Kancelaria Radców Prawnych Marcin Chowaniec Bydgoszcz oferuje profesjonalne usługi prawne i doradztwo podatkowe dla firm. Wieloletnie doświadczenie oraz nieustanne zdobywanie wiedzy dotyczącej zmian w przepisach prawnych pozwalają nam prowadzić sprawy naszych klientów na najwyższym poziomie. Marcin Chowaniec jako radca prawny Bydgoszcz doskonale rozumie indywidualne potrzeby klientów kancelarii.

Marcin Chowaniec radca prawny Bydgoszcz – zakres działań

Wyspecjalizowani prawnicy pracujący w naszej kancelarii kierują się w swoich działaniach przede wszystkim zasadami lojalności i pełnej dyskrecji powierzonych im spraw. Wspólnie tworzymy skuteczny zespół, który do samego końca dąży do zapewnienia korzystnego rozstrzygnięcia sprawy dla naszych klientów. Zajmujemy się rozwiązywaniem sporów zarówno osób fizycznych, jak i biznesów. Współpracujemy z działalnościami jednoosobowymi, mikro przedsiębiorstwami oraz większymi spółkami.

Prawnik Bydgoszcz – obsługa klientów indywidualnych

PRAWO RODZINNE: to gałąź prawa cywilnego, która reguluje relacje i sprawy związane z rodziną i związkami między ludźmi. Obejmuje ono różnorodne kwestie, takie jak małżeństwo, rozwody, opieka nad dziećmi, adopcja, alimenty, dziedziczenie oraz inne aspekty życia rodzinnego. Celem prawa rodzinnego jest uregulowanie stosunków między członkami rodziny oraz zapewnienie ochrony prawnej ich interesów i dobrostanu. Zajmujemy się między innymi:

 • zaprzeczeniem ojcostwa,
 • ustaleniem ojcostwa lub macierzyństwa,
 • pozbawieniem, ograniczeniem, przywróceniem lub powierzeniem władzy rodzicielskiej,
 • uregulowaniem kontaktów rodzicielskich,
 • wyznaczeniem alimentów,
 • separacjami,
 • sprawami rozwodowymi,
 • podziałem majątku pomiędzy małżonkami,
 • ochroną przed przemocą rodzinną,
 • adopcjami,
 • konkubinatem i związkami partnerskimi.

PRAWO CYWILNE: reguluje wiele aspektów życia codziennego, takich jak własność, umowy, odpowiedzialność odszkodowawcza, zobowiązania, dziedziczenie i wiele innych. Obejmuje zarówno prawa i obowiązki jednostek, jak i reguły, które mają na celu rozwiązywanie sporów, zapewnienie ochrony prawnej oraz egzekwowanie przestrzegania tych praw. Radca Prawny Bydgoszcz zajmuje się między innymi:

 • tworzeniem umów,
 • sprawami konsumenckimi,
 • odszkodowaniami,
 • zadośćuczynieniami,
 • sprawami sądowymi o zapłatę,
 • skargami pauliańskimi,
 • bezpodstawnym wzbogaceniem się,
 • zniesieniem współwłasności,
 • zasiedzeniem,
 • przywróceniem utraty posiadania,
 • ochroną wierzyciela w przypadku niewypłacalności dłużnika,
 • sprawami dotyczącymi dóbr osobistych,
 • sprawami autorskimi,
 • pomocą frankowiczom.

PRAWO SPADKOWE: reguluje kwestie związane z dziedziczeniem i przekazywaniem majątku po osobach zmarłych na ich spadkobierców. Głównym celem prawa spadkowego jest uregulowanie procesu przeniesienia praw i obowiązków majątkowych po zmarłym na osoby, które są uprawnione do dziedziczenia. Zajmujemy się między innymi:

 • zachowkiem,
 • podziałem spadku,
 • nabyciem spadku,
 • unieważnieniem testamentu,
 • uznaniem spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia majątku,
 • sporządzaniem testamentów,
 • odstąpieniem od spadku,
 • długami i zobowiązaniami,
 • dziedziczeniem specjalnym.

