Obowiązki rodziców względem dziecka po rozwodzie

Niniejszy wpis poświęcony zostanie obowiązkom alimentacyjnym matki w sytuacji, gdy ojciec małoletniego dziecka realizuje ustawowy obowiązek dostarczania alimentów w formie środków pieniężnych. Zapraszamy…

Czytaj więcej
Prawa i obowiązki ojca płacącego alimenty

W sytuacji, gdy rodzice małoletnich dzieci rozstają się, zasadniczo obowiązek alimentacji w postaci przekazywania środków pieniężnych spoczywa na ojcu, natomiast to matka…

Czytaj więcej
Obowiązek alimentacyjny na byłego małżonka

Po wyroku rozwodowym nie zawsze drogi byłych małżonków rozchodzą się na zawsze. W sytuacji chociażby wystąpienia przez byłą małżonkę z pozwem o…

Czytaj więcej
Składka zdrowotna – jakie zmiany dla przedsiębiorców?

Wejście w życie w 2021 r. Nowego Ładu spowodowało, że składka zdrowotna stała się sporym obciążeniem dla polskich przedsiębiorców, tj. ukrytym podatkiem.…

Czytaj więcej
Co zrobić, gdy pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia?

Zgodnie z unormowaniami zawartymi w Kodeksie pracy, wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym…

Czytaj więcej
Podatkowe aspekty założenia fundacji rodzinnej

Fundacja rodzinna to nowa osoba prawna, którą tworzy się celem gromadzenia mienia i zarządzania nim w interesie beneficjentów oraz spełnienia świadczeń na ich…

Czytaj więcej
Jaka stawka VAT dla najmu miejsca postojowego?

Niniejszy wpis poświęcony zostanie właściwej stawce VAT (według fiskusa) dla wynajmu miejsca parkingowego przez spółdzielnie mieszkaniowe dla spółdzielców, właścicieli lokali mieszkalnych oraz…

Czytaj więcej
Zyski wypracowane w ramach spółki cywilnej – nie stają się po przekształceniu zyskiem sp. z o.o.

Naczelny Sąd Administracyjny dnia 14 marca 2024 r. (sygn. akt II FSK 808/21) orzekł o braku podwójnego opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych…

Czytaj więcej
Zasada równego traktowania w zatrudnieniu a praca pielęgniarek w szpitalu

Obowiązek równego traktowania pracowników, którzy jednakowo wypełniają takie same obowiązki i ponoszą z tego tytułu jednakową odpowiedzialność, jest obowiązkiem pracodawcy wynikającym ze…

Czytaj więcej
Alimenty na żonę – czy muszę płacić?

Słowo alimenty wywodzi się z języka łacińskiego “alimentum” i oznacza żywność, pokarm. Najczęściej kojarzą się one z konkretną kwotą, płatną przez jednego…

Czytaj więcej
Brak pieniędzy na spłatę kredytu – co dalej?

W wyniku różnych sytuacji losowych u kredytobiorcy mogą pojawić się trudności ze spłatą kredytu zaciągniętego w banku. Oczywiście może to wynikać z…

Czytaj więcej
Spłata kredytu przez jednego z małżonków po rozwodzie

Bez wątpienia rozwód to trudny okres dla stron zarówno pod względem emocjonalnym, jak i finansowym. Jednym z aspektów, który może stanowić wyzwanie…

Czytaj więcej
Emerytura w przypadku braku zatrudnienia samotnej matki

W obliczu coraz częstszego zjawiska samotnego rodzicielstwa, kwestie związane z emeryturą samotnych matek nabierają większego znaczenia społecznego. Nierzadko jest tak, że w przypadku…

Czytaj więcej
Wyłudzenie VAT – jaka kara?

Nie ulega wątpliwości, że podatek od towarów i usług (VAT) jest najistotniejszym źródłem dochodów budżetu państwa. Tym samym pozostaje on w sferze…

Czytaj więcej
Jak ominąć zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych?

Ustawodawca, obok katalogu kar, przewiduje w Kodeksie karnym także środki karne, które mogą być stosowane łącznie z karą, ale przepisy prawa pozwalają…

Czytaj więcej
Jak udowodnić puste faktury?

Pod pojęciem faktury należy rozumieć dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej…

Czytaj więcej
Odszkodowanie za fałszywe zeznania

Oskarżonemu, który w wyniku wznowienia postępowania, kasacji lub skargi nadzwyczajnej został uniewinniony lub skazany na łagodniejszą karę, służy od Skarbu Państwa odszkodowanie…

Czytaj więcej
Prawnik od rozwodów – w czym może pomóc?

Rozwód to sprawa niezwykle emocjonalna i trudna pod względem psychicznym, ale też nierzadko prawnym. Prawnik od rozwodów okazuje się nieocenionym wsparciem podczas…

Czytaj więcej
Prawnik przygotowanie umowy

Prawnicy z Kancelarii Radców Prawnych Marcin Chowaniec specjalizują się w wielu gałęziach prawa, a do ich usług należy również sporządzanie umów. Prawnik…

Czytaj więcej
Tytuł przelewu do fiskusa a wybór formy opodatkowania

Niniejszy wpis poświęcamy najnowszemu, a zarazem przełomowemu wyrokowi NSA z dnia 22 lutego 2024 r., sygn. akt II FSK 710/21, w którym…

Czytaj więcej
Wspólnik dominujący w spółce z o.o. a ZUS – przełomowe stanowisko Sądu Najwyższego!

Wielu przedsiębiorców zapewne bardzo dobrze zna rygorystyczne stanowisko ZUS, że w przypadku dwóch udziałowców spółki z o.o., gdy jeden z nich obejmuje 99%…

Czytaj więcej
Dyrektywa unijna DAC7 – problemy z implementacją

Polski ustawodawca nadal nie podjął działań w zakresie implementacji Dyrektywy Rady UE 2021/514 z 22 marca 2021 r. zmieniającą dyrektywę 2011/16/UE w…

Czytaj więcej
Czy darowizna po ślubie wchodzi do majątku wspólnego?

Na gruncie polskich uregulowań darowizna po ślubie może być przedmiotem sporów i niejasności, zwłaszcza jeżeli mówimy o jej statusie w kontekście majątku wspólnego…

Czytaj więcej
Czy darowizna jest opodatkowana?

Czy darowizna jest opodatkowana? To pytanie budzi wiele wątpliwości i ma istotne znaczenie dla osób dokonujących tego rodzaju transakcji, tj. darczyńców oraz…

Czytaj więcej
Przepisanie majątku za życia a zachowek

Nierzadko osoby dysponujące pewnym majątkiem podejmują za życia pewne decyzje w zakresie planowania spadkowego. Ogólna zasada wynikająca z prawa cywilnego stanowi, że…

Czytaj więcej
Fałszywe zeznania jak udowodnić?

Kodeks karny typizuje w przepisie art. 233 przestępstwo składania fałszywych zeznań. Przestępstwo to ma na celu m.in. ochronę wiarygodności ustaleń poczynionych w…

Czytaj więcej
Odzyskanie należności

W przypadku nawiązania współpracy gospodarczej, nierzadko decydujemy się na przesunięcie terminu płatności. Jeżeli trafimy na nierzetelnego kontrahenta, wówczas pojawiają się kłopoty z…

Czytaj więcej
Ile kosztuje rozwód?

W przypadku podjęcia decyzji o rozwodzie najczęściej pojawiające się pytanie brzmi: ile kosztuje rozwód? Dlatego w niniejszym wpisie przedstawimy najważniejsze koszty, jakie…

Czytaj więcej
Amortyzacja samochodu

Przeważająca część przedsiębiorców posiada w ramach swoich działalności gospodarczych co najmniej jeden samochód osobowy, który wykorzystywany jest w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Nie…

Czytaj więcej
Pozew o rozwód za porozumieniem stron – jak złożyć?

Na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił…

Czytaj więcej
Jak udowodnić paserstwo?

Na gruncie obowiązującego Kodeksu karnego stypizowane zostało przestępstwo paserstwa. Ustawodawca wyróżnił paserstwo umyślne oraz nieumyślne. W niniejszym wpisie omówimy podstawowe zagadnienia związane…

Czytaj więcej
Stawka VAT dla branży beauty – zmiany już od 1 kwietnia 2024 r.

W związku z licznymi postulatami branży kosmetycznej odnośnie do obniżenia stawki VAT pojawiła się w dniu 30 stycznia 2024 r. oficjalna zapowiedź…

Czytaj więcej
Nowe rozwiązania w instytucji ubezwłasnowolnienia

Na dniach pojawiły się informacje z Ministerstwa Sprawiedliwości o likwidacji instytucji ubezwłasnowolnienia. MS ma pracować nad ustawą, która wprowadzi model wspieranego podejmowania…

Czytaj więcej
Odzyskiwanie długów

Odzyskiwanie długów to temat, który dotyka zarówno przedsiębiorstwa, jak i osoby prywatne. Skuteczne odzyskanie należności nieraz wymaga przemyślanych strategii, które pomogą w…

Czytaj więcej
Dofinansowania a rejestracja znaku towarowego

Rolą znaku towarowego jest odróżnienie towarów pochodzących od różnych przedsiębiorców. Innymi słowy – stanowi on informacje dla kupujących o tożsamości pochodzenia towaru. Dzięki…

Czytaj więcej
Restrukturyzacja małych firm

Kryzysy finansowe w działalności nie muszą oznaczać jej zakończenia. W przypadku podjęcia próby jej ratowania kluczowym krokiem może okazać się postępowanie restrukturyzacyjne.…

Czytaj więcej
Postępowanie restrukturyzacyjne a upadłościowe

W przypadku skumulowania się kryzysów i problemów finansowych, wielu przedsiębiorców zaczyna rozważać dwie możliwości: postępowanie restrukturyzacyjne bądź postępowanie upadłościowe. W ramach wpisu…

Czytaj więcej
Jak ogłosić upadłość konsumencką i nie stracić domu?

