sądzie.

Jak udowodnić molestowanie seksualne po latach?

Jako dowód w sprawie molestowania seksualnego może posłużyć wszystko, tj. zeznania pokrzywdzonego dziecka, naocznych świadków, a także wyjaśnienia podejrzanego sprawcy. W przypadku, gdy zabezpieczono np. telefon lub laptop podejrzanego i znajdowały się tamże tam zdjęcia, nagrania czy inne wiadomości SMS-owe, mailowe – wówczas to także może służyć za dowód w sprawie. Dzieci będące ofiarami przestępstw seksualnych, na mocy przepisu art. 185a Kodeksu postępowania karnego, mogą zostać przesłuchane przez sędziego w obecności biegłego psychologa. Następnie psycholog wydaje opinię. Niniejsza opinia biegłego psychologa podlega ocenie sądowej i również może stanowić dowód w sprawie.

Co istotne, samo oskarżenie kogoś o molestowanie dziecka, bez przedstawienia dowodów, nie wystarczy, aby skazać taką osobę. Przeczytaj również o konsekwencjach fałszywych oskarżeń o molestowanie dziecka.

Kiedy mamy do czynienia z molestowaniem?

Z molestowaniem mamy do czynienia wówczas, gdy małoletnie dziecko zostaje włączone przez dorosłą osobę w czynności seksualne lub doprowadza do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania. Jednocześnie dziecko nie jest w stanie zrozumieć ani udzielić na te czynności świadomej zgody. Zasadniczo, może być to każde niepożądane zachowanie, którego skutkiem jest naruszenie godności dziecka.

Ile trwa sprawa w sądzie o molestowanie?

Podobnie jak w przypadku innych spraw, np. cywilnych, i w tym przypadku nie ma niestety jednoznacznej odpowiedzi na to, ile trwa sprawa w sądzie o molestowanie dziecka – wszystko zależne jest od charakterystyki danego postępowania, tj. od dowodów zgromadzonych w sprawie, konieczności wydania opinii przez biegłego czy obłożenia sprawami sądu/sędziego prowadzącego sprawę. W niektórych przypadkach może być to kilka miesięcy, a nawet kilka lat.