PRAWO UPADŁOŚCIOWE: dla osoby indywidualnej, znane również jako prawo oddłużeniowe lub prawo restrukturyzacyjne, to zbiór przepisów prawnych regulujących sytuację, w której osoba fizyczna (indywidualna) znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i nie jest w stanie spłacać swoich zobowiązań wobec wierzycieli. Celem prawa upadłościowego dla osób indywidualnych jest zapewnienie spłaty długów lub restrukturyzacji finansowej w sposób sprawiedliwy i kontrolowany. Prawnik Bydgoszcz zajmuje się między innymi:

 • upadłością konsumencką,
 • sprawami komorniczymi,
 • oddłużeniem,
 • restrukturyzacją,
 • sporządzeniem planu oddłużeniowego,
 • ochroną majątku,
 • procedurami sądowymi,
 • przeciwdziałaniem nadużyciom.

PRAWO KARNE: to gałąź prawa, która zajmuje się regulacją przestępstw i sankcji z nimi związanych. Jej celem jest określenie zachowań uznawanych za przestępstwa, ustalenie odpowiedzialności za takie zachowania oraz narzucenie sankcji lub kary wobec osób, które popełniły przestępstwa. Zajmujemy się między innymi:

 • zgłoszeniami przestępstw,
 • karami i sankcjami,
 • reprezentacją przed sądem na terenie całej Polski,
 • przestrzeganiem zasad procesu karnego,
 • doprowadzeniem do odpowiedzialności karnej.

Radca Prawny Bydgoszcz – prowadzenie spraw biznesowych

Kancelaria Prawna Bydgoszcz Marcin Chowaniec zapewnia kompleksowe usługi prawne, doradcze, podatkowe oraz księgowe wspierające różnego rodzaju biznesy. Do najczęściej prowadzonych spraw należą:

DORADZTWO PODATKOWE: to usługa świadczona przez specjalistów podatkowych Kancelarii Marcin Chowaniec, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w dziedzinie przepisów podatkowych oraz zagadnień związanych z opodatkowaniem. Naszym głównym celem jest pomaganie klientom w zrozumieniu, interpretacji i zastosowaniu skomplikowanych przepisów podatkowych, aby zoptymalizować ich sytuację podatkową, uniknąć błędów oraz zminimalizować obciążenia podatkowe w ramach obowiązującego prawa. Prawnik Bydgoszcz zajmuje się:

 • zakładaniem spółek,
 • planowaniem podatkowym,
 • analizą skutków podatkowych,
 • sporządzaniem deklaracji podatkowych,
 • rozwiązywaniem problemów podatkowych,
 • doradztwem dotyczącym transakcji,
 • doradztwem międzynarodowym,
 • szkoleniami i edukacją podatkową.

PRAWO KARNE GOSPODARCZE: to gałąź prawa karnego, która koncentruje się na regulacjach dotyczących przestępstw i naruszeń w obszarze działalności gospodarczej oraz finansowej. Jest to dziedzina prawa, która zajmuje się ściganiem i karaniem firm za przestępstwa związane z działalnością gospodarczą, takie jak oszustwa finansowe, pranie brudnych pieniędzy, przestępstwa podatkowe, nadużycia korporacyjne i inne. Marcin Chowaniec Radca Prawny Bydgoszcz zajmuje się:

 • sprawami finansowymi,
 • sprawami podatkowymi,
 • sprawami dotyczącymi łamania praw konsumenta,
 • sprawami przeciwko szkodliwym działaniom konkurencji,
 • sprawami przeciwko łamaniu ochrony środowiska,
 • sprawami dotyczącymi przestępstw w korporacjach.

PRAWO GOSPODARCZE I COMPLIANCE: to dwa związane ze sobą obszary, które skupiają się na regulacjach i zgodności działań firm oraz organizacji w dziedzinie gospodarki i biznesu. Prawo gospodarcze koncentruje się na regulacjach dotyczących:

 • działalności gospodarczej,
 • relacji między przedsiębiorstwami,
 • ochrony konsumentów oraz aspektów prawnych związanych z handlem,
 • konkurencją,
 • inwestycjami,
 • własnością intelektualną,
 • transakcjami komercyjnymi itp.