Celem postępowania upadłościowego prowadzonego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej jest oddłużenie konsumentów, tak aby mogli oni powrócić do normalnego życia, a…

Czytaj więcej
Jak uniknąć podatku dochodowego w firmie?

Podatek dochodowy w Polsce dotyczy zarówno osób fizycznych (PIT), jak i spółek (CIT). Wysokość podatku zależy od osiąganych dochodów przez dany podmiot.…

Czytaj więcej
Działalność lombardowa uregulowana. Co zmieniło się dla lombardów i ich klientów? 

7 stycznia 2024 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o konsumenckiej pożyczce lombardowej, która reguluje m.in. kwestie…

Czytaj więcej
Zakup pierwszej nieruchomości na rynku wtórnym przez małżonków a PCC

Od 31 sierpnia 2023 r. kupujący, który nabywa swoje pierwsze lokum na rynku wtórnym, jest zwolniony z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).…

Czytaj więcej
Firma jednoosobowa koszty

W przypadku założenia jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG) pojawia się już na samym początku sporo formalności, a w późniejszym czasie – także i…

Czytaj więcej
Czy upadłość konsumencka obejmuje podatek?

Po ogłoszeniu upadłości zarząd nad majątkiem dłużnika obejmuje syndyk. Wraz z ogłoszeniem upadłości cały majątek upadłego wchodzi do masy upadłości. Tym samym w…

Czytaj więcej
Czy upadłość konsumencka obejmuje alimenty?

Możliwość skorzystania z dobrodziejstwa upadłości konsumenckiej dotyczy wyłącznie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W ramach kolejnego wpisu dotyczącego upadłości konsumenckiej omówione zostanie…

Czytaj więcej
Czy optymalizacja podatkowa jest legalna?

W wirze licznych zmian podatkowych, jakie miały miejsce w przeciągu ostatnich lat, w szczególności po reformie znanej szerzej pod nazwą “Polski Ład”, a…

Czytaj więcej
Co można wrzucić w koszty firmy?

W przypadku tych podatników, którzy zdecydowali się na rozliczenie z fiskusem na zasadach ogólnych (skala podatkowa) lub podatkiem liniowym, pojawia się możliwość…

Czytaj więcej
Brak przychodu a koszty uzyskania przychodu

Kiedy stawiamy pierwsze kroki w działalności gospodarczej, nie należy do wyjątków sytuacja, w której to w pierwszych miesiącach nie pojawiają się przychody,…

Czytaj więcej
Ważne zmiany dla właścicieli pojazdów – od stycznia 2024 r.!

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. wprowadziła zmiany w ustawie – Prawo o ruchu drogowym. Zmiany dotyczą kwestii związanych z rejestracją…

Czytaj więcej
Rozliczanie konkubentów po rozstaniu

Aktualnie nie są przewidziane szczególne regulacje dla rozliczeń byłych konkubentów. Bywa tak, że partnerzy żyjący w konkubinacie posiadają wspólne rachunki oszczędnościowe, prowadzą…

Czytaj więcej
Limit płatności gotówkowych – od 2024 r.

Od 1 stycznia 2024 r. miały zacząć obowiązywać nowe limity płatności gotówkowych, wynikające z przepisów Polskiego Ładu. Pierwotna wersja przewidywała możliwość wprowadzenia…

Czytaj więcej
Kolejne ważne wyroki TSUE w sporach frankowych!

TSUE pod koniec 2023 r. wydał dwa wyroki dla Frankowiczów dotyczące m.in. prawa zatrzymania, opóźnienia i przedawnienia roszczeń restytucyjnych w sporach o kredyty…

Czytaj więcej
Sprawa o nabycie spadku

Na gruncie obowiązujących regulacji, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy. Z kolei nabycie spadku przez spadkobiercę następuje z chwilą otwarcia spadku.…

Czytaj więcej
Od czego zacząć rozwód?

Po podjęciu przez małżonków decyzji o rozwodzie pojawia się perspektywa wieloletniego postępowania sądowego. Odpowiedni zasób wiadomości z całą pewnością może ułatwić proces…

Czytaj więcej
Przedawnienie nakaz zapłaty – co należy wiedzieć?

Wielu wierzycieli, którzy mają kłopoty z odzyskaniem należności od dłużników, decydują się na wniesienie pozwu w postępowaniu upominawczym, aby po otrzymaniu stosownego…

Czytaj więcej
Upadłość konsumencka koszt prawnika

Osoby fizyczne, które rozważają ogłoszenie upadłości konsumenckiej, która ma na celu pomoc w oddłużeniu, najczęściej w pierwszej kolejności próbują ustalić podstawowe koszty…

Czytaj więcej
Czy współmałżonek dziedziczy spadek po teściach?

Podstawową zasadą na gruncie polskich przepisów prawa spadkowego jest to, że w sytuacji, gdy nie mamy sporządzonego testamentu, wówczas stosuje się zasady dziedziczenia…

Czytaj więcej
Wady i zalety prostej spółki akcyjnej

Prosta spółka akcyjna to najmłodsza spółka kapitałowa, funkcjonuje w Polsce dopiero od dwóch lat. Spółka ta miała ułatwić prowadzenie działalności start-upom. Dlatego…

Czytaj więcej
Zmiana w przepisach prawa pracy – soczewki, monitory i podnóżki dla pracownika

17 listopada 2023 r. weszło w życie rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z 18 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie…

Czytaj więcej
Rozwiązanie spółki cywilnej – co musisz wiedzieć?

Przez umowę spółki cywilnej wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie…

Czytaj więcej
Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o.

W przypadku dobrze prosperującej działalności, tj. spółki cywilnej, wysokich dochodów i wrastającego ryzyka prowadzonej działalności może pojawić się konieczność ograniczenia wspomnianego ryzyka,…

Czytaj więcej
Nadmierne pozaodsetkowe koszty kredytu – jako nieuczciwy warunek umowy

Na dniach pojawił się ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie umowy kredytu konsumenckiego zawartego z Provident Polska. TSUE uznał,…

Czytaj więcej
Jak wykreślić się z rejestru dłużników (KRD)?

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej (KRD BIG) działa na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych…

Czytaj więcej
Estoński CIT jako skuteczna optymalizacja podatków!

Estoński CIT (czy inaczej – ryczałt od dochodów spółek) – to rozwiązanie względnie nowe, które pojawiło się w Polsce w 2021 roku.…

Czytaj więcej
Unieważnienie umowy frankowej po rozwodzie – słów kilka o nowej uchwale Sądu Najwyższego!

Na temat różnych zagadnień związanych z kredytami frankowymi rozpisywaliśmy się w ramach wcześniejszych wpisów na bloga, do których lektury serdecznie zachęcamy m.in.: W…

Czytaj więcej
Różnice – spółka komandytowa a spółka komandytowo – akcyjna

W niniejszym wpisie przedstawiamy porównanie dwóch spółek osobowych – spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej, zaczynając od zawiązania, przechodząc przez kwestię wkładów, organizację,…

Czytaj więcej
Plan spłaty wierzycieli w upadłości konsumenckiej

Ustawa prawo upadłościowe, w art. 491 ind. 14 ust. 1 wprowadza do upadłości konsumenckiej plan spłaty wierzycieli. W przypadku tego postępowania projekt…

Czytaj więcej
Nowe e-doręczenia – jakie zmiany czekają przedsiębiorców?

Ustawa o doręczeniach elektronicznych z dnia 18 listopada 2020 r. weszła w życie 5 października 2021 r., niemniej to dopiero 10 grudnia 2023…

Czytaj więcej
Jak przygotować się na rozprawę frankową? Pytania i odpowiedzi!

Sprawy kredytów frankowych i doniesienia na temat rozmaitych rozstrzygnięć z sali rozpraw cały czas pojawiają się w wiadomościach. Co do zasady są…

Czytaj więcej
Dziedziczenie – ważne zmiany dla spadkobierców już od 15 listopada br.!

Już w nadchodzącą środę, 15 listopada wchodzą w życie ważne zmiany w prawie spadkowym. O tej nowelizacji pisaliśmy już w ramach wcześniejszego…

Czytaj więcej
Umowy rezerwacyjne i deweloperskie po niekorzystnych zmianach

Już od kilku miesięcy, bo od 16 lipca br., obowiązuje zakaz cesji umów rezerwacyjnych, a ponadto obowiązują ograniczenia w przypadku cesji umów…

Czytaj więcej
Przedawnienie faktur w 2023 r. – co to oznacza?

