Założenie własnej firmy to często marzenie wielu osób pragnących zrealizować swoje pomysły biznesowe i osiągnąć sukces zawodowy. Jednym z najpopularniejszych rodzajów przedsiębiorstw w Polsce jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli spółka z o. o. Ta forma prawna oferuje przedsiębiorcom wiele korzyści. W niniejszym artykule podpowiemy, jak założyć spółkę z o. o.

Jak założyć spółkę z o. o. krok po kroku?

Jeśli zastanawiasz się nad założeniem własnej działalności, z pewnością zwróciłeś uwagę na spółkę z o. o. Robi tak wielu przedsiębiorców, a to z powodu licznych korzyści, które oferuje spółka z o. o., takie jak niższa stawka CIT 9%. Założenie spółki wiąże się z wieloma formalnościami, dlatego stworzyliśmy poradnik krok po kroku, który ułatwi ten proces.

Po pierwsze, należy zawrzeć umowę. Jest to dokument, w którym powinny znaleźć się takie informacje, jak nazwa firmy, adres jej siedziby, wykonywana przez nią działalność, czas trwania spółki (domyślnie jest bezterminowy), wysokość kapitału zakładowego oraz jego forma, a także podział udziałów między wspólników spółki. Spółka stworzona jest w momencie zawarcia przez wspólników umowy. Już na tym etapie spółka ma takie zdolności jak podpisywanie umów z pracownikami czy zamawianie towarów. Dodatkowo należy przygotować następujące dokumenty:

  • deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3),
  • oświadczenie o pokryciu kapitału początkowego,
  • zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R),
  • zgłoszenie identyfikacyjne w zakresie danych uzupełniających Krajowy Rejestr Sądowy (NIP-8).

Sprawdź nasz inny artykuł – jak wygląda dalsza procedura po wpisaniu spółki z o. o. do KRS.

Po drugie, należy ustalić nazwę spółki z o. o. Jest to kluczowy element marki, dlatego przedsiębiorcy mają szerokie pole manewru, jednak muszą pamiętać, że w nazwie musi znaleźć się oznaczenie formy organizacyjno-prawnej, czyli “spółka z o. o.” lub “sp. z o. o.”.

Po trzecie, wspólnicy muszą wnieść kapitał zakładowy, którego kwota nie może być mniejsza niż 5 000 złotych, a wartość jednego udziału musi być równa minimum 50 złotych. Kapitał zakładowy może mieć formą wkładu pieniężnego lub niepieniężnego. Oznacza to, że możliwe jest przeniesienie własności danego składnika majątku na spółkę. Ta procedura to tzw. aport, a jego przedmiotem mogą być nieruchomości, auta, maszyny czy patenty.

Ostatnim etapem w procesie zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest zarejestrowanie jej w ZUS. Zgłoszenie spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym automatycznie powoduje zgłoszenie jej do ZUS, który samodzielnie przygotowuje część dokumentów zgłoszeniowych za spółkę. Pozostałe dokumenty musi dostarczyć spółka sama. Warto zauważyć, że płatnikiem składek ZUS jest sama spółka. Istnieją jednak sytuacje, kiedy płatnikiem są wspólnicy, np. gdy są zatrudnieni w spółce lub w przypadku jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przeczytaj również, jaki rodzaj spółki jest najlepszy i dlaczego.

Jak założyć spółkę z o. o. przez Internet?

Założenie spółki z o. o. jest również możliwe przez Internet w systemie S24, jeśli również w tym systemie zawarto umowę spółki lub poprzez Portal Rejestrów Sądowych, jeśli umowę zawarto w formie tradycyjnej.

Zakładanie spółki w S24 obejmuje te same kroki, które opisaliśmy powyżej z tą różnicą, że proces odbywa się całkowicie online. Po autoryzacji konta wybierz formę prawną przedsiębiorstwa, które chcesz założyć, nadaj jej nazwę oraz określ siedzibę. W systemie dostępne są wzorce umów dopasowane do wybranej przez Ciebie spółki. Po uzupełnieniu wzorca należy podpisać umowę – pamiętaj, że muszą to zrobić wszyscy wspólnicy spółki z o. o.