Compliance to działalność i praktyki, które przedsiębiorstwa i organizacje stosują, aby zapewnić, że ich działania są zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi, regulacjami branżowymi oraz wewnętrznymi standardami etycznymi. Prawnik Bydgoszcz zajmujący się compliance ma na celu:

 • minimalizowanie ryzyka prawno-finansowego oraz reputacyjnego poprzez monitorowanie i egzekwowanie zgodności z przepisami.
 • zadbanie o to, aby przedsiębiorstwo działało w sposób zgodny z prawem i etyką,
 • prowadzenie audytów zgodności,
 • szkolenia pracowników,
 • reagowanie na potencjalne naruszenia przepisów.

INNOWACJE: rolą Kancelarii Radców Prawnych Marcin Chowaniec jest pomoc spółkom w rozwoju, ochronie oraz komercjalizacji nowoczesnych rozwiązań. Zajmujemy się głównie:

 • prowadzeniem bieżącej obsługi biznesu pod względem prawa,
 • tworzeniem umów,
 • przeprowadzaniem audytów prawnych,
 • zapewnieniem bezpieczeństwa działań,
 • wyszukiwaniem odpowiednich dofinansowań,
 • ochroną wartości intelektualnej,
 • regulacjami,
 • inwestycjami.

MEDIACJE BIZNESOWE: to proces rozwiązywania sporów lub konfliktów wewnątrz przedsiębiorstwa z udziałem profesjonalnego mediatora, który jest równocześnie prawnikiem Bydgoszcz i posiada doświadczenie w tej dziedzinie prawa. Mediacje są alternatywnym sposobem rozstrzygania sporów, w którym mediator nie decyduje o wyniku sporu, ale pomaga stronom znaleźć wspólne rozwiązanie, które będzie satysfakcjonujące dla obu stron. Zajmujemy się rozwiązywaniem:

 • sporów wewnątrz firm,
 • sporów między wspólnikami lub udziałowcami,
 • rozwiązywaniem konfliktów z klientami lub dostawcami,
 • sporami w zatrudnieniu.

WINDYKACJA I UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA: to dwa różne procesy związane z odzyskiwaniem długów, które firmy mogą podjąć w celu zminimalizowania strat związanych z niezapłaconymi należnościami. Zajmujemy się między innymi:

 • reprezentacją w sądzie,
 • pisaniem wezwania do zapłaty,
 • telefonicznymi przypomnieniami,
 • negocjacjami z dłużnikiem w celu uzgodnienia planu spłat,
 • przeprowadzeniem upadłości konsumenckiej,
 • wyznaczeniem planu restrukturyzacji firm.

W przypadku niewymienienia przez nas sprawy, której dotyczy Państwa problem, zachęcamy do indywidualnej konsultacji w celu szczegółowego omówienia przypadku. Jesteśmy przekonani, że zdobyte przez nas na przestrzeni lat doświadczenie poskutkuje korzystnym rozstrzygnięciem każdej sprawy, jaka zostanie nam powierzona.

Doradztwo Prawne Bydgoszcz online

Kancelaria Prawna Marcin Chowaniec oferuje możliwość odbycia konsultacji prawnych online. Doskonale zdajemy sobie sprawę z braku czasu na osobiste spotkania w naszej siedzibie, właśnie dlatego postanowiliśmy zaproponować naszym klientom możliwość umówienia się na konsultacje online w dogodnym dla nich terminie, a do tego bez konieczności wychodzenia z domu. Doradztwo prawne Bydgoszcz online w naszej kancelarii staje się coraz częściej wybieraną formą porad.

Wszystko, co należy zrobić to wejść w zakładkę KONSULTACJE ONLINE, wybrać najbliższy dostępny termin, opłacić wizytę, a system automatycznie wygeneruje link do wideokonferencji, na której odbędzie się porada prawna online. Nasi klienci mogą liczyć również na przypomnienie e-mail lub SMS bezpośrednio przed rozpoczęciem się spotkania online.