Kancelaria Radców Prawnych Marcin Chowaniec oferuje kompleksowe usługi prawne dotyczące upadłości konsumenckiej na terenie całej Polski. Gwarantujemy również konsultacje online, które umożliwiają naszym klientom szybką poradę prawną z każdego miejsca na ziemi. Jeśli posiadają Państwo problemy finansowe, nasza kancelaria pomoże w ich zredukowaniu lub umorzeniu zadłużenia.

Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka Toruń to proces prawny, który pozwala osobom fizycznym znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej na uzyskanie ulgi od swoich długów. Procedura ta ma na celu umorzenie części zadłużenia lub dostosowanie warunków spłaty długów do możliwości finansowych osoby zadłużonej. Głównym celem upadłości konsumenckiej jest dać dłużnikowi szansę na nowy start i odbudowę swojej sytuacji finansowej. Upadłość konsumencka jest skomplikowanym procesem i wymaga zaangażowania prawnika. Upadłość konsumencka i co dalej?

Co oznacza upadłość konsumencka Toruń?

Ogólnie rzecz biorąc, upadłość konsumencka polega na tym, że dłużnik, który nie jest w stanie spłacić swoich długów w sposób zrównoważony, ubiega się o ochronę przed wierzycielami poprzez procedurę sądową. Główne aspekty upadłości konsumenckiej obejmują:

  • procedura sądowa – dłużnik składa wniosek do sądu, w którym prosi o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Sąd przeanalizuje sytuację finansową dłużnika i zdecyduje, czy spełnia on warunki do przeprowadzenia procedury.
  • plan spłaty – w niektórych przypadkach sąd może ustalić plan spłaty, który uwzględnia zdolności finansowe dłużnika. Dłużnik zobowiązuje się do spłacania długów zgodnie z tym planem, który może obejmować obniżone raty lub umorzenie pewnych kwot.
  • umorzenie długówradca prawny Toruń w imieniu dłużnika może ubiegać się o umorzenie części zadłużenia. W efekcie oznacza to, że długi te zostaną wykreślone z ksiąg wierzycieli, a dłużnik nie będzie musiał ich spłacać.
  • ograniczenia i skutki – procedura upadłości konsumenckiej może wpłynąć na zdolność kredytową dłużnika przez pewien okres. Dłużnik może także podlegać ograniczeniom w zakresie uzyskiwania nowych kredytów lub otwierania konta bankowego. Jednak przepisy polskiego prawa nie uniemożliwiają pobierana nowych kredytów przez osoby, które ogłosiły upadłość konsumencką.

Co daje upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka Toruń umożliwia umorzenie długów, ochronę dłużnika przed wierzycielami, ustalenie planu spłaty dostosowanych do możliwości finansowych, prawo ochrony majątku, możliwość zyskania nowego początku finansowego dla osoby zadłużonej, zawieszenie działań windykacyjnych, a przede wszystkim emocjonalną ulgę dla dłużnika (zawsze istnieje szansa na wyjście z trudnej sytuacji finansowej).

Przejdź z nami przez upadłość konsumencką – krok po kroku.

Ile trwa upadłość konsumencka?

Czas trwania procedury upadłości konsumenckiej może różnić się w zależności od sytuacji dłużnika. W niektórych przypadkach cała procedura może potrwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Wszystko zależy od czynników, które mogą wpływać na czas trwania upadłości konsumenckiej np. skomplikowanie sprawy, wymagane dokumenty i informacje, przeszkody prawne, obciążenia sądowe, windykacja informacji lub wieloetapowość procesu.

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?

Upadłość konsumencka bez majątku może potrwać od kilku miesięcy (na wydanie wyroku sądu czaka się zazwyczaj około 3 miesięcy) do kilku lat (w przelicznik wchodzi okres spłaty zobowiązań aż do całkowitego oddłużenia osoby zadłużonej).

Ile kosztuje upadłość konsumencka Toruń?

Wszystko zależy od sytuacji prawnej osoby zadłużonej, jednak upadłość konsumencka stanowi zazwyczaj koszt od 3000 zł do około 5000 zł. Warto zaznaczyć, że aby ogłosić upadłość konsumencką dłużnik nie musi dysponować żadnymi środkami, a nawet posiadać majątku. Jeśli chodzi o opłatę sądową to od 2023 roku, wynosi ona 30 zł.

Upadłość konsumencka Toruń koszt prawnika

Koszt prawnika zajmującego się procesem upadłości konsumenckiej zależy od indywidualnych czynników i sytuacji, w jakiej znajduje się osoba zadłużona. Jednak warto przygotować się na opłatę w granicach od kilku (3-5 tys.) do nawet kilkunastu tysięcy złotych (w przypadkach skomplikowanych spraw).

Upadłość konsumencka a alimenty

Według polskiego prawa w przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej wykluczona jest możliwość dochodzenia zaległych alimentów na drodze postępowania sądowego, jednak w przypadku, kiedy osoba uprawniona do otrzymania alimentów ma zaległości z tytułu alimentów, powinna bezzwłocznie zgłosić kwotę zadłużenia syndykowi (osobie zarządzającej majątkiem upadłego).

Upadłość konsumencka skutki dla małżonka

W przypadku, jeśli małżonkowie mają podpisaną intercyzę, w dniu ogłoszenia upadłości jednego z małżonków powstaje między nimi rozdzielność majątkowa (art. 124 ust. I p.u.). Jeśli jednak małżonkowie posiadają wspólnotę majątkową, ich wspólny majątek wchodzi do tak zwanej „masy upadłości”, a jego ewentualny podział jest niedopuszczalny.

Upadłość konsumencka a kredyt

Aktualnie obowiązujące w Polsce prawo nie zabrania pobierania nowych kredytów osobom, które ogłosiły upadłość konsumencką. Zatem zaciągnięcie nowych zobowiązań kredytowych po upadłościach konsumenckich jest jak najbardziej możliwe.

Upadłość konsumencka dla byłych przedsiębiorców

Od 2020 roku przedsiębiorcy, którzy są niewypłacalni, mogą ubiegać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej (oczywiście po zamknięciu swojej firmy). W takim przypadku niewypłacalne osoby są w stanie uzyskać oddłużenie przy minimalnych opłatach sądowych i kosztach postępowania.

Warto zaznaczyć, że postępowanie upadłościowe przedsiębiorcy różni się od upadłości konsumenta, a składany wniosek powinien być odpowiednio uzasadniony przez prawnika, aby móc szybko umorzyć zobowiązania. Jeśli znaleźli się Państwo w takiej sytuacji, nasza kancelaria służy pomocą.

Może zainteresować Państwa również temat windykacji oraz spraw komorniczych. W takich przypadkach również możecie liczyć na wsparcie naszych specjalistów.