Nieuchronnie zbliża się koniec roku, co dla przedsiębiorców może oznaczać ostatni dzwonek na odzyskanie swoich pieniędzy z wystawionych i dotychczas nieopłaconych przez…

Czytaj więcej
Współwłasność drogi dojazdowej prawa i obowiązki

Droga dojazdowa (wewnętrzna) może mieć kilku współwłaścicieli celem dojazdu do swoich nieruchomości. Wówczas mówimy o współwłasności drogi dojazdowej. W przypadku, kiedy stosunki są…

Czytaj więcej
Wysokość kaucji za wyjście z aresztu

Poręczenie majątkowe (potocznie znane także jako: kaucja) jest to środek zapobiegawczy, który umożliwia podejrzanemu bądź oskarżonemu przebywania w warunkach wolnościowych na czas…

Czytaj więcej
Czy darowizna podlega podziałowi przy rozwodzie?

W przypadku, gdy małżonkowie nie ustanowili rozdzielności majątkowej poprzez umowę zawartą w formie aktu notarialnego, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami…

Czytaj więcej
Sprzedaż nieruchomości a zasiedzenie

Zasiedzenie jest to sposób nabycia nieruchomości poprzez upływ czasu. Zasiedzenia może dokonać posiadacz, który nie jest jej właścicielem. Przesłanki zasiedzenia nieruchomości uregulowane…

Czytaj więcej
Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów

Środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, który wskazany jest w art. 39 pkt 3 Kodeksu karnego, służyć ma przede wszystkim zagwarantowaniu…

Czytaj więcej
Nieodebrany budynek a podatek od nieruchomości

Zagadnienie podatku od nieruchomości reguluje ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki…

Czytaj więcej
Zgłoszenie podwykonawcy do inwestora

W przypadku realizacji jakiejkolwiek inwestycji w robotach budowlanych, zarówno dotyczy to tych mniejszych, jak i większych, oprócz samego inwestora pojawiają się także…

Czytaj więcej
Poręczenie majątkowe – środek zapobiegawczy

Poręczenie majątkowe jest to samodzielny środek zapobiegawczy. Jego głównym celem jest zapewnienie właściwego toku postępowania, a także obecności i udziału podejrzanego. Jednocześnie…

Czytaj więcej
Fałszywe zeznania jak się bronić?

Zapewne nie raz spotkali się Państwo z pouczeniem na temat konsekwencji za złożenie fałszywych zeznań, zarówno przy przesłuchaniu w charakterze świadka w…

Czytaj więcej
Nieumyślne paserstwo jak się bronić?

Paserstwo jest to zachowanie, które polega na nabyciu rzeczy uzyskanej za pomocą czynu zabronionego lub na udzielaniu innej osobie pomocy do jej…

Czytaj więcej
Czy kierownik ma prawo do nadgodzin?

Generalna zasada wynikająca z Kodeksu pracy głosi, że za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje m.in. dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia…

Czytaj więcej
Przestępstwa przeciwko dokumentom

Pod pojęciem dokumentu należy rozumieć każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest związane określone prawo, albo który ze względu…

Czytaj więcej
Warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności

Zapewne każdemu kojarzy się, że w przypadku orzeczenia kary pozbawienia wolności, sprawca zostaje przymusowo umieszczony w zamkniętym i strzeżonym zakładzie karnym. Niemniej…

Czytaj więcej
Unieważnienie małżeństwa

Jest to instytucja prawa rodzinnego, która została przewidziana w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Tylko w ramach wytoczonego powództwa w sądzie można dokonać…

Czytaj więcej
Alimenty od rodzeństwa – jak się bronić?

Z dnia na dzień kontaktuje się z nami brat, siostra, z którymi nie widzieliśmy się od lat ani podejmowaliśmy kontaktu. Dowiadujemy się,…

Czytaj więcej
Opiekun osoby ubezwłasnowolnionej

Na gruncie polskich przepisów wyróżnić możemy instytucję ubezwłasnowolnienia całkowitego oraz ubezwłasnowolnienia częściowego. W wyniku ubezwłasnowolnienia osoba fizyczna zostaje całkowicie bądź częściowo pozbawiona…

Czytaj więcej
Dozór elektroniczny zamiast więzienia

Dozór elektroniczny stanowi alternatywę dla krótkoterminowej kary pozbawienia wolności. Bez wątpienia odbywanie kary w ramach dozoru elektronicznego stanowi szansę na obniżenie represyjności…

Czytaj więcej
Co oznacza unieważnienie umowy frankowej?

Nowe sprawy dotyczące unieważnienia umów frankowych cały czas napływają do sądów, a informacje na temat zwycięskich wyroków dla kredytobiorców nieustannie pojawiają się…

Czytaj więcej
Wymiana zamków bez zgody właściciela

Bez wątpienia regulacje w obecnym brzmieniu chronią najemców, czyli osoby, które korzystają z mieszkania czy domu na podstawie umowy najmu. Przykładowo właściciel…

Czytaj więcej
Niestawienie się na policji w charakterze podejrzanego

Każda osoba, która otrzymała wezwanie do stawiennictwa na policji w charakterze podejrzanego, może czuć niepokój z tym związany. Dlatego w ramach niniejszego…

Czytaj więcej
Mąż złożył apelację od rozwodu – co dalej?

Sama wygrana sprawy rozwodowej w I instancji to nie wszystko… Należy zachować czujność na wypadek, gdyby strona przeciwna złożyła apelację od rozwodu.…

Czytaj więcej
Czy billingi mogą być dowodem w sprawie rozwodowej?

Na tak postawione pytanie w tytule artykułu odpowiedź jest jedna – nie ma przeszkód, aby billingi z zestawieniem wszystkich połączeń stanowiły dowód…

Czytaj więcej
Przebieg podziału majątku po rozwodzie

Z chwilą zawarcia małżeństwa, między małżonkami powstaje z mocy ustawy wspólność majątkowa, która obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez…

Czytaj więcej
Zawieszenie władzy rodzicielskiej

Dobro dziecka wymaga, aby było ono wychowywane przez rodziców. Niemniej jednak ustawodawca przewidział, że władza rodzicielska może zostać zawieszona na skutek przemijającej…

Czytaj więcej
Jak nie płacić zachowku?

Zachowek to instytucja, która ma na celu ochronę interesów najbliższych członków rodziny spadkodawcy, którzy byliby powołaniu do spadku z ustawy. Przepis art.…

Czytaj więcej
Zrzeczenie się spadku w imieniu małoletniego

Małoletnie dzieci nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych. Oznacza to, że nie mogą samodzielnie złożyć oświadczenia o odrzuceniu spadku. Zatem to…

Czytaj więcej
Jak uregulować sprawy spadkowe?

Po utracie bliskiej nam osoby kluczową kwestią jest uporządkowanie spraw spadkowych. Często na skutek trudnych przeżyć, zaniedbujemy materię związaną z uporządkowaniem spraw…

Czytaj więcej
Kto płaci za rozwód za porozumieniem stron?

Po podjęciu decyzji o rozwodzie, poza kwestiami związanymi z relacjami rodzinnymi, utrzymaniem i wychowaniem dzieci czy samym podziałem majątku, pojawia się także…

Czytaj więcej
Jak założyć spółkę osobową?

W ramach Kodeksu spółek handlowych wyróżniamy spółki kapitałowe oraz spółki osobowe. Do spółek kapitałowych należą: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna oraz…

Czytaj więcej
500+ a alimenty

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku…

Czytaj więcej
Mój mąż został tymczasowo aresztowany. Jakie prawa przysługują mężowi, a jakie jego najbliższym? Co należy zrobić w pierwszych godzinach po aresztowaniu? – praktyczne rady 

Tymczasowe aresztowanie osoby najbliższej, jest nie tylko trudną i przykrą sytuacją dla samego aresztowanego, leczę także jego bliskich, gdyż jest zdarzeniem, które…

Czytaj więcej
Zostałem wezwany przez Policję na przesłuchanie. Czy mogą postawić mi zarzuty? Jak się przygotować? 

Każdorazowo i niezależnie od okoliczności, otrzymane od policji wezwanie do stawienia się na komisariacie celem przesłuchania, budzi u nas niepokój i pewien…

Czytaj więcej
Głosowanie bez meldunku – co musisz wiedzieć?

W tym roku wyczekiwanym dniem pozostaje 15 października, czyli dzień wyborów parlamentarnych w Polsce. W tym kontekście tradycyjnie poruszona jest w okresie…

Czytaj więcej
Zwolnienie z pracy z powodu komornika – czy to możliwe?

W obecnie obowiązującym brzmieniu Kodeks pracy w żadnym z przepisów nie reguluje możliwości wypowiedzenia umowy o pracę z powodu zajęcia wynagrodzenia pracownika…

Czytaj więcej
Rozwód i biznes – jak podzielić jednoosobową działalność gospodarczą przy podziale majątku wspólnego?

