Na temat różnych zagadnień związanych z kredytami frankowymi rozpisywaliśmy się w ramach wcześniejszych wpisów na bloga, do których lektury serdecznie zachęcamy m.in.:

W ramach niniejszego artykułu zwięźle omówimy najnowszą, a zarazem bardzo ważną uchwałę Sądu Najwyższego w kontekście procesu przeciwko bankowi o ustalenie nieważności umowy kredytu a konieczności udziału wszystkich kredytobiorców po stronie powodowej. Zapraszamy do dalszej lektury!

Rozwód a unieważnienie umowy kredytowej

Kredyty frankowe były udzielane przede wszystkim w latach 2006-2008. Co do zasady na kredyt we frankach szwajcarskich decydowały się małżeństwa – przeważnie celem zakupu wspólnej nieruchomości. Przez ponad dekadę nierzadko dochodziło do sytuacji, w której to stosunki między małżonkami – współkredytobiorcami – Frankowiczami ulegały zmianie, tj. dochodziło do rozwodu, podziału majątku, a tym samym prawo własności do nieruchomości przejęte zostało przez jednego z kredytobiorców wraz z obowiązkiem dalszej spłaty rat do banku. Niestety na skutek braku zdolności kredytowej małżonka przejmującego nieruchomość, umowa kredytowa pozostawała po rozwodzie w niezmienionym kształcie, gdyż nie było możliwości zwolnienia drugiego kredytobiorcy. Wówczas w przypadku chęci unieważnienia kredytu przez jednego z byłych małżonków, pojawiały się w wielu sytuacjach napięcia pomiędzy rozwiedzionymi stronami, które uniemożliwiały wytoczenie powództwa wspólnie. Jednocześnie istotnym jest wspomnieć, że niektóre sądy i banki powoływały się na „współuczestnictwo konieczne wszystkich kredytobiorców”. Najczęściej było to wynikiem tego, że pozwane banki uciekały się do podniesienia zarzutu braku legitymacji czynnej po stronie powodowej, wskazując, że wszyscy współkredytobiorcy powinni pozwać banki o unieważnienie kredytu. Linia orzecznicza sądów była niejednolita i prezentowały one różne stanowiska w tym zakresie.

Przeczytaj również pomoc frankowiczom Toruń.

Po rozwodzie – każdy Frankowicz może samodzielnie unieważnić umowę

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 19 października 2023 r., sygn. akt III CZP 12/23 rozwiał wątpliwości co do tego, czy byli małżonkowie są zobowiązani do wystąpienia w sądzie razem w sprawie o unieważnienie umowy frankowej, czy wystarczy, że tylko jeden z nich wystąpi z tym powództwem. W odpowiedzi na skierowane do Sądu Najwyższego zapytanie “Czy w procesie przeciwko bankowi o ustalenie nieważności umowy kredytu konieczne jest po stronie powodowej udział wszystkich kredytobiorców?”, SN stwierdził, że “W sprawie przeciwko bankowi o ustalenie nieważności umowy kredytu nie zachodzi po stronie powodowej współuczestnictwo konieczne wszystkich kredytobiorców“.

Znaczenie uchwały Sądu Najwyższego w praktyce

Uchwała ta ma niebagatelne znaczenie dla skłóconych i rozwiedzionych małżonków, którzy wspólnie zaciągali kredyt we frankach szwajcarskich. Małżonek, który kontynuował spłatę kredytu i chciał pozwać bank bez współkredytobiorcy, nie będzie miał zablokowanej takowej możliwości. Podsumowując, uchwała ta otworzyła drogę wszystkim tym, którzy nie mogli porozumieć się co do pozwu o unieważnienie umowy.