Stwierdzenie przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nieprawidłowości stanowiska w ramach wydanej interpretacji indywidualnej nie zawsze musi oznaczać niekorzystnego rozstrzygnięcia dla wnioskodawcy. W niniejszym wpisie omówimy interpretację indywidualną, w której to nieprawidłowe rozstrzygnięcie okazało się miłym zaskoczeniem dla podatnika – korzystniejszym podatkowo.

Działalność – sprzedaż książek własnego autorstwa

Wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą, polegającą na tworzeniu oraz sprzedaży gotowych do druku książek papierowych drukowanych na żądanie. Zajmował się pisaniem oraz sprzedażą książek własnego autorstwa za pośrednictwem platformy internetowej. Dalsza część pracy wnioskodawcy polegała na prowadzeniu kampanii reklamowych w celu dotarcia do większej liczby klientów. Po zakupie książki przez klienta platforma zajmowała się wydrukowaniem książki oraz dostarczeniem jej do klienta. Po zakończonym zakupie portal wypłacał wnioskodawcy wynagrodzenie za sprzedaż książki. Jako formę opodatkowania wnioskodawca wybrał ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, a osiągnięty przychód zamierza opodatkować 8,5% stawką ryczałtu. Dla wykonywanej działalności wskazał wnioskodawca grupowanie PKWiU 58.11.19.0 – pozostałe drukowane książki, broszury, ulotki i podobne publikacje. Dla wykonywanej działalności przepis art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dalej: „ustawa o ryczałcie”) nie odnosi się do powoływanego symboli PKWiU. Dlatego wnioskodawca uznał, że przedmiotowa działalność powinna zostać zakwalifikowana jako inna działalność usługowa – nigdzie niewspomniana, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a, podlegająca opodatkowaniu 8,5% stawką ryczałtu. We wniosku podatnik oczekiwał potwierdzenia ze strony organu, że powyższa stawka ryczałtu, tj. 8,5% znajdzie zastosowanie w jego działalności.

Stawka ryczałtu – 8,5% czy 5,5%?

Dyrektor KIS nie zgodził się z wykładnią wnioskodawcy i stwierdził, że w wyniku działalności, polegającej na pisaniu książek własnego autorstwa, powstaje nowy wyrób, który następnie za pośrednictwem platformy internetowej jest sprzedawany. W związku z tym, że w opisanych okolicznościach wnioskodawca jako autor, tworzył książkę, należało uznać jego działalność za wytwórczą, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o ryczałcie. Tym samym dla przychodów uzyskiwanych przez wnioskodawcę z tytułu sprzedaży książek, których jest autorem, stawka ryczałtu wynosi 5,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a wspomnianej ustawy, a nie 8,5% jak wskazywał wnioskodawca. W konsekwencji nieprawidłowa interpretacja pozwoliła podatnikowi na obniżenie należności publicznoprawnych względem fiskusa (interpretacja indywidualna z dnia 1 marca 2024 r., sygn.: 0115-KDST2-1.4011.563.2023.2.AP).

W razie wątpliwości co do obowiązków podatkowych, optymalizacji, czy tak jak w niniejszym wpisie – właściwej stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – zachęcamy do kontaktu z naszym radcą prawnym Toruń, któremu nie obce są aspekty doradztwa podatkowego. Zapraszamy!