W jednym z artykułów analizowaliśmy zagadnienie kredytu zaciągniętego przez małżonków a podziału majątku wspólnego. Natomiast niniejszy wpis poświęcony zostanie kwestii rozliczenia jednoosobowej…

Czytaj więcej
Upadłość konsumencka i co dalej – perspektywy

W poprzednim wpisie omawialiśmy ogólne zagadnienia związane z upadłością konsumencką oraz szczegółowe etapy postępowania. W niniejszym wpisie szczególna uwaga poświęcona zostanie konsekwencjom…

Czytaj więcej
Rozpoczynając od nowa, czyli krok po kroku przez upadłość konsumencką

Jak sama nazwa wskazuje, upadłość konsumencka dotyczy konsumenta (osoby fizycznej), która jest niewypłacalna. Istotnym jest również wspomnieć, że przepisy o upadłości konsumenckiej…

Czytaj więcej
Odzyskiwanie należności z obligacji korporacyjnych – praktyczne porady

Pod pojęciem obligacji należy rozumieć papier wartościowy emitowany w serii, nieposiadający formy dokumentu, w którym to emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela-obligatariusza…

Czytaj więcej
Odzyskiwanie należności w branży transportowej – skuteczne strategie

W wyniku wejścia Polski do Unii Europejskiej, dla przedsiębiorców zajmujących się transportem, logistyką czy spedycją pojawiła się intratna szansa na rozwinięcie działalności,…

Czytaj więcej
Moc windykacji polubownej – czyli sztuka rozwiązywania sporu bez sądu

W przypadku problemów z nieterminowymi płatnościami od kontrahenta czy klienta, pojawia się zapytanie, co można zrobić, aby otrzymać wymaganą płatność, bez uwikłania…

Czytaj więcej
Jak skutecznie odzyskiwać należności za granicą?

Celem utrzymywania odpowiedniej jakości świadczonych usług, ich promocji, rozszerzenia rynków zbytu – nierzadko przedsiębiorcy podejmują decyzję o podjęciu międzynarodowej współpracy handlowej. Zdawać…

Czytaj więcej
Jak dzielić wspólny kredyt po rozwodzie?

Przy podziale majątku sąd nie dokonuje podziału kredytu hipotecznego, który został zaciągnięty wspólnie przez małżonków. Innymi słowy, sąd nie zajmuje się podziałem…

Czytaj więcej
Co zrobić, kiedy majątek rodzinny nie zostaje podzielony sprawiedliwie?

Kwestia spadkobrania i podziału majątku jest niewątpliwie tematem, który potrafi poróżnić nawet najbardziej zżyte rodziny. Najczęściej to rodzice chcą jeszcze „za życia”…

Czytaj więcej
Pracownik – pracodawca, a nowości w Kodeksie postępowania cywilnego

Wraz ze zmianami w zakresie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw wprowadzono również istotne zmiany w Kodeksie…

Czytaj więcej
Rozwód bez orzekania o winie a alimenty i podział majątku

Rozwód bez orzekania o winie a alimenty i podział majątku to specjalność naszej kancelarii. Dowiedz się więcej o naszych usługach prawnych. Rozwód…

Czytaj więcej
Rozwód bez orzekania o winie – co musisz wiedzieć?

Decyzja o rozwodzie należy do jednej z tych najtrudniejszych w życiu. Podyktowane jest to ogromnym stresem i silnymi emocjami związanymi z utratą…

Czytaj więcej
Zmiany w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym!

29 sierpnia 2023 r. wejdą w życie zmiany w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (dalej: KRiO). Zmiany te dotyczą głównie małoletnich w procedurach…

Czytaj więcej
Niegodność dziedziczenia – istotne zmiany w prawie spadkowym dotyczące spadkobierców!

2 sierpnia 2023 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Oznacza to, że kolejne…

Czytaj więcej
Zmiany w obrocie ziemią rolną na rynku prywatnym

17 sierpnia 2023 r. Sejm zakończył prace w zakresie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw. W…

Czytaj więcej
Zmiany w Kodeksie karnym od 1 października 2023!

Kolejny wpis z cyklu nadchodzących i jednocześnie znaczących nowelizacji w polskim porządku prawnym. Niniejszy wpis poświęcimy przede wszystkim zmianom w ustawie –…

Czytaj więcej
Amortyzacja w 5 lat – dla kogo?

18 sierpnia 2023 r. przekazano do podpisu Prezydentowi RP ustawę z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym…

Czytaj więcej
Fundacja rodzinna – dobre rozwiązanie dla przedsiębiorczości rodzinnej

Od 22 maja 2023 r. pojawiło się nowe rozwiązanie dla rodzinnych biznesów w postaci fundacji rodzinnej. Rozwiązanie to umożliwić ma sprawne przeprowadzanie…

Czytaj więcej
Rewolucje w zakresie przekształceń spółek – nowelizacja Kodeksu spółek handlowych

17 sierpnia 2023 r. przekazano do podpisu Prezydentowi RP ustawę o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. W…

Czytaj więcej
Kodeks karny – kolejne zmiany

Sierpień 2023 roku wydaje się pracowity dla władzy ustawodawczej. 18 sierpnia 2023 r. ustawę o zmianie Kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw…

Czytaj więcej
Na jakie postanowienia zwrócić uwagę w umowie o dzierżawę gruntu pod fotowoltaikę?

W poprzednim wpisie dotyczącym potencjalnych pierwszych trudności związanych z dzierżawą gruntu pod instalację fotowoltaiczną wskazane zostały najważniejsze aspekty, zagrożenia, na które rolnicy…

Czytaj więcej
Na co uważać przy dzierżawie gruntu pod fotowoltaikę?

Od kilku lat wśród rolników sporą popularnością cieszy się możliwość wydzierżawienia gruntu pod farmy fotowoltaiczne. Bez wątpienia może okazać się to trafionym…

Czytaj więcej
Amortyzacja bilansowa a podatkowa

W funkcjonowaniu przedsiębiorcy amortyzacja stanowi podstawowy mechanizm. Oznacza rozłożenie w czasie kosztów związanych z wprowadzeniem do przedsiębiorstwa określonych składników majątku. W ramach…

Czytaj więcej
Amortyzacja progresywna a degresywna

W niniejszym artykule przybliżymy kolejne metody amortyzacji, a mianowicie: amortyzację progresywną oraz amortyzację degresywną. Ponadto zostaną wskazane przykłady, w których to dany…

Czytaj więcej
Amortyzacja przyspieszona

W niniejszym wpisie spróbujemy w przystępnej formie objaśnić, na czym polega amortyzacja przyspieszona, jakie są przesłanki do jej stosowania, a także wskażemy…

Czytaj więcej
Jak pozwać spółkę w restrukturyzacji?

Postępowanie restrukturyzacyjne daje ochronę dłużnikowi w sytuacji kryzysowej, która wynika z jego niewypłacalności. Dłużnik, który ma wielu wierzycieli, a jednocześnie nie chce…

Czytaj więcej
Reklamacja do banku kredyt frankowy

W ramach niniejszego wpisu szczególna uwaga zostanie poświęcona reklamacji do banku w sprawie kredytu frankowego. Reklamacja ta będzie dotyczyła wskazania bankowi na…

Czytaj więcej
Przyspieszone postępowanie układowe

O czterech rodzajach postępowań restrukturyzacyjnych pisaliśmy w jednym ze wcześniejszych artykułów, do którego lektury serdecznie zachęcamy. Niemniej w ramach niniejszego wpisu pod…

Czytaj więcej
Zakup od syndyka

Syndyk stanowi najważniejszą postać w postępowaniu upadłościowym. Ma on kompetencję, jak i obowiązek uczestnictwa w postępowaniu upadłościowym. Syndyk przede wszystkim zarządza masą…

Czytaj więcej
Jak uzasadnić wniosek o restrukturyzację kredytu?

W obecnie panujących realiach coraz więcej kredytobiorców boryka się z problemami ze spłatą swojego zobowiązania. Jeśli przedmiotowy problem dotyczy także i Ciebie…

Czytaj więcej
Czy można przerwać licytację komorniczą?

Dłużnik, który nie spłaca swoich zobowiązań, powinien być świadomy tego, że komornik dokona zajęcia jego majtku, oczywiście jeśli go posiada. Jako pierwsze…

Czytaj więcej
Jak uniknąć egzekucji z nieruchomości?

Komornicze zajęcie nieruchomości, a następnie jej licytacja, to najgorszy z możliwych scenariuszy dla dłużnika, wobec którego zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne. Czy można…

Czytaj więcej
Wycofanie sprawy od komornika a koszty komornicze

Skierowanie sprawy do komornika, czyli tzw. wszczęcie postępowania egzekucyjnego może nastąpić z urzędu, na żądanie uprawnionego organu bądź na wniosek wierzyciela. Gdy…

Czytaj więcej
Postępowanie sanacyjne

Postępowanie sanacyjne zostało szczegółowo uregulowane w Dziale IV ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne. W niniejszym wpisie zostaną…

Czytaj więcej
Czego nie wolno windykacji?

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, podstawą dla funkcjonowania działalności windykacyjnych w Polsce jest zasada wolności działalności gospodarczej, która to jest jedną z…

Czytaj więcej
Przekazanie gospodarstwa rolnego

Kluczowymi aktami prawnymi, które precyzują kwestie związane z przekazaniem gospodarstwa rolnego to Kodeks cywilny, ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawa o…

Czytaj więcej
Masa upadłościowa

Masa upadłościowa jest jedynym z najistotniejszych pojęć na gruncie prawa upadłościowego. Dlatego ważnym jest, w kontekście prowadzonego postępowania upadłościowego, aby znać podstawowe…

Czytaj więcej
Kategorie wierzytelności

W toku postępowania upadłościowego wierzytelności, z których zaspokajani są wierzyciele, podzielone zostały na tzw. cztery kategorie wierzytelności. Pod pojęciem kategorii wierzytelności należy…

Czytaj więcej
Status dużego przedsiębiorcy

Działalność gospodarczą można prowadzić w różnych formach. Tym samym w zależności od rozmiaru prowadzenia działalności wyróżnia się mikro-, małych-, średnich- oraz dużych…

Czytaj więcej
Jak sporządzić umowę spółki?