Należy również dołączyć dokumenty, które nie są zapewniane przez system, a więc ich sporządzenie jest obowiązkiem osób zakładających spółkę. Należeć do nich będzie:

  • lista z danymi i adresem osób, które są uprawnione do reprezentowania spółki,
  • oświadczenie dotyczące statusu cudzoziemca spółki, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
  • oświadczenie potwierdzające zgodę osoby wyznaczonej do reprezentowania spółki oraz podanie jej adresu do doręczeń.

Dokumenty w S24 można podpisać za pomocą podpisu osobistego, Profilu Zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. Muszą to zrobić wspólnicy lub osoby, które ich reprezentują – w takim przypadku należy przygotować pełnomocnictwo za pomocą wzoru dostępnego w systemie S24. Wszelkie koszty, takie jak wpis do KRS, opłata za zgłoszenie pierwszego wpisu w “Monitorze Sądowym i Gospodarczym” czy opłata manipulacyjna mogą zostać opłacone online.

Aby zarejestrować spółkę w KRS przez S24, należy wypełnić formularz dostępny w systemie. Dużym ułatwieniem jest fakt, że większość danych zostanie automatycznie pobrana z umowy spółki.

Jaki jest koszt założenia spółki z o. o.?

Założenie spółki z o. o. z udziałem notariusza będzie zdecydowanie bardziej kosztowne niż założenie jej za pomocą systemu S24. W pierwszym przypadku opłata sądowa oraz opłata za zgłoszenie w MSiG wynosi 600 zł. Koszt aktu notarialnego będzie zależał od wysokości kapitału zakładowego. Przy kapitale w wysokości 5 000 zł może to być 500 zł. Im wyższy kapitał, tym wyższe będą koszta.

Trochę inaczej koszta rozkładają się w przypadku założenia spółki z o. o. przez Internet w systemie S24. Opłata sądowa i zgłoszenie MSiG wynosi 350 zł, a podatek od czynności cywilnoprawnych przy minimalnym kapitale zakładowym to jedyne 23 zł. Należy również doliczyć koszty za operatora płatności, jednak jest to kwestia kilkudziesiąt groszy.

Czy jedna osoba może założyć spółkę z o. o.?

Przed wprowadzeniem zmian w polskim prawie, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wymagała co najmniej dwóch wspólników. Była to bariera dla osób chcących prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie lub nie mających kogoś, kto mógłby zostać wspólnikiem w spółce. Jednak sytuacja ta uległa zmianie, gdyż polskie prawo umożliwiło jednoosobowe zakładanie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. To oznacza, że jedna osoba może być jedynym wspólnikiem i zarządzającym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Dzięki temu osoby dążące do prowadzenia własnej działalności gospodarczej mają teraz większą elastyczność i możliwość wyboru tej formy prowadzenia biznesu, nawet jeśli nie chcą lub nie mogą współdzielić go z innymi osobami.

Ile kosztuje prowadzenie spółki z o. o.?

Prowadzenie spółki z o. o. nie wymaga ciągłych, stałych nakładów finansowych, jednak istnieją pewne obligatoryjne opłaty oraz koszty związane z prowadzeniem działalności, które warto wziąć pod uwagę.

Na początek, istnieje obowiązek złożenia corocznego sprawozdania finansowego w odpowiednim Sądzie Rejestrowym, którego koszt to 140 zł. Kolejnym ważnym aspektem jest prowadzenie księgowości, którą zazwyczaj powierza się doświadczonemu księgowemu. Chociaż teoretycznie można prowadzić księgowość samodzielnie, w praktyce większość przedsiębiorców decyduje się na zatrudnienie profesjonalisty ze względu na złożoność przepisów podatkowych i księgowych. Równie istotnym kosztem jest kapitał zakładowy, który wynosi co najmniej 5 000 zł i może być wniesiony w formie pieniężnej lub niepieniężnej. Jest to środek, który spółka musi posiadać na początku swojej działalności i który gwarantuje wierzycielom spółki pewność, że będzie ona w stanie wypełnić swoje zobowiązania.

Już wiesz, jak założyć spółkę z o. o. Zobacz, jak wygląda zakładanie spółek z pomocą naszej kancelarii.