W obecnie panujących realiach coraz więcej kredytobiorców boryka się z problemami ze spłatą swojego zobowiązania. Jeśli przedmiotowy problem dotyczy także i Ciebie to powinieneś zapoznać się z możliwościami jego rozwiązania. Do jednego z nich zaliczyć można właśnie restrukturyzację kredytu, pozwalającą na wyjście z impasu i spłatę powstałych zaległości. Czym zatem jest restrukturyzacja kredytu i na czym polega to rozwiązanie?

Restrukturyzacja kredytu co to jest?

Najprościej rzecz ujmując restrukturyzacja kredytu to zmiana warunków wcześniej zaciągniętego zobowiązania finansowego, umożliwiająca terminowe spłacanie rat kredytobiorcy, którego zdolność finansowa uległa pogorszeniu z różnych przyczyn. Do najczęstszych możemy zaliczyć utratę pracy, chorobę, operację, wypadek czy inne niespodziewane zdarzenia, których nie dało się przewidzieć w momencie zawierania umowy. Najczęściej restrukturyzacja zadłużenia stanowi wsparcie podczas kryzysowych sytuacji, jednakże należy pamiętać, iż może to być także opcja dla osób, których sytuacja finansowa uległa poprawie i chcą uzyskać lepsze warunki spłaty. Rozwiązanie to leży w interesie obu stron, gdyż dla wierzyciela brak regularnych wpływów z tytułu udzielonego kredytu, również stanowi spory problem. Może ona dotyczyć całego okresu spłaty zobowiązania bądź mieć charakter okresowy. Oznacza to, że bank może zawiesić spłacanie rat kapitałowo-odsetkowych na z góry określony czas, zwykle do kilkunastu miesięcy, lub całkowicie zmodyfikować zobowiązanie, np. poprzez wydłużenie okresu spłaty zadłużenia i w konsekwencji zmniejszenie wysokości comiesięcznej raty, bądź zmianę waluty czy zabezpieczenia, a także obniżenie rzeczywistej stopy oprocentowania. Każdy rodzaj rozwiązania jest dobierany indywidualnie, w zależności od potrzeb i problemów konkretnego kredytobiorcy, a także jego możliwości finansowych. Zdarza się też tak, że po dokonanej restrukturyzacji możemy mieć do czynienia z zupełnie nowym produktem kredytowym, oferowanym przez ten sam bank. Możliwy jest też scenariusz, że nasz kredytodawca, aby umożliwić nam dokonanie restrukturyzacji, będzie wymagał dodatkowego zabezpieczenia, czy to w postaci przystąpienia do kredytu jeszcze jednej osoby, czy np. ustanowienia hipoteki na naszej nieruchomości. Tak jak wskazałem wcześniej, wszystko uzależnione jest od konkretnej sytuacji, która wymaga wcześniejsze analizy dokonanej przez bank.

Przeczytaj, co zrobić w przypadku braku pieniędzy na spłatę kredytu.

Co napisać we wniosku o restrukturyzację?

Wniosek o restrukturyzację należy złożyć w formie pisemnej, wysyłając go do centrali banku lub składając w najbliższym jego oddziale. W przedmiotowym wniosku możemy zaproponować zmianę praktycznie każdego parametru naszego zobowiązania. Ponadto zamieszczamy tam również swoje dane oraz dane umowy kredytowej, z którą mamy problem, wraz z jego opisem oraz propozycją interesującego nas rozwiązania. Dodatkowo należy opisać naszą sytuację materialną uniemożliwiającą nam spłatę zobowiązania w obecnej formie oraz przyczynę jej pogorszenia, załączając odpowiednie dokumenty potwierdzające aktualne dochody np. zaświadczenie z pracy, a także problem, z którym się borykamy, tj., jeśli stracimy pracę to świadectwo pracy, jeśli zachorujemy bądź będziemy mieli wypadek/operację to np. wypis ze szpitala czy kartę choroby. Kredytodawca ma 30 dni na udzielenie odpowiedzi. Co istotne należy pamiętać, iż przez ten czas nie jesteśmy zwolnieni z płacenia rat.

Pamiętajmy więc, że jeśli pojawią się u nas opisywane wyżej problemy ze spłatą kredytu, to nie czekajmy, a tym bardziej nie udawajmy, że problem nie istnieje, albo rozwiąże się sam. Zarówno Tobie, jak i bankowi zależy na tym, aby problem został jak najszybciej rozwiązany, wobec czego wyjście z taką inicjatywą może tylko polepszyć naszą sytuację i pozwolić zaoszczędzić nerwów oraz dalszych kłopotów finansowych.