W polskim porządku prawnym można wyróżnić dwie podstawowe kategorie spółek na gruncie Kodeksu spółek handlowych, a mianowicie: spółki osobowe oraz spółki kapitałowe.…

Czytaj więcej
Jaki rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego wybrać?

Postępowanie restrukturyzacyjne ma na celu uniknięcie ogłoszenia upadłości spółki. Oznacza to, że postępowanie restrukturyzacyjne może być prowadzone wobec dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego…

Czytaj więcej
Jaki rodzaj spółki jest najlepszy i dlaczego?

Na tak postawione pytanie nie można odpowiedzieć w sposób jednoznaczny. W momencie podejmowania decyzji o przekształceniu swojej jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę…

Czytaj więcej
Czy można odrzucić spadek po 6 miesiącach?

Odrzucenie spadku skutkuje rezygnacją ze spadku i wówczas nabywający nie przejmuje żadnych aktywów ani pasywów składających się na spadek. Zasadniczo oświadczenie o…

Czytaj więcej
Rekompensata za koszty odzyskiwania należności

Nierzadko zdarzają się sytuacje, w których dochodzi do transakcji handlowej, a klient, pomimo spełnienia świadczenia, usługi oraz licznych wezwań, nie opłaca faktury.…

Czytaj więcej
Rodzic nie płaci alimentów w terminie. Co zrobić?

Co zrobić w sytuacji, gdy rodzic nie płaci alimentów na dziecko w terminie? Dowiesz się tego z poniższego artykułu. Zapraszamy do lektury!…

Czytaj więcej
Długotrwała choroba a ekwiwalent za urlop. Jak go obliczyć?

Czym jest ekwiwalent za urlop? Już w samej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jest mowa na temat prawa do urlopu. Każdemu pracownikowi przysługuje nieprzerwany,…

Czytaj więcej
Jak zawiesić działalność gospodarczą?

Przedsiębiorca ma prawo podjąć decyzję o przerwaniu prowadzenia działalności gospodarczej poprzez złożenie odpowiedniego wniosku o zawieszenie działalności. Zawieszenie działalności jest narzędziem przedsiębiorcy…

Czytaj więcej
Zawieszenie działalności gospodarczej

W trakcie prowadzenia działalności, z różnych przyczyn przedsiębiorca może dojść do wniosku, że chce przerwać swoją działalność, ale nie chce jej całkowicie…

Czytaj więcej
Ryzyko odziedziczenia spadku

Z chwilą śmierci spadkodawcy dochodzi do otwarcia spadku, czyli przekształcenia majątku spadkodawcy w spadek. Otwarcie spadku niesie za sobą określone skutki prawne,…

Czytaj więcej
Zwrot kosztów dojazdu do sądu w sprawach cywilnych

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r. reguluje zasady i tryb pobierania kosztów sądowych w sprawach…

Czytaj więcej
Amortyzacja nieruchomości w 2023 r.

Nieruchomości są przedmiotem częstych inwestycji przedsiębiorców. Mogą być nabywane zarówno w celu ulokowania kapitału, jak również bezpośrednio z przeznaczeniem do wykorzystywania w…

Czytaj więcej
Czym jest zryczałtowany podatek dochodowy?

Zryczałtowany podatek dochodowy jest alternatywą dla podatku dochodowego płaconego na zasadach ogólnych lub wg stawki liniowej, przeznaczona wyłącznie dla osób prowadzących działalność…

Czytaj więcej
Czy faktura może być bez NIP?

Faktura jest podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie określonej transakcji – co do zasady między przedsiębiorcami. Oczywiście istnieją sytuacje, w których przedsiębiorca będzie zobowiązany…

Czytaj więcej
Windykacja należności cywilnoprawnych w jednostce budżetowej

Jednostki budżetowe dokonując analizy wykonania swojego założonego budżetu, przede wszystkim muszą kontrolować realizację dochodów, do których zaliczają się także wpływy z posiadanych…

Czytaj więcej
Twarda windykacja

Każdy, kto posiada zadłużenie, które trwale zaprzestał spłacać bądź się opóźnia z jego spłatą, lub w ogóle jej nie zaczął, może spodziewać…

Czytaj więcej
Kiedy samochód zostanie uznany jako ciężarowy?

Ustawy o podatkach dochodowych oraz o podatku od towarów i usług, wskazują definicję samochodu osobowego. Na podstawie wskazanych definicji, można wywnioskować, jaki…

Czytaj więcej
Jak obliczyć koszty zastępstwa procesowego?

Zarówno wystąpienie na drogę sądową, jak i skuteczna obrona przed roszczeniami drugiej strony w zainicjowanym przez nią procesie, wiąże się ze znajomością…

Czytaj więcej
Czy znak towarowy może zoptymalizować podatki?

Znakiem towarowym jest – zgodnie z treścią ustawy prawo własności przemysłowej – każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego…

Czytaj więcej
Kto ponosi koszty mediacji?

Odpowiedź na powyższe pytanie odnaleźć możemy głównie w dwóch aktach prawnych, tj. w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania…

Czytaj więcej
Sprzeciw od nakazu zapłaty, a przedawnienie roszczenia

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym to orzeczenie sądu rozstrzygające merytorycznie konkretną sprawę, który wydawany jest na posiedzeniu niejawnym, czyli bez udziału publiczności,…

Czytaj więcej
Jak płacić niższe podatki? Metody optymalizacji podatkowej.

Nikt nie lubi płacić podatków, zwłaszcza wysokich. Polskie prawo podatkowe uchodzi za jedno z najbardziej skomplikowanych w całej Unii Europejskiej. Według raportu…

Czytaj więcej
Okres wypowiedzenia a przerwa w zatrudnieniu

Okres wypowiedzenia i przerwa w zatrudnieniu to dwa różne pojęcia dotyczące relacji pracownik-pracodawca. Niemniej jednak takie okresy w zatrudnieniu mogą się znaleźć…

Czytaj więcej
Nietypowe koszty w firmie – jakie wydatki można wrzucić w koszty?

Zapewne jednym z ulubionych pytań księgowych, jest słyszane od klienta zapytanie – „czy mogę wrzucić to w koszty?”. Inni natomiast nawet nie…

Czytaj więcej
Jak przeprowadzić zgromadzenie wspólników w spółce z o.o. online?

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych uchwały wspólników, co do zasady, są podejmowane na zgromadzeniu wspólników. Zgromadzenie wspólników zwykle powinno się odbywać w…

Czytaj więcej
Doda płacze po próbach przed festiwalem w Opolu – jakie przysługują jej prawa?

W niedzielę 11 czerwca 2023 r. odbył się ostatni dzień 60. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Na wydarzeniu wystąpiła m. in.…

Czytaj więcej
Czy sąd może rozłożyć nakaz zapłaty na raty?

Niekiedy pojawiają się sytuacje, że pozwany nie ma możliwości jednorazowej i niezwłocznej spłaty powstałej zaległości. Nikłe są szanse, że wierzyciel sam z siebie…

Czytaj więcej
Co zrobić w sytuacji, jeżeli wady najętego lokalu zagrażają zdrowiu najemcy?

Rynek najmu mieszkań cieszy się coraz większą popularnością, a szczególnie w dobie kryzysu gospodarczego, szalejących stóp procentowych, przekładających się na brak zdolności…

Czytaj więcej
Brak pieniędzy na spłatę kredytu – jak rozmawiać z bankiem?

Obecna rzeczywistość gospodarcza doprowadziła do sytuacji, w której coraz więcej osób boryka się z problemem spłaty swoich zobowiązań wobec banków, zwłaszcza tych…

Czytaj więcej
Dłużnik przepisał cały majątek na żonę, a sam nic nie posiada?

Niejeden przedsiębiorca spotkał na swojej drodze „cwanego” dłużnika, który zrobi niemalże wszystko, aby tylko nie uregulować swojego zobowiązania. Można by jeszcze zrozumieć…

Czytaj więcej
Nie stać mnie na spłatę kredytu hipotecznego. Co mogę zrobić?

Obecnie prawie każdy „szczęśliwy” posiadacz kredytu hipotecznego, bardzo dotkliwie odczuwa skutki swojego szczęścia. Oczywiście główną przyczyną tego stanu, są rosnące raty z…

Czytaj więcej
Dostałem nakaz zapłaty w EPU, czy składać sprzeciw?

Co to jest EPU? Zanim odpowiemy sobie na nasze kluczowe pytanie, w pierwszej kolejności wyjaśnijmy sobie czym jest EPU, bo zapewne nie…

Czytaj więcej
Jak uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym jako tytuł zabezpieczenia?

Zabezpieczenie wydawane jest w oparciu o postanowienie sądu o udzieleniu zabezpieczenia. Należy jednak zwrócić uwagę, iż może ono powstać w wyniku wydania…

Czytaj więcej
Jak zmusić dłużnika do zapłaty w przypadku bezskutecznej egzekucji?

Nie każdy zdaje sobie sprawę, iż korzystne rozstrzygnięcie sprawy w sądzie, nie daje jeszcze żadnej gwarancji na odzyskanie pieniędzy od dłużnika. Oczywiście…

Czytaj więcej
Prosta spółka akcyjna – szanse i zagrożenia

Nowy model spółki – prosta spółka akcyjna, zaczął funkcjonować w polskim systemie prawnym od 1 lipca 2021 r. Czym się charakteryzuje? Jakie…

Czytaj więcej
Pułapki wynikające z przejęcia pracowników

Funkcjonowanie określonych firm/podmiotów gospodarczych nie jest wieczne. Często ze względu na różne czynniki finansowe i związane z nimi zmiany na rynku, może…

Czytaj więcej
Jakie są praktyczne problemy wierzyciela w procesie o zapłatę?

Prawie każdy przedsiębiorca boryka się z problemem nierzetelnych kontrahentów, a co za tym idzie koniecznością upominania się o niezapłaconą fakturę czy wykonane…

Czytaj więcej
Czy jest możliwa dzierżawa udziałów w spółce z o.o.?

Odpowiedzi na tytułowe pytanie nie znajdziemy wprost w Kodeksie Spółek Handlowych. Możemy jednak oprzeć się na uregulowaniu zawartym w art. 180 k.s.h.,…

Czytaj więcej
Czy tytuł przelewu ma znaczenie?

Każdy z nas wykonuje regularnie przelewy. Jeśli dotyczą one opłat za nasze zobowiązania to raczej nie zastanawiamy się nad tytułem przelewu, gdyż…

Czytaj więcej
Zmiany w prawie spadkowym 2023

Obecne przepisy z zakresu prawa spadkowego pochodzą z lat 60 tych ubiegłego wieku  i pomimo, iż były już wielokrotnie zmieniane, to nie…

Czytaj więcej
Zmiany dotyczące zachowku – na rok 2023

Nowelizacja prawa spadkowego, która zaczęła obowiązywać od 22 maja bieżącego roku, wprowadziła także rewolucyjne zmiany w instytucji zachowku. Przedmiotowe zmiany wynikają z…

Czytaj więcej
Radca prawny – prawo gospodarcze. Kim jest i co oferuje?

Każdy z nas prędzej czy później spotka się z koniecznością rozwiązania jakiegoś problemu prawnego, wynikającego z zaistniałych zdarzeń czy okoliczności. W dobie…

Czytaj więcej
Windykacja długów prywatnych – jakie kroki podjąć?

W większości przypadków odzyskiwanie długów nastręcza wierzycielowi wielu problemów i nerwów. Szczególnie może mieć to miejsce w sytuacji, gdy musimy odzyskać nasze…

Czytaj więcej
Nakaz zapłaty z sądu, co dalej?

Każda korespondencja z sądu u zdecydowanej większości z nas wywołuje stres i budzi niepokój. Jeszcze większe emocje pojawiają się w sytuacji, gdy…

Czytaj więcej
Jak złożyć pozew do sądu o zapłatę?

Codzienne funkcjonowanie każdego z nas wiąże się z zawieraniem umów oraz zaciąganiem zobowiązań finansowych. Życie byłoby piękne i bezproblemowe, gdyby wszystkie umowy…

Czytaj więcej
Nowy program rządowy „Pierwsze Mieszkanie 2023” – praktyczne aspekty. Co warto wiedzieć?

Zakup pierwszej nieruchomości to z pewnością jedno z najważniejszych wydarzeń i decyzji w życiu każdego z nas. Własne „M” daje nam nie…

Czytaj więcej
Kiedy urząd wykreśli Cię z rejestru czynnych podatników VAT?

Podatnicy VAT przed dniem dokonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu powinni złożyć do właściwego dla nich naczelnika urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne na formularzu…

Czytaj więcej
Jak wygląda dalsza procedura po wpisaniu spółki z o.o. do KRS?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Założenie jej wymaga zawarcia umowy spółki lub aktu…

Czytaj więcej
Kiedy można amortyzować wartość firmy? Jak się to wylicza?

Wartość firmy jest to różnica między kwotą aktywów wykazaną w bilansie przedsiębiorstwa a wartością rynkową jej kapitału materialnego i niematerialnego. Wyróżnia się…

Czytaj więcej
Posiedzenie w przedmiocie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności

W jednym z poprzednich naszych wpisów została już omówiona instytucja przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, jej rodzaje, przesłanki umożliwiające jej zastosowanie…

Czytaj więcej
Korzystanie z telefonu podczas jazdy samochodem – czy każde użycie go przez kierowcę jest zabronione?

Zapewne każdy z nas, albo przynajmniej większość zdaje sobie sprawę, iż korzystanie ztelefonu podczas prowadzenia samochodu jest zabronione. Ustalmy jednak co oznacza…

Czytaj więcej
Kiedy można stosować obniżoną stawkę amortyzacji?

Stawki amortyzacji dla poszczególnych środków trwałych są ustalone w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych. Ustawodawca dopuszcza jednak możliwość obniżenia tych stawek. Zgodnie z…

Czytaj więcej
Na czym polega ulga termomodernizacyjna? Kto może z niej skorzystać?

Kto może z niej skorzystać? Z ulgi mogą skorzystać osoby, które są właścicielami lub współwłaścicielami domu jednorodzinnego. Czym właściwie jest dom jednorodzinny?…

Czytaj więcej
Rozliczenie wraz z bezrobotnym małżonkiem. Czy przedsiębiorca rozliczający się w 2022 roku podatkiem liniowym może skorzystać na takim rozliczeniu?

Jeśli jesteś w związku małżeńskim możesz rozliczyć się ze swoim małżonkiem. Warunkiem rozliczenia jest wspólność majątkowa, która istniała przez okres trwania roku…

Czytaj więcej
Ulga na złe długi, czyli jak zmusić dłużnika do spłaty naszych zobowiązań?

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o PIT, przychodem w działalności gospodarczej są kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po…

Czytaj więcej
Koniec z tradycyjnym fakturowaniem – Krajowy System e-Faktur coraz bliżej!

KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur to ogólnokrajowy program informatyczny, w którym przedsiębiorcy mogą wystawiać i otrzymywać elektroniczne faktury ustrukturyzowane. Od 1 stycznia…

Czytaj więcej
Praca zdalna według nowych przepisów

Od 6 kwietnia 2023 weszły nowe przepisy Kodeksu pracy. Duże zmiany dotyczą pracy zdalnej. Ten sposób pracy po ogłoszeniu stanu epidemii stał…

Czytaj więcej
W jaki sposób uwolnić się od odpowiedzialności za manko w kasie, w sytuacji zawartej umowy o odpowiedzialności materialnej?

Pracodawca ma możliwość zawarcia umowy o odpowiedzialności materialnej z jednym lub większą liczbą pracowników. W przypadku większej liczby, mamy do czynienia z…

Czytaj więcej
Manko w kasie a odpowiedzialność dyscyplinarna pracownika

Nie każdy zapewne wie co oznacza pojęcie „manko”, zatem w pierwszej kolejności wyjaśnijmy sobie ten termin. Jest to nic innego jak deficyt…

Czytaj więcej
Uproszczone zaliczki na CIT w spółce z o.o. Czy jest to opłacalne?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podatnikiem podatku CIT, tj. podatku dochodowego od osób prawnych. W związku z powyższym, jest zobowiązana do zaliczkowego…

Czytaj więcej
Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania – niszczyciel marzeń podatników o wyrolowaniu skarbówki

Bardzo często spotykamy się z sytuacją, w której klienci zwracają się do nas z zapytaniem odnośnie obejścia przepisów prawa podatkowego. Sprowadza się…

Czytaj więcej
Przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności

Nasze rozważania zacznijmy od podstawowego pytania, tj. kiedy sąd musi, a kiedy może udzielić przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności? I tak,…

Czytaj więcej
Fundacja rodzinna – czym właściwie jest?

Dnia 6 lutego 2023 r. Prezydent RP podpisał ustawę o fundacji rodzinnej, która reguluje jej organizację oraz funkcjonowanie. Jak podaje Ministerstwo Rozwoju…

Czytaj więcej
Moja była żona ogranicza mi kontakt z dzieckiem pomimo prawomocnego orzeczenia o kontaktach. Co zrobić w takiej sytuacji?

Sprawy dotyczące małoletnich, związane są zazwyczaj z konfliktem i sporem pomiędzy rodzicami, którzy nie potrafią polubownie ustalić kontaktów z dzieckiem. Oczywiście spór…

Czytaj więcej
Co zrobić w sytuacji, kiedy drugi małżonek podczas rozwodu wykazuje niskie dochody? W jaki sposób walczyć o wysokie alimenty?

Sytuacja będąca przedmiotem naszych rozważań, nie należy raczej do rzadkości. Wręcz przeciwnie, można by pokusić się o określenie, że jest nawet standardem.…

Czytaj więcej
Jak zlikwidować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

W obrocie gospodarczym naturalną kolei rzeczy stanowi zawiązywanie i rozwiązywanie spółek. Podobnie jak założenie – rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się…

Czytaj więcej
Jednorazowa amortyzacja – jakie są limity w 2023 r.?

Dla większości przedsiębiorców tytułowe zagadnienie nie jest całkowicie obce – jest związane ich działalnością gospodarczą. W większości przypadków, przedsiębiorstwa nie są w…

Czytaj więcej
Istotna zmiana dla frankowiczów – pozwy tylko do sądu właściwego dla miejsca ich zamieszkania

Nowela Kodeksu postępowania cywilnego, o której pisaliśmy w poprzednim artykule, zbliża się wielkimi krokami. Nowelizacja obejmuje szereg istotnych zmian, w tym przepisy,…

Czytaj więcej
Nowy tryb postępowania odrębnego – charakterystyka postępowania z udziałem konsumentów

22 lutego 2023 r. senat przegłosował poprawki do niezwykle obszernej nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego. Obok zmian w procedurze cywilnej, które zdaniem projektodawcy…

Czytaj więcej
Prowadzenie działalności gospodarczej w lokalu kupionym z kredytu frankowego

Umowy kredytowe we frankach w zdecydowanej większości udzielane były na zakup nieruchomości z przeznaczeniem na cel mieszkaniowy. Zbiegiem czasu jednak sytuacja życiowa,…

Czytaj więcej
Co zrobić, gdy nie znasz adresu dłużnika?

W sytuacji gdy wszelkie polubowne próby odzyskania należności nie powiodły się i podejmujemy decyzję o wystąpieniu z pozwem przeciwko naszemu dłużnikowi, musimy…

Czytaj więcej
Uchylenie skutków oświadczenia woli pracownika- kiedy jest możliwe?

Wielokrotnie pracownicy pod wpływem zdenerwowania, stresu, groźby podpisują pewne dokumenty m.in. rozwiązują umowy. Wówczas powstaje pytanie, czy możliwe jest uchylenie skutków takiego…

Czytaj więcej
Unieważnienie kredytu złotówkowego – czy jest to możliwe?

Klauzule abuzywne występujące w umowach bankowych nie muszą dotyczyć tylko kredytów we frankach, lecz również, coraz częściej spotyka się je także w…

Czytaj więcej
Rezygnuję z leasingu samochodu – i co teraz? Prawnopodatkowe aspekty rozwiązania oraz cesji umowy leasingu operacyjnego.

Leasing operacyjny jest aktualnie niezwykle popularną formą finansowania składników majątku niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, a w szczególności samochodów. Dzięki leasingowi, przedsiębiorcy…

Czytaj więcej
Jak sprzedać samochód wykupiony z leasingu bez podatku dochodowego?

Leasing, jako forma finansowania samochodu niesie ze sobą wiele istotnych korzyści. Można wymienić m. in. korzyści podatkowe (generowanie stosunkowo wysokich kosztów uzyskania…

Czytaj więcej
Unieważnienie umowy frankowej. Czy bank ma prawo żądać wynagrodzenia za korzystanie z kapitału?

W trwającej „wojnie” pomiędzy bankami i Frankowiczami, coraz częściej możemy się spotkać ze stosowaniem przez banki groźby, bądź dochodzenia wynagrodzenia za korzystanie…

Czytaj więcej
Jazda samochodem pod wpływem narkotyków i innych środków odurzających

Jak powszechnie wiadomo, jazda samochodem pod wpływem narkotyków jest zabroniona. Co ciekawe jeden na stu kierowców w Polsce przyznał się do prowadzenia…

Czytaj więcej
Jazda pod wpływem alkoholu – jakie konsekwencje? Co robić gdy zatrzyma nas policja?

Od stycznia 2022 r. zaczęły obowiązywać nowe, bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu. Czy jednak surowsze kary spowodowały spadek…

Czytaj więcej
Zakup nieruchomości a wady ukryte – jaki prawa nam przysługują?

Decyzje o zakupie nieruchomości są jednymi z najważniejszych, jakie podejmujemy w życiu, przynajmniej jeśli chodzi o aspekt materialny. Motywowane jest to oczywistymi…

Czytaj więcej
Zabezpieczenie w sprawach cywilnych – dlaczego jest tak istotne?

W każdej sprawie cywilnej, która trafiła na wokandę, można żądać udzielenia przez sąd zabezpieczenia. Jest to pojęcie dość powszechne, ale czy tak…

Czytaj więcej
Zmiany w prawie konsumenckim od 1 stycznia 2023 r. – na co zwrócić uwagę?

O nowelizacji ustawy o prawach konsumenta oraz Kodeksu cywilnego pisaliśmy już tutaj. Wskazany artykuł poświęcony został zmianom w prawie konsumenckim w obrębie…

Czytaj więcej
Czym są treści lub usługi cyfrowe? – nowe przepisy od 1 stycznia 2023 r.

Z dniem 1 stycznia 2023 r. weszły w życie zmiany w zakresie ustawy o prawach konsumenta oraz Kodeksu cywilnego. Nowelizacja stanowi implementację…

Czytaj więcej
Co zrobić gdy biegły sądowy wyda w twojej sprawie niekorzystną opinię?

Nie każdy z nas ma świadomość, iż sąd rozstrzygający naszą sprawę, w pewnych sytuacjach  musi zasięgnąć opinii biegłego, która w dużej mierze…

Czytaj więcej
Jak się zachowywać w sądzie jako świadek?

U większości obywateli, nie mających na co dzień do czynienia z sądem, kontakt z tą instytucją może wywoływać stres i niepokój, nawet…

Czytaj więcej
Actio Pauliana, czyli jak wierzyciel może uchronić się przed skutkami nieuczciwych praktyk dłużnika.

Skarga pauliańska (łac. actio Pauliana) jest podstawowym instrumentem ochrony wierzyciela przed niewypłacalnością dłużnika. Wskazana instytucja prawa cywilnego pozwala wierzycielowi zakwestionować przed sądem…

Czytaj więcej
Czy przy działalności nierejestrowanej istnieje obowiązek posiadania kasy fiskalnej?

Na wstępie warto odpowiedzieć sobie na pytanie, czym właściwie jest działalność nierejestrowana? W myśl art. 5 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców nie…

Czytaj więcej
10 pułapek, które czyhają na początkującego przedsiębiorcę

Polska uchodzi za jedno z trudniejszych miejsc do prowadzenia działalności gospodarczej. Jak podaje serwis business-magazine.pl, pod względem zawiłości procedur i kosztów zajmujemy…

Czytaj więcej
Regulamin sklepu internetowego – najważniejsze elementy. Czy bezpieczne jest stosowanie wzorów takich regulaminów?

W ostatnim czasie, szczególnie za sprawą pandemii, sprzedaż internetowa stała się bardzo popularna, coraz częściej wypierając z rynku sklepy stacjonarne. Prowadzenie sprzedaży…

Czytaj więcej
Czy każda strona powinna mieć politykę prywatności? Co powinno się znaleźć w tym dokumencie?

W dzisiejszych czasach strona internetowa to podstawowe narzędzie wykorzystywane do komunikacji z klientami czy budowania własnej marki w sieci. Inwestując w nią,…

Czytaj więcej
Pracownicze prawa autorskie i ich przejęcie przez pracodawcę.

Niniejszy temat może zainteresować zarówno osoby będące pracodawcami jak i pracownikami. Pracodawcy, których pracownicy wykonują pracę twórczą, mogą chcieć rozpowszechniać dzieła swoich…

Czytaj więcej
Karta podarunkowa – praktyczny pomysł na prezent a prawa konsumenta

W okresie zbliżających się świąt niezwykle popularne stają się wszelkiego rodzaju karty oraz bony podarunkowe, które często stanowią świetny prezent dla bliskich,…

Czytaj więcej
Pracownicze prawa autorskie i ich przejęcie przez pracodawcę.

Niniejszy temat może zainteresować zarówno osoby będące pracodawcami jak i pracownikami. Pracodawcy, których pracownicy wykonują pracę twórczą, mogą chcieć rozpowszechniać dzieła swoich…

Czytaj więcej
Umowa o przeniesienie praw autorskich – o czym należy pamiętać przy jej zawieraniu.

Każdy kto jest twórcą, najprawdopodobniej prędzej czy później będzie musiał zmierzyć się z tematem przeniesienia praw autorskich majątkowych do stworzonego przez siebie…

Czytaj więcej
Oświadczenie o tanim prądzie – kto i do kiedy powinien je złożyć?

Czym jest oświadczenie o tanim prądzie? Odpowiedzi na niniejsze pytanie należy szukać w ustawie z 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych,…

Czytaj więcej
Jak rozliczyć 150% kosztów uzyskania przychodu? – Ulga sponsoringowa w zakresie wsparcia sportu, edukacji i kultury.

Wspieranie sportu, edukacji i kultury to zdecydowanie niezwykle szczytne inicjatywy, które jak najbardziej należy wspierać . Tym bardziej, że od 1 stycznia…

Czytaj więcej
Czym jest kapitał początkowy i jak go ustalić?

Wysokość świadczenia emerytalnego uzależniona jest nie tylko od posiadania odpowiedniego wieku, ale także posiadania wymaganych okresów składkowych. Jak powszechnie wiadomo, bardzo istotna…

Czytaj więcej
Amortyzacja lokali mieszkalnych tylko do końca 2022 r.

Na podstawie ustawy nowelizującej, która weszła w życie 1 stycznia 2022 r., zwanej Polskim Ładem, art. 22c pkt 2 ustawy o podatku…

Czytaj więcej
Upadłość konsumencka a majątek małżonka

Istotnym jest fakt, o którym nie można zapominać przy zamiarze ogłoszenia upadłości konsumenckiej, iż nie pozostaje ona bez wpływu na strefę majątkową…

Czytaj więcej
Upadłość konsumencka a posiadana nieruchomość

Każdy kto nosi się z zamiarem ogłoszenia upadłości konsumenckiej, w pierwszej kolejności zastanawia się co się stanie z nieruchomością, w której zamieszkuje?…

Czytaj więcej
Pakiet uproszczeń w podatku od towarów i usług – SLIM VAT 3

Przedstawiony projekt zmian jest już trzecią częścią kultowych nowelizacji zmierzających do uproszczenia i unowocześnienia ustawy o VAT – zwanych pakietem SLIM VAT.…

Czytaj więcej
Na czym polega procedura AML w biurze rachunkowym?

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która zaczęła obowiązywać od dnia…

Czytaj więcej
Na co nie można uzyskać patentu?

Zanim przejdziemy do odpowiedzi na tytułowe pytanie, zdefiniujmy sobie w pierwszej kolejności pojęcie patentu, gdyż zapewne nie każdy musi wiedzieć co ono…

Czytaj więcej
Czy można opatentować program komputerowy/aplikacje?

W dobie współczesnego świata, któremu towarzyszy nieustanna cyfryzacja i rozwój nowych technologii, programy komputerowe i aplikacje na telefon, stały się dla nas…

Czytaj więcej
Czym jest potracenie? Różnica między potrąceniem umownym a ustawowym.

Z potrąceniem (łac. compensatio) mamy do czynienia wówczas, gdy dwie osoby są wobec siebie zarówno wierzycielami (osoba, której trzeba zapłacić), jak i…

Czytaj więcej
Ulga na start, preferencyjne składki, a może mały ZUS+. Z czego skorzystać?

Przedsiębiorcy, który dopiero co rozpoczynają swoją działalność, bądź osiągają niewielkie przychody, mają prawo do ulg w składkach. Na początku prowadzenia działalności, przez…

Czytaj więcej
Dodatek dla podmiotów wrażliwych – komu przysługuje i jak się o niego starać?

Nowo wprowadzona ustawa z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku…

Czytaj więcej
Kiedy i jak kończy się obowiązek alimentacyjny względem dziecka?

W pierwszej kolejności należy wskazać, że wbrew powszechnej opinii, obowiązek alimentacyjny w stosunku do dzieci nie kończy się z osiągnięciem przez nie…

Czytaj więcej
Kiedy teściowie będą dziedziczyć razem z Tobą?

Co do zasady w pierwszej kolejności do dziedziczenia ustawowego powołany jest małżonek oraz dzieci spadkodawcy. Jednakże w sytuacji, gdy spadkodawca nie pozostawił…

Czytaj więcej
Jakie uprawnienia przysługują dla świeżo upieczonego taty? – Urlop ojcowski

Narodziny dziecka to wspaniały czas. W związku z tym wydarzeniem rodzicom przysługują pewne uprawnienia. Zapominamy, że nie tylko mamy po urodzeniu dziecka…

Czytaj więcej
Jak wygląda proces zatwierdzania sprawozdań finansowych w spółce z o.o.?

Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego polega na rozpatrzeniu wyniku finansowego jednostki, zweryfikowaniu wartości jej aktywów i pasywów oraz kapitałów własnych. Zatwierdzając sprawozdanie finansowe…

Czytaj więcej
Ciąża na macierzyńskim i rodzicielskim

Czasami zdarza się, że mama, która przebywa na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim dowiaduje się o kolejnej ciąży. Pojawia się wówczas problem, co…

Czytaj więcej

Dla kogo 500+, jeśli rodzice nie są razem?

W przypadku rozwodu pojawia się wiele problemów, szczególnie gdy rozstające się małżeństwo ma dzieci. Ważnym aspektem wówczas jest nie tylko opieka, lecz…

Czytaj więcej
Jak rozwiązać spółkę komandytową?

Rozwiązanie spółki komandytowej następuje z chwilą jej wykreślenia z rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy. Wykreślenie spółki z rejestru jest wpisem…

Czytaj więcej
Stwierdzenie nieważności uchwały w sp. z o.o.?

Niniejszy artykuł skierowany jest w pierwszej kolejności do wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, a także organów spółki i ich członków. Postaram się…

Czytaj więcej
Intercyza – czym tak naprawdę jest?

Bardzo często w potocznym języku możemy spotkać się z pojęciem intercyzy, które wydawać by się mogło wręcz oczywiste. Czy aby jednak naprawdę…

Czytaj więcej
Jak wygląda proces likwidacji spółki z o.o.?

W obrocie gospodarczym naturalną kolei rzeczy stanowi zawiązywanie i rozwiązywanie spółek. Podobnie jak założenie – rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się…

Czytaj więcej
Nowość w Kodeksie pracy. Czym jest urlop z powodu siły wyższej?

Od 1 sierpnia 2022 r. pracownicy będą mogli skorzystać z urlopu od pracy z powodu działania siły wyższej. Jak sama nazwa wskazuje,…

Czytaj więcej
Nadpłata kredytu hipotecznego – czy jest to opłacalne?

W dobie szalejącej inflacji i związanych z nią kolosalnym wzrostem stóp procentowych, powodujących nie rzadko podwojenie wartości naszych zobowiązań hipotecznych, każdy „szczęśliwy”…

Czytaj więcej
Jak się rozstać mając wspólny kredyt hipoteczny?

Będąc w szczęśliwym związku, praktycznie nikt nie zakłada, że może on nie przetrwać. Zakochujemy się i zaczynamy razem mieszkać. Jeśli nie mamy…

Czytaj więcej
Jakie znaczenie ma adres zamieszkania dłużnika przy dochodzeniu roszczeń?

W sytuacji gdy wszelkie polubowne próby odzyskania należności nie powiodły się i podejmujemy decyzję o wystąpieniu z pozwem przeciwko naszemu dłużnikowi, musimy…

Czytaj więcej
Biznesowa ocena sytuacji – zmiany zasad odpowiedzialności członków zarządu

W dniu 4 kwietnia 2022 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Tym samym…

Czytaj więcej
Niestawiennictwo pozwanego przed sądem z powodu choroby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii

Będąc stroną powodową w procesie cywilnym bądź pokrzywdzonym w postępowaniu karnym zależy nam na jak najszybszym zamknięciu przewodu sądowego i uzyskaniu korzystnego…

Czytaj więcej
Jak uniknąć uznania przez ZUS umowy o pracę za pozorną?

Czym jest pozorność umowy o pracę? Umowa o pracę to najczęściej stosowana forma zatrudnienia. Kwestie związane z umową o pracę, takie jak…

Czytaj więcej
Zakaz pełnienia funkcji członka zarządu – od października 2022 r. nowy katalog przestępstw

Niezwykle często osoba, mająca problem z prawem karnym, obawia się o to, jak wyrok skazujący przełoży się na jej sytuację zawodową. Dotyczy…

Czytaj więcej
Przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości – z udziałem notariusza czy bez?

Podejmując decyzję o zakupie działki, domu, mieszkania czy lokalu usługowego, bardzo często zobligowani jesteśmy do podpisania umowy przedwstępnej, czyli takiej, którą można…

Czytaj więcej
Deweloperski fundusz gwarancyjny – nowa ustawa deweloperska już od 1 lipca 2022 r.

Celem nowej ustawy jest uzupełnienie dotychczasowych luk, i w konsekwencji zapewnienie większej ochrony nabywców lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych. Najistotniejszą modyfikacją regulacji…

Czytaj więcej
Czy można unieważnić kredyt złotówkowy?

Klauzule abuzywne występujące w umowach bankowych nie muszą dotyczyć tylko kredytów we frankach, lecz również, coraz częściej spotyka się je także w…

Czytaj więcej
Kto może zyskać na wakacjach kredytowych?

Nieustannie rosnące stopy procentowe wpływają na wyjątkowo trudną sytuację polskich kredytobiorców. Wielu Polaków w ostatnim czasie ma kłopoty ze spłaceniem swoich rat…

Czytaj więcej
Podwyżka diet i delegacji za podróże służbowe – nowe stawki już w tym miesiącu

Zgodnie z rozporządzeniem Minister Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2022 r. podwyższona zostanie kwota diety w czasie podróży służbowej…

Czytaj więcej
Praca zdalna w Kodeksie pracy – za co zapłaci pracodawca?

Okres pandemii COVID-19 wymusił wiele zmian w wielu dziedzinach życia. M. in. w sferze prawa pracy, kiedy to niemalże z dnia na…

Czytaj więcej
Kiedy pracodawca może zwolnić pracownika dyscyplinarnie?

Umowa o pracę może być rozwiązana na trzy różne sposoby. Kodeks cywilny w tym zakresie przewiduje: rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, z…

Czytaj więcej
Działalność gospodarcza obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

W celu ułatwienia osobom uciekającym przed konfliktem zbrojnym  działalności zarobkowej, ustawodawca, wprowadzając ustawę z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom…

Czytaj więcej
Polski Ład 2.0 coraz bliżej – kolejne zmiany w opodatkowaniu osób fizycznych na zasadach ogólnych

W czwartek 9 czerwca 2022 r. Sejm RP głosował nad poprawkami Senatu RP do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od…

Czytaj więcej